Chemia - Matura Maj 2016, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 2.

Kategoria: Izotopy i promieniotwórczość Typ: Podaj/wymień

Końcowym produktem szeregu promieniotwórczego uranowo-radowego jest trwały izotop ołowiu 206Pb. Jądro 206Pb powstaje w wyniku emisji cząstki α przez jądro izotopu innego pierwiastka.

Podaj symbol tego pierwiastka. Określ liczbę masową A jego izotopu, który uczestniczy w opisanej przemianie α.

Symbol pierwiastka: ......................
Liczba masowa izotopu A: ......................

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne podanie symbolu pierwiastka i liczby masowej jego izotopu.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Symbol pierwiastka: Po
Liczba masowa izotopu A: 210