Chemia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 34.

Kategoria: Stopnie utlenienia Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

W cząsteczce kwasu askorbinowego (witaminy C) występują dwa enolowe atomy węgla, czyli atomy węgla o hybrydyzacji sp2 z przyłączonymi grupami hydroksylowymi. Cząsteczka tego związku zawiera ponadto dwa asymetryczne atomy węgla – o hybrydyzacji sp3 z przyłączonymi czterema różnymi podstawnikami. Poniżej przedstawiono wzór witaminy C, w którym małymi literami oznaczono poszczególne atomy węgla.

Określ formalne stopnie utlenienia atomów węgla oznaczonych w podanym wzorze kwasu askorbinowego literami a, b i f. Uzupełnij poniższą tabelę.

atom węgla a b f
stopień utlenienia węgla                     

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne określenie stopni utlenienia trzech atomów węgla oznaczonych we wzorze kwasu askorbinowego literami a, b i f.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

atom węgla a b f
stopień utlenienia węgla –I lub –1 0 III lub +III lub 3 lub +3