Chemia - Matura Maj 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 29.

Kategoria: Węglowodory aromatyczne Typ: Napisz równanie reakcji

Poniżej przedstawiono uproszczony wzór para-benzochinonu – jednego z chinonów – oraz produktu jego redukcji, czyli hydrochinonu. Pod wzorami tych związków podano ich nazwy systematyczne.

Izomerem para-benzochinonu jest orto-benzochinon. Jego nazwa systematyczna to cykloheksa-3,5-dieno-1,2-dion.

Napisz wzór uproszczony orto-benzochinonu.

 

 

 

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie wzoru uproszczonego orto-benzochinonu.
0 p. – za odpowiedź niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź