Chemia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 7.

Kategoria: Metale Typ: Napisz równanie reakcji

Gal jest metalem, który roztwarza się w mocnych kwasach oraz mocnych zasadach. W reakcjach tych tworzy sole, przechodząc na stopień utlenienia III. Drugi produkt tych reakcji jest taki sam jak w reakcjach glinu z mocnymi kwasami i zasadami. Poniżej przedstawiono schemat reakcji galu z mocnymi kwasami i zasadami.

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.

Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji oznaczonych numerami 1 i 2.

Rozwiązanie

Schemat punktowania:
2 p. – poprawne napisanie równań dwóch reakcji w formie jonowej skróconej
1 p. – poprawne napisanie jednego równania reakcji w formie jonowej skróconej
0 p. – błędny zapis równań reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) lub brak odpowiedzi

Poprawna odpowiedź:
1: 2Ga + 6H3O+ + 6H2O → 2[Ga(H2O)6]3+ + 3H2
lub 2Ga + 6H+ 12H2O → 2[Ga(H2O)6]3+ + 3H2
2: 2Ga + 2OH + 6H2O → 2[Ga(OH)4] + 3H2