Chemia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 4.

Kategoria: Elektrony w atomach, orbitale Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Uzupełnij poniższą tabelę − wpisz wszystkie wartości wymienionych w niej liczb kwantowych, które opisują stan elektronów podpowłoki 3d.

Liczba kwantowa Wartość lub wartości
główna, n
poboczna (orbitalna), l
magnetyczna, m

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne uzupełnienie całej tabeli.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Liczba kwantowa Wartość lub wartości
główna, n 3
poboczna (orbitalna), l 2
magnetyczna, m –2, –1, 0, 1, 2