Chemia - Matura Maj 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 29.

Kategoria: Stężenia roztworów Typ: Oblicz

Oblicz, ile centymetrów sześciennych wodnego roztworu kwasu etanowego o stężeniu równym 41,0% masowych i gęstości 1,05 g·cm−3 należy rozcieńczyć wodą, aby otrzymać 200,00 cm3 roztworu kwasu etanowego o stężeniu 0,70 mol·dm−3.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku w cm3.
1 p. – za zastosowanie poprawnej metody, ale:
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego.
lub
– podanie wyniku z jednostką inną niż cm3.
0 p. – za zastosowanie błędnej metody obliczenia albo brak rozwiązania.

Poprawne rozwiązanie
n =Vr · cm
n = 0,2 dm3 · 0,7 mol·dm−3 = 0,14 mol CH3COOH
m = 0,14 mol · 60 g·mol−1 = 8,4 g CH3COOH

8,4 g CH3COOH
mr

41%
100%

mr = 20,49 g

V = mr : dr
V = 20,49 g : 1,05 g·cm−3 = 19,51 (cm3)