"Nowa" matura z biologii 2018 - proponowane odpowiedzi

Po raz kolejny przygotowałem moje własne propozycje odpowiedzi na tegoroczne zadania maturalne z biologii. Mam nadzieję, że będą uznawane również przez klucz oficjalny i znajdziecie w tutaj także swoje własne odpowiedzi ;)

Zadanie 1.1 (0-1)

Po kilkunastu minutach poziom cieczy w rurce: podniesie się.
Nazwa procesu: osmoza

Zadanie 1.2 (0-1)

A3

Zadanie 2.1 (0-2)

  1. kropel tłuszczu zawierających estry cholesterolu - komórki kory nadnerczy wydzielają hormony steroidowe, do których syntezy wykorzystywane są estry cholesterolu obecne w licznych kroplach tłuszczu obecnych w tych komórkach.
  2. mitochondriów - do syntezy wydzielanych hormonów potrzebna jest zwiększona ilość energii, która pozyskiwana jest w procesie tlenowego oddychania komórkowego zachodzącego w mitochondriach / zwiększona liczba mitochondriów pozwala na większą produkcję ATP w przebiegu oddychania tlenowego (które w nich zachodzi) i tym samym zapewnia pokrycie zwiększonego zapotrzebowania energetycznego (na ATP) dla syntezy wydzielanych hormonów

Zadanie 2.2 (0-1)

B. kortyzol
C. aldosteron

Zadanie 3.1 (0-1)

Prokolagen przyjmuje strukturę IV-rzędową, ponieważ składa się z 3 odrębnych łańcuchów α połączonych ze sobą mostkami dwusiarczkowymi.

Zadanie 3.2 (0-1)

Ściany naczyń krwionośnych (oprócz naczyń włosowatych) w swojej budowie zawierają warstwę tkanki łącznej (przydanki, błony zewnętrznej) bogatej we włókna kolagenowe zapewniające im wytrzymałość mechaniczną. Witamina C bierze udział w syntezie kolagenu (etapie hydroksylacji aminokwasów podczas syntezy kolagenu), stąd jej niedobór ogranicza syntezę wytrzymałych włókien kolagenowych, co osłabia ściany naczyń narażając je na łatwiejsze pękanie.

Zadanie 4.1 (0-1)

Synteza ATP z udziałem syntazy ATP podczas fosforylacji oksydacyjnej uzależniona jest od przepływu protonów przez syntazę ATP. Przepływ ten warunkowany jest z kolei obecnością gradientu protonowego w poprzek wewnętrznej błony mitochondiralnej. Obecność aktywnego białka rozprzęgającego, które transportuje protony z przestrzeni międzybłonowej do matrix mitochondrium powoduje zużycie części gradientu protonowego na produkcję ciepła, przez co mniej protonów przepływa przez syntazę prowadząc do syntezy ATP.

lub

Synteza ATP uzależniona jest od przepływu protonów przez syntazę ATP dzięki obecności gradientu protonowego. Obecność aktywnego białka rozprzęgającego prowadzi do swobodnego przepływu protonów w poprzek wewnętrznej błony mitochondrialnej, co powoduje zużycie części gradientu protonowego na produkcję ciepła i zmniejszenie produkcji ATP.

Model odpowiedzi: zużywanie gradientu protonowego na produkcję ciepła przez aktywne białko rozprzęgające => mniejszy przepływ protonów przez ATP-azę napędzaną gradientem protonowym => mniejsza synteza ATP

Zadanie 4.2 (0-1)

Brunatna tkanka tłuszczowa odpowiada za produkcję ciepła pomagając w utrzymaniu stałej temperatury ciała. Liczne mitochondria odpowiedzialne są za pozyskiwanie niezbędnej do produkcji ciepła energii, w procesie (tlenowego) oddychania komórkowego. Silne unaczynienie pozwala natomiast na dostarczenie odpowiedniej ilości składników energetycznych i tlenu do procesu oddychania komórkowego oraz pozwala na odprowadzenie powstającego ciepła do organizmu.

