Chemia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 164.

Kategoria: Identyfikacja związków nieorganicznych Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

W celu zbadania właściwości kwasu metanowego przeprowadzono doświadczenie zilustrowane schematem:

Stwierdzono, że w probówce II wydzielił się bezbarwny gaz. Objawy reakcji zaobserwowano również w probówkach I i III.

Gaz, który wydzielił się w probówce II spalono, a produkt spalania (substancję X) poddano identyfikacji.

Dokończ zdanie. Wybierz i zaznacz nazwę odczynnika A lub B oraz spostrzeżenia 1. albo 2.

W celu identyfikacji substancji X wprowadzono ją do

A. wody wapiennej i zaobserwowano 1. zmianę barwy roztworu.
B. wody destylowanej 2. zmętnienie roztworu.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź
A. 2.

Wskazówki

Należy stwierdzić, że bezbarwny gaz powstający w wyniku reakcji zachodzącej w probówce II to tlenek węgla(II). Wiadomo, że tlenek ten ulega spalaniu do tlenku węgla(IV). Trzeba wiedzieć, że CO2 rozpuszcza się w wodzie i reaguje z nią. Zachodzi wówczas proces zilustrowany równaniem: CO2 + H2O ⇄ H+ + HCO3 . Nie obserwujemy wtedy zmętnienia roztworu. Tlenek węgla(IV) wykrywamy za pomocą wody wapiennej (nasyconego wodnego roztworu wodorotlenku wapnia), która pod jego wpływem mętnieje, bo powstaje osad węglanu wapnia.