Chemia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 3.

Kategoria: Masa atomowa, cząsteczkowa i molowa Typ: Oblicz

Gal występuje w przyrodzie w postaci mieszaniny dwóch izotopów. Na 3 atomy pierwszego izotopu galu o masie atomowej 68,926 u przypadają 2 atomy drugiego izotopu galu o masie atomowej mx. Średnia masa atomowa galu jest równa 69,723 u.

Na podstawie: J. Sawicka i inni, Tablice chemiczne, Gdańsk 2002.

Na podstawie powyższych danych oblicz bezwzględną masę (wyrażoną w gramach) jednego atomu tego izotopu galu, który ma mniejszą masę atomową.

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za poprawną metodę obliczenia masy atomu galu, poprawne wykonanie obliczeń i podanie wyniku w gramach.
0 p. – za błędne rozwiązanie albo brak rozwiązania.

Przykładowe rozwiązanie