Model odpowiedzi: funkcja - produkcja ciepłą => potrzebna energia => energia uzyskiwania w mitochondriach => do uzyskania energii potrzebne substraty dostarczone naczyniami / do odprowadzenia ciepła z tkanki potrzebny zwiększony przepływ krwi

Zadanie 4.3 (0-1)

Nowo narodzone ssaki mają wyższy stosunek powierzchni ciała do objętości (mają większą powierzchnię ciała w stosunku do objętości), co wiąże się z większymi stratami ciepła (na jednostkę objętości), stąd aby utrzymać stałą temperaturę ciała potrzebna jest większa produkcja ciepła, równoważąca jego straty.

Model odpowiedzi: większa powierzchnia w stosunku do objętości => większe straty ciepła => potrzebna większa produkcja ciepła aby wyrównać straty i utrzymać stałą temperaturę

Zadanie 4.4 (0-1)

Skupnia cuchnąca zapylana jest przez zmiennocieplne muchówki. W okresie jej kwitnienia temperatura otoczenia jest niska i niekorzystna dla tych owadów, stąd produkcja ciepła przez roślinę stwarza dla nich korzystniejsze warunki, wabiąc je, co zwiększa prawdopodobieństwo zapylenia i wydania nasion.

Zadanie 4.5 (0-1)

A. Mięśnie szkieletowe

Zadanie 5.1 (0-1)

Wniosek: Mikoryzacja zwiększa ilość pobierania żelaza, cynku i manganu przez wilca wodnego.

Zadanie 5.2 (0-1)

Grzyby są heterotrofami zaś dzięki mikoryzie zyskują łatwiejszy dostęp do substancji odżywczych, dostarczanych w tym wypadku przez roślinę.

Zadanie 6.1 (0-1)

Elementy uczestniczące w transporcie cukrów w roślinie Kolejność
komórka miękiszu spichrzowego 6
komórka przyrurkowa w liściu 3
stroma chloroplastu 1
cytoplazma komórki miękiszu asymilacyjnego 2
człony rurki sitowej 4
komórka przyrurkowa w korzeniu 5

Zadanie 6.2 (0-1)

Ograniczenie dostępu do wody powoduje spadek turgoru komórek rośliny, w tym turgoru komórek aparatów szparkowych, co powoduje ich zamknięcie. Zamknięcie aparatów szparkowych ogranicza z kolei wymianę gazową zachodzącą w liściach i tym samym ogranicza asymilację CO2 z atmosfery.

Zadanie 6.3 (0-1)

Transport wiosenny cukrów u drzew okrytozalążkowych, gdy nie ma jeszcze liści, zachodzi z udziałem drewna. Te cukry pochodzą z rozkładu (glikogenu / skrobi) – wielocukru, który został zmagazynowany w okresie jesiennym w komórkach miękiszowych pnia lub korzeni drzewa. Siłą napędową tego transportu jest (siła ssąca / parcie korzeniowe).

Zadanie 7.1 (0-1)

Czynności Kolejność
Umieścić obiekt badawczy w kropli wody na szkiełku przedmiotowym. 2
Pobrać możliwie cienki skrawek z bulwy spichrzowej ziemniaka. 1
Ustawić ostrość obrazu za pomocą śruby mikrometrycznej. 6
Przykryć obiekt badawczy szkiełkiem nakrywkowym. 3
Ustawić ostrość obrazu za pomocą śruby makrometrycznej. 5
Umieścić preparat na stoliku mikroskopu i włączyć oświetlenie. 4

Zadanie 7.2 (0-1)

Odp. C

Zadanie 8.1 (0-1)

Obecność dwóch liścieni

Zadanie 8.2 (0-1)

Bielmo pełni w ziarniakach zbóż funkcję spichrzową (magazynującą) i dostarcza kiełkującemu zarodkowi niezbędnych składników odżywczych w początkowej fazie wzrostu.

