Chemia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 2.

Kategoria: Izotopy i promieniotwórczość Typ: Podaj/wymień

W jądrze pierwiastka X znajduje się tyle protonów, ile neutronów zawiera jądro izotopu 48 22Ti . Liczba masowa jednego z izotopów pierwiastka X jest równa liczbie elektronów w atomie izotopu 13856Ba.

Na podstawie powyższej informacji ustal liczbę atomową pierwiastka X oraz liczbę neutronów w jądrze opisanego izotopu pierwiastka X.

Liczba atomowa (Z):

Liczba neutronów:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za ustalenie liczby atomowej pierwiastka X oraz liczby neutronów opisanego izotopu pierwiastka X.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Liczba atomowa (Z): 26
Liczba neutronów: 30