Chemia - Matura Maj 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 10.

Kategoria: Reakcje utleniania i redukcji - ogólne Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Ze zbioru:

Fe     Ni     Co     Hg     Mn2+     Cd2+     Cu2+     Ag+

wybierz drobiny, które spełniają warunki opisane w poniższej tabeli. Symbole i wzory wybranych drobin wpisz w wyznaczone miejsca.

Metale, które wypierają miedź z roztworu azotanu(V) miedzi(II):                       
Kationy, które mogą być zredukowane za pomocą niklu:                       
Drobina, która najłatwiej oddaje elektrony:                       
Drobina, która najchętniej przyjmuje elektrony:                       

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne uzupełnienie czterech wierszy tabeli.
1 p. – za poprawne uzupełnienie trzech lub dwóch wierszy tabeli.
0 p. – za każdą inną odpowiedź albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Metale, które wypierają miedź z roztworu azotanu(V) miedzi(II): Fe, Ni, Co
Kationy, które mogą być zredukowane za pomocą niklu: Cu2+, Ag+
Drobina, która najłatwiej oddaje elektrony: Fe
Drobina, która najchętniej przyjmuje elektrony: Ag+