Chemia - Matura Maj 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 4.

Kategoria: Reakcje i właściwości kwasów i zasad Typ: Napisz równanie reakcji

Anion tlenkowy O2– jest zasadą Brønsteda mocniejszą niż jon wodorotlenkowy OH. Jon tlenkowy nie występuje w wodnych roztworach, ponieważ jako bardzo mocna zasada reaguje z cząsteczką wody.

Napisz równanie reakcji anionu tlenkowego z cząsteczką wody.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie równania reakcji.
0 p. – za błędne napisanie równania reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne) albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
O2− + H2O → 2OH
lub
O2− + H2O → OH + OH