Chemia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 54.

Kategoria: Reakcje i właściwości kwasów i zasad Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Dysocjacja kwasu ortoarsenowego(V) w roztworach wodnych przebiega trójstopniowo.

Etap Równanie reakcji Stała dysocjacji
I H3AsO4 + H2O ⇄ H2AsO4 + H3O+ Ka1 = 5,6 · 10–3
II H2AsO4 + H2O ⇄ HAsO2–4 + H3O+ Ka2 = 1,7 · 10–7
III HAsO2–4 + H2O ⇄ AsO3–4 + H3O+ Ka3 = 3,0 · 10–12

Podane wartości stałych dysocjacji odnoszą się do temperatury 25°C.

Na podstawie: F. Cotton, G. Wilkinson, P. Gaus, Chemia nieorganiczna, Warszawa 2002.

Wpisz do tabeli literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F – jeżeli jest fałszywe.

Zadanie P/F
1. W etapie II anion diwodoroortoarsenianowy(V) pełni rolę zasady Brønsteda, ponieważ przyłącza proton pochodzący z cząsteczki wody.
2. W etapie III kation hydroniowy pełni rolę zasady Brønsteda, ponieważ przyłącza proton pochodzący z anionu monowodoroortoarsenianowego(V).
3. W etapie III anion monowodoroortoarsenianowy(V) pełni rolę kwasu Brønsteda, ponieważ jest donorem protonu dla cząsteczki wody.

Rozwiązanie

1. F; 2. F; 3. P

Wskazówki

Anion diwodoroortoarsenianowy(V) w etapie II pełni rolę kwasu Brønsteda, ponieważ oddaje proton cząsteczce wody, zatem zdanie 1. jest fałszywe. W etapie III woda przyłącza proton pochodzący z anionu monowodoroarsenianowego(V), jest więc zasadą Brønsteda, a kation hydroniowy sprzężonym z nią kwasem Brønsteda, dlatego zdanie 2. również jest fałszywe. W etapie III anion monowodoroarsenianowy(V) oddaje proton cząsteczce wody, jest zatem kwasem Brønsteda, więc zdanie 3. jest prawdziwe.