Chemia - Matura Maj 2015, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 33.

Kategoria: Estry i tłuszcze Typ: Narysuj/zapisz wzór

Nienasycone kwasy tłuszczowe, NNKT, to kwasy, które nie są syntezowane w organizmie człowieka i muszą być dostarczane wraz z pożywieniem. Zalicza się do nich kwasy omega-3, omega-6 oraz omega-9. Poniżej wymieniono przykłady NNKT.

Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) cząsteczki triglicerydu kwasu oleinowego (trioleinianu glicerolu). Grupy węglowodorowe kwasu oleinowego zapisz w formie sumarycznej: –C17H33.

 

 

 

 

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne narysowanie wzoru.
0 p. – za błędne narysowanie wzoru albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Zdający uzyskuje punkt także wtedy, gdy nie użyje sumarycznego zapisu grup węglowodorowych kwasu oleinowego: