Chemia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 4.

Kategoria: Masa atomowa, cząsteczkowa i molowa Typ: Oblicz

W poniższej tabeli przedstawiono masy atomowe i zawartość procentową trwałych izotopów galu występujących w przyrodzie.

Symbol Masa atomowa izotopu, u Zawartość procentowa, %
69Ga 68,9 60,1
71Ga 70,9 39,9
Na podstawie: J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2001.

Oblicz masę atomową galu. Wynik zaokrąglij do pierwszego miejsca po przecinku.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku z właściwą dokładnością i z właściwą jednostką
Uwaga: Dopuszczalne są zaokrąglenia danych.
0 p. – zastosowanie błędnej metody obliczenia, popełnienie błędów rachunkowych, podanie wyniku bez zaokrąglenia lub z błędnym zaokrągleniem, podanie wyniku bez jednostki lub z błędną jednostką, lub brak rozwiązania

Przykład poprawnego rozwiązania:

Mat = 68,9 u ∙ 60,1% + 70,9 u ∙ 39,9%100% = 69,698 u ≈ 69, 7 u