Chemia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Izotopy i promieniotwórczość Typ: Podaj/wymień

Do trwałych izotopów siarki i argonu należą izotopy, których liczba masowa A wynosi 36.

a)Uzupełnij poniższe schematy, wpisując symbole opisanych izotopów siarki i argonu z uwzględnieniem ich liczby atomowej Z i liczby masowej A.
b)Podaj symbol i napisz konfigurację elektronową atomu w stanie podstawowym tego pierwiastka (siarki albo argonu), którego jądro atomowe zawiera więcej protonów.

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania:
1 p. – poprawne uzupełnienie obu schematów
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Poprawna odpowiedź:
Izotop siarki: 3616S
Izotop argonu: 3618Ar

b)
(0–1)

Schemat punktowania:
1 p. – poprawne podanie symbolu i napisanie konfiguracji elektronowej argonu
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Poprawna odpowiedź:
(18)Ar 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
lub
(18)Ar K2 L8 M8