Zadanie 8.3 (0-1)

Spożywanie produktów z mąki pochodzącej z pełnego przemiału jest korzystne dla zdrowia człowieka, ponieważ zewnętrzne warstwy ziarniaka bogatsze są w niezbędne dla naszego organizmu mikroelementy oraz ważny dla prawidłowej diety błonnik. W produkcji mąki nie pochodzącej z pełnego przemiału zewnętrzne warstwy ziarniaka są odrzucane, przez co wartość odżywcza tak powstałej mąki i produktów pochodnych jest mniejsza.

Zadanie 9.1 (0-1)

Odp. B1

Zadanie 9.1 (0-1)

Obecność ramion otaczających otwór gębowy

Brak muszli (szkieletu zewnętrznego) nie jest dobrą odpowiedzią, ze względu na fakt występowania ślimaków, które również nie posiadają takowej jak również fakt, że łodziki, należące do głowonogów, posiadają szkielet zewnętrzny.

Zadanie 10.1 (0-1)

Preparat przedstawia budowę skóry płaza, ponieważ występują tam charakterystyczne dla tej gromady gruczoły śluzowe.
(Gruczoły jadowe nie występują u wszystkich płazów)

Zadanie 10.2 (0-1)

  1. Skóra właściwa: mezoderma
  2. Naskórek: ektoderma

Zadanie 10.3 (0-1)

Gruczoły jadowe zlokalizowane w skórze organizmu sprawiają, że jest on rzadziej atakowany przez drapieżniki, które rozpoznają go jako niejadalny, dzięki czemu zwiększa się jego szansa na przeżycie i wydanie potomstwa.

Zadanie 11 (0-1)

Dwuczęściowa budowa żeber ptaków pozwala na ruchome połączenie obu części tak, iż możliwe jest zbliżanie i oddalanie mostka od kręgosłupa dzięki sile mięśni oddechowych i tym samym zmniejszanie i zwiększanie objętości klatki piersiowej. Zmiana objętości klatki piersiowej pociąga za sobą zmianę objętości znajdujących się w niej worków powietrznych co pozwala natomiast na usunięcie zużytego powietrza i zaczerpnięcie świeżego - wentylację.

Zadanie 12.1 (0-1)

A - węzeł zatokowo-przedsionkowy

Zadanie 12.2 (0-1)

1 - P
2 - P
3 - P

Zadanie 12.3 (0-1)

Adrenalina wydzielana przez nadnercza (zwalnia / przyśpiesza) pracę serca. Wzrost temperatury ciała (hamuje / pobudza) aktywność układu bodźcowo-przewodzącego, dlatego gdy mamy gorączkę, nasze tętno jest (niższe / wyższe).

Zadanie 13.1 (0-1)

Choroba Gravesa-Basedowa jest chorobą autoimmunizacyjną, ponieważ przyczyną jej wystąpienia jest wytwarzanie przez limfocyty przeciwciał atakujących własne białka organizmu - receptory TSHR.

Zadanie 13.2 (0-1)

TSH jest hormonem białkowym, ponieważ nie przenika on do wnętrza komórki jak hormony steroidowe, ale łączy się z receptorem obecnym na powierzchni komórki.

Zadanie 13.3 (0-2)

Nazwa gruczołu dokrewnego: przysadka mózgowa (przedni płat) Nazwa hormonu: tyroksyna Wpływ hormonu tarczycy na oddychanie wewnątrzkomórkowe: zwiększenie intensywności oddychania komórkowego

Zadanie 13.4 (0-1)

(Pobudzenie / Hamowanie) aktywności wydzielniczej komórek tarczycy przez przeciwciała anty-TSHR jest przyczyną (spadku / wzrostu) poziomu tyreotropiny we krwi, ponieważ jej wydzielanie przez (podwzgórze / przysadkę mózgową) jest regulowane na zasadzie (dodatniego / ujemnego) sprzężenia zwrotnego przez hormony tarczycy.

