Chemia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 30.

Kategoria: Polisacharydy Typ: Podaj/zinterpretuj przebieg reakcji

W celu sprawdzenia obecności skrobi w badanej próbce przygotowanej z nasion pewnej rośliny wykonano eksperyment, którego przebieg przedstawiono na rysunku.

Po dodaniu kropli odczynnika o ciemnobrunatnej barwie zawartość probówki zabarwiła się na granatowo.

Sformułuj wniosek o obecności skrobi w badanej próbce.

Rozwiązanie

Schemat punktowania:

1 p. – poprawne sformułowanie wniosku
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Poprawna odpowiedź:
(Badana próbka) zawierała skrobię.