Chemia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 5.

Kategoria: Stopnie utlenienia Typ: Podaj/wymień

Sód to aktywny metal, który w związkach chemicznych przyjmuje stopień utlenienia I. Spalany w powietrzu tworzy nadtlenek o wzorze Na2O2 (reakcja 1.). W reakcji nadtlenku sodu z tlenkiem węgla(IV) powstają węglan sodu oraz bezbarwny i bezwonny gaz podtrzymujący palenie (reakcja 2.).

Napisz, jakie stopnie utlenienia przyjmują sód i tlen w nadtlenku sodu (Na2O2).

Stopień utlenienia sodu:
Stopień utlenienia tlenu:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne wskazanie stopni utlenienia sodu i tlenu.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Stopień utlenienia sodu: I
Stopień utlenienia tlenu: −I

Uwaga! Dopuszcza się zapis stopni utlenienia za pomocą cyfr arabskich.