Zadanie 14.1 (0-1)

Odp. A2

Zadanie 14.2 (0-1)

Można odwrócić działanie inhibicyjne metotreksatu poprzez podaż wysokiej dawki kwasu foliowego, ponieważ metotreksat jest inhibitorem kompetycyjnym, co oznacza, że można odwrócić jego działanie poprzez zwiększenie stężenia właściwego substratu dla hamowanego enzymu, w tym wypadku właśnie kwasu foliowego. Spowoduje to wyparcie metotreksatu z centrum aktywnego enzymu do którego się przyłącza.

Zadanie 14.3 (0-1)

Metotreksat jest najbardziej toksyczny dla dzielących się komórek w fazie S podziału ponieważ w tej fazie następuje replikacja materiału genetycznego, do której potrzebna jest synteza nowych zasad azotowych. W ich syntezie bierze udział enzym utleniający kwas foliowy. Enzym ten jest hamowany kompetycyjnie przez metotreksat blokując tym samym syntezę zasad azotowych i co za tym idzie kwasów nukleinowych.

Zadanie 14.4 (0-1)

Przed wytworzeniem przeciwciał w trakcie odpowiedzi immunologicznej następują intensywne podziały limfocytów B produkujących specyficzne antygenowo przeciwciała. Blokowanie podziałów komórkowych przez metotreksat wpływa także na zmniejszenie liczby limfocytów produkujących przeciwciała, a co za tym idzie ogranicza produkcję przeciwciał.

Zadanie 15.1 (0-1)

Wniosek: W cytoplazmie oocytów żaby Xenopus będących w fazie M podziału komórkowego znajdują się czynniki indukujące wejście oocytu w fazę M podziału komórkowego.

Zadanie 15.2 (0-1)

Funkcję próby kontrolnej spełniał wariant A doświadczenia, ponieważ pozwolił on wykluczyć wpływ samej procedury przeniesienia cytoplazmy z komórki do komórki na wynik doświadczenia.

Zadanie 15.3 (0-1)

Nazwa podziału: Podział mejotyczny Faza podziału: Profaza I Uzasadnienie: Na schemacie oznaczonym X obecne są tetrady (biwalenty) charakterystyczne dla profazy I mejozy. Widoczny jest także zanik otoczki jądrowej występujący w profazie podziału komórkowego.

Zadanie 15.4 (0-1)

Konsekwencją mutacji genów kodujących białka regulujące cykl komórkowy może być u człowieka rozwój nowotworu, ponieważ rozwój nowotworu wynika z zaburzenia regulacji cyklu komórkowego i występowania niekontrolowanych podziałów komórkowych. Wynikająca z mutacji trwała utrata funkcji białka hamującego podziały lub uzyskanie trwałej, nadmiernej aktywności przez białko stymulujące podziały może doprowadzić do nadmiernych, niekontrolowanych podziałów komórek z taką mutacją, co jest cechą charakterystyczną komórek nowotworowych.

Zadanie 15.5 (0-1)

Np.: stanowią szlak transportowy dla organelli komórkowych/pęcherzyków cytoplazmatycznych; biorą udział w utrzymaniu kształtu komórki

Zadanie 16.1 (0-1)

Do zahamowania ekspresji informacji genetycznej prowadzi deacetylacja, ponieważ prowadzi ona do ciaśniejszego upakowania chromatyny, co ogranicza dostępność nici DNA dla aparatu enzymatycznego odpowiedzialnego za ekspresję informacji.

Zadanie 16.2 (0-1)

Stwierdzenie to jest prawdziwe, ponieważ w obrębie mitochondriów nie występują histony.

