Chemia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 8.

Kategoria: Stechiometryczny stosunek reagentów Typ: Podaj/wymień

Do szczelnego zbiornika wprowadzono wodór oraz tlen i zainicjowano reakcję. Po jej zakończeniu naczynie zawierało wyłącznie 0,9 g wody.

Napisz, w jakim stosunku objętościowym i masowym zmieszano wodór z tlenem w zbiorniku, a także podaj, ile gramów wodoru i ile gramów tlenu znajdowało się w naczyniu przed zainicjowaniem reakcji.

Stosunek objętościowy Vwodoru : Vtlenu =
Stosunek masowy mwodoru : mtlenu =
Masa wodoru przed zainicjowaniem reakcji mwodoru =
Masa tlenu przed zainicjowaniem reakcji mtlenu =

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne określenie stosunku objętościowego i masowego wodoru i tlenu oraz początkowej masy wodoru i tlenu.
1 p. – za poprawne określenie trzech spośród czterech wielkości (stosunku objętościowego i masowego wodoru i tlenu oraz początkowej masy wodoru i tlenu) i błędne określenie lub brak odpowiedzi dla jednej wielkości.
0 p. – za poprawne określenie dwóch lub jednej wielkości, lub błędne określenie wszystkich wielkości albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Stosunek objętościowy Vwodoru : Vtlenu = 2:1
Stosunek masowy mwodoru : mtlenu = 1:8
Masa wodoru przed zainicjowaniem reakcji mwodoru = 0,1 g
Masa tlenu przed zainicjowaniem reakcji mtlenu = 0,8 g