Chemia - Matura Maj 2016, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 4.

Kategoria: Elektrony w atomach, orbitale Typ: Podaj/wymień

Napisz konfigurację elektronową atomu (w stanie podstawowym) fosforu.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie konfiguracji elektronowej fosforu.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
1s22s22p63s23p3  lub  1s22s2p63s2p3  lub  [Ne] 3s23p3  lub  [Ne] 3s2p3

Uwaga: Zapis K2L8M5 przedstawiający rozmieszczenie elektronów na powłokach należy uznać za wystarczający.