Zadanie 17.1 (0-1)

Bbdd, Bb1dd, BBdd

Zadanie 17.2 (0-1)

Genotyp cynamonowej samicy: b1b1Dd
Genotyp czarnego samca: BbDd

Zadanie 17.3 (0-2)

Krzyżówka:

b1D b1d
BD Bb1DD Bb1Dd
Bd Bb1Dd Bb1dd
bD bb1DD bb1Dd
bd bb1Dd bb1dd

Prawdopodobieństwo, że kolejne kocię będzie niebieskie: 1/8

Zadanie 18.1 (0-1)

Z prawa Hardy'ego Weinberga

640 + 320 + 40 = 1000

q2 -> częstość aa

q2 = 40/100 = 0,04

q = 0,2

p -> częstość A

p + q = 1 => p = 1 - q => p = 0,8

Zadanie 18.2 (0-1)

W populacji II będą występowały osobniki o jasnym ubarwieniu, ponieważ drapieżnik nie wyeliminował z populacji heterozygot, które zachowały pewną pulę allelu recesywnego "a" w populacji i może się on dzięki temu ujawnić po skrzyżowaniu dwóch ciemnych heterozygot.

Zadanie 19.1 (0-1)

mRNA powstały w komórce eukariotycznej (ćmy) nie posiada intronów występujących w genach komórek eukariotycznych. Dzieje się to dzięki obróbce potranskrypcyjnej zachodzącej w komórkach eukariotycznych. W materiale genetycznym prokariontów nie występują introny i nie prowadzą one obróbki potranskrypcyjnej, stąd aby wprowadzony gen eukariotyczny podległ prawidłowej ekspresji musi być on odpowiednio przygotowany. Dlatego właśnie DNA wprowadzane do bakterii przygotowuje się na podstawie gotowego do transkrypcji kodu z mRNA.

Zadanie 19.2 (0-1)

Stosowanie preparatów zawierających transgeniczne bakterie jest korzystniejsze dla środowiska, ponieważ prowadzi do działania bezpośrednio w obrębie samych pluskwiaków i nie wiąże się z zanieczyszczeniem środowiska szkodliwymi środkami chemicznymi, co miałoby miejsce w przypadku próby zwalczenia pluskwiaków metodami chemicznymi. Chemiczne metody zwalczania pluskwiaka mogą spowodować zatrucie i śmierć również innych organizmów, które znajdą się w zasięgu działania tego typu preparatu.

Zadanie 20.1 (0-1)

Wyższy poziom troficzny organizmu wiąże się z wyższym stężeniem PCB w jego organizmie.

Zadanie 20.2 (0-1)

śledź i chełbia
edredon i okoń

Zadanie 21.1 (0-1)

W przypadku wybranych wysp Karaibów większa powierzchnia wyspy wiąże się z występowaniem na jej terenie większej liczby gatunków płazów i gadów.

Zadanie 21.2 (0-1)

1 - P
2 - P
3 - P

Zadanie 22 (0-1)

Odp. C

Komentarze

Obrazek użytkownika ania1

Czy pojawią się też odpowiedzi do starej formuły?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos
Niestety w tym roku nie dam rady przygotować klucza również dla starej podstawy. Poza tym sporo zadań powtórzyło się w obu wersjach matury.
Obrazek użytkownika Hydra

21.2 PPF, nie sądzisz?
14.2 To ile kilogramów kwasu foliowego proponujesz podać ;) ?
9.1...a nie sądzisz, że chodzi o oko, którego budowa zbliżona jest do oka kręgowców, ma zdolność akomodacji i a na domiar stanowi wytwór skóry? Przecież ramiona i lejek to nic innego jak przekształcona noga. Muszla jest błędną odpowiedzią, bo głowonogi są płaszczoobrosłe, a ich muszla znajduje się właśnie pod tymże płaszczem i tu się z Tobą zgadzam.
15.5 Mikrotubule są też elementem wrzeciona. Jednakże pytanie odnosi się do cytoszkieletu, więc może chodzi o utrzymanie kształtu komórki?
6.1 ufff...wszędzie w mediach w tym pytaniu popełniono błędy.

Tak czy tak, ciekawa była ta matura.

Obrazek użytkownika bułeczka

Czemu uważasz, że w 21.2 powinno być F? Jest to potwierdzenie obserwacji Darwina z wysp Galapagos. :)

Obrazek użytkownika Hydra

Masz rację. Mój błąd. Przyznam, że to ciekawy rozkład 2x3P, hmmmm

Obrazek użytkownika Janek

W 14.2 też napisałem, że nieodwracalne, bo jednak te 10000 razy robi swoje xd

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Miło mi, że ktoś podejmuje dyskusję nad kluczem. Nie miałem niestety możliwości wcześniej odnieść się do Twojej wypowiedzi, ale chciałbym zauważyć parę rzeczy.

Co do pytania 21.2 sprawa jak widzę sama się wyjaśniła, więc dodam tylko, że kluczowe jest tutaj zauważenie, że odległość wysp od kontynentów wpływa na stopień izolacji geograficznej i wpływa tym samym na prawdopodobieństwo migracji nowych gatunków z kontynentu na wyspę.

W tekście wprowadzającym do zadania 14.2 nie było żadnej sugestii naprowadzającej na przedstawiony przez Ciebie fakt. Prędzej spodziewałbym się uproszenia użytego przez układającego pytanie niż wymagania od maturzystów wiedzy klinicznej. W związku z tym, że układam odpowiedzi pod kątem prawdopodobieństwa wstrzelenia się w oficjalny klucz, myślę, że przedstawiony przeze mnie kierunek odpowiedzi, chociaż teoretyczny, ma większą szansę na uzyskanie punktów. EDIT: Mój błąd, przeoczyłem opisaną siłę wiązania metotreksatu z enzymem. Szczerze mówiąc nie jestem teraz pewien, która z wersji będzie ujęta w kluczu... Trudno powiedzieć jak dużą dawkę twórca pytania miał na myśli.

W kwestii zadania dotyczącego głowonogów, owszem, będzie różnica w budowie oka, natomiast nie jestem przekonany co do tego, czy można byłoby to uznać za różnicę w budowie zewnętrznej, a o takie różnice chodziło autorowi pytania. Wydaje mi się najbardziej prawdopodobne, że w kluczu znajdzie się miejsce na odpowiedź dotyczącą ramion, ponieważ stanowią one najbardziej charakterystyczny element budowy zewnętrznej, ujęty wręcz w nazwie tej grupy. W związku z tym, że chodziło o cechy budowy zewnętrznej, nie jest istotne pochodzenie tych struktur.

Zgadzam się co do Twojej propozycji funkcji mikrotubul dotyczącej utrzymania kształtu komórki. Została ona ujęta w powyższym kluczu.

Obrazek użytkownika Hydra

Co do MTX, to można jedynie czekać na informację pt. "co autor miał na myśli". W kwestii głowonogów wszędzie podkreśla się, że budowa oka zbliżona do budowy oka kręgowców ze zdolnością do akomodacji jest cechą charakterystyczną tej grupy zwierząt, ale nie będę się upierać, bo niezbadane są ścieżki logiki autorów pytań. Może nadinterpretuję, ale ramiona i lejek...to albo zbyt proste, albo z kolei zbyt cwane.
Natomiast w sprawie serca i tych pytań prawda-fałsz...hmmm...no nie wiem, czy można zakładać PPP. Układ współczulny i przywspółczulny regulują rytm i w zależności od tego, który przejmie kontrolę będziemy mieć albo większą albo mniejszą częstotliwość jego pracy. Układ bodźco-przewodzący jest automatyczny i ma z góry "zaprogramowany" rytm dla określonego węzła. Stąd min. dzięki zapisowi EKG lekarz jest w stanie określić z jakiego poziomu pochodzi blok przewodzenia w sercu. Dlatego nie nazwałabym układu bodźco-przewodzącego regulatorem...

