Chemia - Matura Maj 2017, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 28.

Kategoria: Identyfikacja związków organicznych Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Analiza składu pewnego wielkocząsteczkowego związku organicznego naturalnego pochodzenia wykazała, że zawiera on węgiel, wodór, azot, tlen i siarkę. Stwierdzono, że próbka tego związku pod wpływem stężonego wodnego roztworu kwasu azotowego(V) barwi się na żółto. Kolejną próbkę tego związku wprowadzono do probówki z wodą, a następnie wlano tam wodny roztwór wodorotlenku sodu i wodny roztwór siarczanu(VI) miedzi(II). Po wymieszaniu zawartości probówki zaobserwowano powstanie roztworu o barwie fioletowej.

Spośród grup związków organicznych, których nazwy wymieniono poniżej, wybierz grupę, do której należy opisany związek, i podkreśl jej nazwę.

aminokwasy
białka
polisacharydy
tłuszcze

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawny wybór grupy związków.
0 p. – za odpowiedź błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

aminokwasy
białka
polisacharydy
tłuszcze