Chemia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 7.

Typ: Napisz równanie reakcji

Cyna nie ulega działaniu słabych kwasów i zasad, dzięki czemu jest stosowana do pokrywania blachy stalowej w celu jej ochrony przed korozją. Z blachy tej wykonuje się puszki na konserwy. Aby odzyskać cynę z odpadów, działa się na nią chlorem i przekształca w chlorek cyny(IV). Mocne kwasy i zasady atakują cynę energicznie. W reakcji ze stężonym kwasem solnym cyna tworzy chlorek cyny(II), który jest solą dobrze rozpuszczalną w wodzie.

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.

Napisz w formie jonowej równanie reakcji cyny z kwasem solnym.

Rozwiązanie

Schemat punktowania:
1 p. – poprawne napisanie równania reakcji w formie jonowej
0 p. – błędny zapis równania reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) lub brak odpowiedzi

Poprawna odpowiedź:
Sn + 2H+ → Sn2+ + H2
lub
Sn + 2H+ + 2Cl → Sn2+ + H2 + 2Cl