Chemia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 27.

Kategoria: Wiązania chemiczne - ogólne Typ: Pozostałe

W poniższej tabeli zestawiono wartości temperatury wrzenia (pod ciśnieniem 1013 hPa) alkanu, alkanolu, alkanalu i alkiloaminy o zbliżonych masach cząsteczkowych.

Numer związku Wzór związku Masa cząsteczkowa, u Temperatura wrzenia,°C
I CH3CH2CH3 44 – 42,2
II CH3CH2OH 46 78,3
III CH3CHO 44 20,7
IV CH3CH2NH2 45 16,6
Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 1997.

Uszereguj związki o wzorach podanych w tabeli według wzrastającej siły oddziaływań występujących między cząsteczkami danego związku. Napisz numery, którymi oznaczono wzory tych substancji.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne uszeregowanie.
0 p. – za błędne uszeregowanie albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
I   IV   III   II
lub
CH3CH2CH3    CH3CH2NH2    CH3CHO    CH3CH2OH