Chemia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 7.

Kategoria: Roztwory i reakcje w roztworach wodnych - ogólne Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Przeprowadzono doświadczenia, których przebieg zilustrowano na schemacie:

1. W dwóch probówkach nastąpiła zmiana barwy roztworów z żółtej na pomarańczową. P F
2. W jednej probówce roztwór zmienił barwę na zieloną. P F
3. W jednej probówce wytrącił się osad. P F

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne wskazanie trzech odpowiedzi.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

1. – F, 2. – F, 3. – P