Chemia - Matura Maj 2019, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 13.

Kategoria: Niemetale Typ: Zaprojektuj doświadczenie

W celu porównania aktywności chemicznej fluorowców do dwóch probówek zawierających bezbarwne, wodne roztwory fluorku potasu i bromku potasu wprowadzono po jednym z następujących odczynników: Cl2, Br2, I2 (do każdej probówki inny odczynnik). W obu probówkach zaobserwowano pojawienie się pomarańczowego zabarwienia roztworów.

Na podstawie powyższej informacji uzupełnij schemat – wpisz wzory odpowiednich odczynników.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za uzupełnienie schematu doświadczenia – poprawny wybór i wpisanie wzorów odczynników
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź