Chemia - Matura Maj 2017, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 2.

Kategoria: Izotopy i promieniotwórczość Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Izotop toru 228 90Th ulega przemianie α, tzn. emituje jądra helu.

Uzupełnij schemat opisanej przemiany – wpisz w odpowiednie pola symbol oraz liczbę atomową i liczbę masową powstającego izotopu.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne uzupełnienie schematu przemiany.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź