Chemia - Matura Maj 2023, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 11.

Kategoria: Reakcje i właściwości kwasów i zasad Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Spośród wymienionych par drobin wybierz i zaznacz wszystkie te, które nie tworzą sprzężonej pary Brønsteda kwas – zasada.

OOC─COOH i OOC─COO
H2SO4 i SO2–4
Al(H2O)3+6 i Al(H2O)5(OH)2+
HF2 i F2

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 pkt – poprawny wybór i zaznaczenie dwóch par drobin.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
H2SO4 i SO2–4
HF2 i F2