Chemia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 18.

Kategoria: Reakcje i właściwości kwasów i zasad Typ: Napisz równanie reakcji

Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym schematem.

Powstanie malinowego zabarwienia roztworu zaobserwowano tylko w jednej probówce, a pH wodnego roztworu w probówce, w której nie uzyskano malinowego roztworu, było mniejsze od 7.

Z dwóch jonów: PO3−4 i H2PO4, tylko jeden może pełnić zarówno funkcję zasady Brønsteda, jak i funkcję kwasu Brønsteda.

Wybierz ten jon. Uzupełnij podane poniżej zapisy, tak aby otrzymać dwa równania reakcji (w środowisku kwasowym i zasadowym) z udziałem wybranego jonu.

+ H3O+ +

+ OH +

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie dwóch równań reakcji z udziałem jonu H2PO4.
0 p. – za błędne napisanie równania reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
H2PO4 + H3O+H3PO4 + H2O
H2PO4 + OHHPO2−4 + H2O