Chemia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 16.

Kategoria: Właściwości fizyczne cieczy i gazów Typ: Oblicz

Poniższa tabela zawiera dane dotyczące rozpuszczalności dwóch gazów w wodzie, w zależności od temperatury.

Wzór chemiczny Nazwa Rozpuszczalność, g/100 g H2O
0°C 20°C 40°C 60°C 80°C
O2 tlen 6,94·10–3 4,34·10–3 3,08·10–3 2,27·10–3 1,38·10–3
SO2 tlenek siarki(IV) 29,6 10,6 5,54 3,25 2,13

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 1997.

Oceń, czy można całkowicie rozpuścić 1 mol tlenku siarki(IV) w 1 dm3 wody w temperaturze 20°C. Wykonaj odpowiednie obliczenia.

Rozwiązanie

Schemat punktowania:
2 p. – zastosowanie poprawnej metody obliczenia, poprawne wykonanie obliczeń oraz sformułowanie wniosku
Uwaga: Należy zwrócić uwagę na zależność wartości wyniku końcowego od ewentualnych wcześniejszych zaokrągleń. Należy uznać za poprawne wszystkie wyniki, które są konsekwencją przyjętych przez zdającego poprawnych zaokrągleń.
1 p. – zastosowanie poprawnej metody i podanie wniosku adekwatnego do otrzymanego wyniku przy:
– popełnieniu błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego
– błędnym odczytaniu rozpuszczalności
lub
– zastosowanie poprawnej metody obliczenia, poprawne wykonanie obliczeń oraz sformułowanie błędnego wniosku
0 p. – zastosowanie błędnej metody obliczenia lub brak rozwiązania

Przykład poprawnego rozwiązania:
1 mol SO2 waży 64 g
1 dm3 wody waży 1000 g
w 20°C rozpuszcza się 10,6 g SO2 w 100 g wody
x g SO2 w 1000 g wody
x = 106 g
64 g < 106 g , więc można rozpuścić 1 mol SO2 w 1 dm3 wody.