Obrazek użytkownika Hydra

Chyba, że zawiesimy się na określeniu "synchronizuje", bo częstotliwość można regulować... Nie wiem...trochę nie tak sformułowane.
Już całkiem na lenia:

"Regulacja pracy układu:

Acetylocholina uwolniona z zakończeń neuronów przywspółczulnych łączy się z receptorem muskarynowym M2 i zwiększa wypływ jonów K+ z komórek rozrusznika wydłużając czas trwania prepotencjału rozrusznika. W związku z tym stan czynny w komórkach układu przewodzącego występuje rzadziej i serce kurczy się wolniej (częstotliwość!).

Noradrenalina z zakończeń neuronów wspołczulnych wiąże się z receptorami β-adrenergicznymi (których jest znacznie więcej w sercu niż receptorów α-adrenergicznych) zwiększa napływ jonów Ca2+ do komórek rozrusznika. Wtedy czas trwania prepotencjału rozrusznika skraca się, stan czynny w jego komórkach występuje częściej i przyspiesza się częstość skurczów serca (częstotliwość).

U człowieka w spoczynku zablokowanie farmakologiczne receptorów cholinergicznych wywołuje przyspieszenie częstości skurczów serca. Analogicznie po zablokowaniu receptorów adrenergicznych częstość skurczów serca ulega zwolnieniu. Po farmakologicznym zablokowaniu obu receptorów, cholinergicznych i adrenergicznych, częstość skurczów serca przyspiesza się w porównaniu do częstości występującej w spoczynku."

Obrazek użytkownika Hydra

PS. Można podać folian wapnia a nie kwas foliowy w przypadku MTX, ale efekt wypierania jest dość wątpliwy. Tu chyba jednak chodziło o siłę wiązania i o wyciągnięcie wniosku na tej podstawie. Jednak trudno mi się odnieść ostatecznie do tego, co egzaminatorom chodziło po głowach. Konstrukcja pytań jest porażająca.

No i gryka...można też odpowiedzieć, że obielmo...

Obrazek użytkownika bułeczka

Czy ramiona głowonoga można nazwać odnóżami? Zastanawiam się, czy jestem w stanie jakoś obronić ten punkt. :(

Obrazek użytkownika Hydra

Charakterystyka mięczaków:
"Noga
-jedna noga służąca do poruszania się – brzuchonogi
-jedna noga klinowatego kształtu służąca do zagrzebywania się w piasku (małże)
-noga podzielona na ramiona i lejek – służą do poruszania się (głowonogi)"

Obrazek użytkownika Hydra

A chcesz dokładniej, to proszę:
"Stopa wyewoluowała w grupę giętkich, chwytnych wyrostków noszących nazwę ramion, które otaczają usta i wiążą się między sobą u podstawy błonę międzyramieniową"

https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bmiornice

Obrazek użytkownika kasiaxt1

Można też prosić o omówienie starej formuły? Na razie nikt się tego nie "podjął" ☹️😊

Obrazek użytkownika Dominika_xd

A w pierwszym zadaniu dyfuzja nie będzie zaliczana, prawda? I w zadaniu 20.2 można było wybrać dowolne przykłady organizmów konkurujacych o wspólny pokarm?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Niestety dyfuzja nie będzie w tym wypadku dobrą odpowiedzią.
W zadaniu 20.2 teoretycznie można byłoby podać także inne przykłady organizmów konkurujących o wspólny pokarm, jednak w pozostałych przypadkach ta konkurencja będzie słabsza, ze względu na możliwe alternatywy pokarmowe ujawnione na schemacie (mewa może polować na dwa różne gatunki ryb). Uważam jednak że odpowiedzi takie powinny zostać także uznane.

Obrazek użytkownika Gosi@

Czy jeśli w zadaniu 18.1 obliczylam inym sposobem nie używając prawa Hardy'ego Weinberga a mój wynik jest poprawny to mimo to punkty nie zostana mi przyznane?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Przypuszczam, że czyniąc obliczenia i tak powołałaś się na to prawo tak czy inaczej, nawet jeżeli tego nie zaznaczyłaś. Myślę, że jeżeli rzeczywiście obliczenia były zgodne z zasadami logiki i matematyki to powinno to być uznane.

Obrazek użytkownika Remigiusz Stebel

Mam pytanie..w zadaniu o różnice budowy glowonogow od mieczakow uznaja odpowiedź "macki"? zapomniałem fachowej nazwy i użyłem tak jakby słówka z slangu. z gory dziękuję za odp

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos
Obawiam się, że taka odpowiedź nie będzie wyszczególniona w kluczu.
Obrazek użytkownika Jacek

Witam, odnośnie zadania z MTX odpowiedź było trzeba uzasadnić odnośnie właściwości a więc wiązanie 10tyś silniej mówi nam że nie można gdyby było polecenie brzmiało uzasadniając sposób inhibicji była by inna sprawa takie moje gdybanie klucz pokaże :) Na maturze kiedyś było cos podobnego z metanolem i etanolem... Mnie również zastanawia zadanie odnośnie serca PPP , pewnie tutaj jest racja ppp ale analizująć tekst, że układ nerwowy reguluję to jest prawda ale później te drugie ytanie czy decyduje budzi wiele wątpliwości gdyż jeszcze w tekście były zawarte bodźce fizjologiczne i takie teraz gdybyniae serce zdecyduję biję w takim tempie będę miał stres następuję zmiana decyzji i co bardziej decyduje troszkę dziwne klucz pokaże może będzie P i F co myślicie ?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Właściwością metotreksatu będzie również to, że jest inhibitorem kompetycyjnym enzymu, przez co wzmianka w treści zadania, aby odnieść się do właściwości tego leku nie wydaje mi się jednoznacznie naprowadzająca na proponowany przez Ciebie kierunek odpowiedzi, ale być może masz rację.

Co do serca to nie wiem czy dobrze rozumiem Twój tok rozumowania, ale ostatecznie bodźce prowadzące do skurczu serca generowane są w układzie bodźcoprzewodzącym, stąd pełni on kluczową rolę w ustalaniu rytmu tych skurczów. Wcale nie kłóci się to z faktem regulacyjnego wpływu innych czynników, gdyż ostatecznie można porównać tą sytuację do analizy różnych bodźców endokrynnych i neurologicznych przez mały mikroprocesor jakim jest układ bodźco-przewodzący, który na tej podstawie generuje odpowiedni rytm. Ostatecznie to w nim zachodzi niejako decyzja dotycząca rytmu. Odpowiada on także za odpowiednią synchronizację skurczu komór i przedsionków co również zostało ujęte w tym podpunkcie.

Obrazek użytkownika Jacek

Dziękuje za odpowiedź, odnośnie zadania z MTX kierowałem się również zadaniem odnośnie enzymów z matury 2016 nowa formuła " Przykładowe rozwiązania
• Cząsteczki etanolu łączące się z dehydrogenazą alkoholową zmniejszają możliwość
przyłączenia do niego metanolu, ograniczając w ten sposób ilość powstających
szkodliwych produktów utleniania metanolu.
• Po spożyciu etanolu zmniejsza się tempo wytwarzania silnie toksycznego aldehydu
i kwasu mrówkowego, gdyż cząsteczki etanolu łączą się z dehydrogenazą alkoholową,
ograniczając przyłączanie się metanolu.
Uwaga:
Nie uznaje się odpowiedzi zawierających błąd merytoryczny polegający na stwierdzeniu,
że w ogóle nie będzie powstawał aldehyd / kwas mrówkowy.
Z odpowiedzi zdającego powinno wynikać, że rozumie ilościowy charakter tego procesu –
zmniejsza się jedynie tempo katalizy metanolu, ale ona nie ustaje.
Uwaga ta nie odnosi się do zadania 3.1, czyli uzasadnienia wyboru inhibicji. "

Obrazek użytkownika Jacek

Trzeba niestety poczekać na oficjalny arkusz :) Ale dziękuje za stworzenia klucza odpowiedzi.