Weterynaria i zootechnika - rekrutacja 2024/2025

Przedstawiam zestawienie rekrutacyjne dla weterynarii i zootechniki na rok akademicki 2024/2025. W poniższych tabelach zawarłem wymagane przedmioty maturalne wraz z przelicznikami, miejsce uczelni w rankingu magazynu "Perspektywy" oraz progi punktowe na wymienione kierunki studiów. Tabele wzbogaciłem o linki do opinii studenckich.

Informacje jakie przedstawiłem poniżej dotyczą studiów stacjonarnych i tzw. "nowej matury". Zebrane dane są aktualne na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Ze względu na objętość tabel nie przedstawiłem w nich wszystkich zawiłości związanych z procesem rekrutacji na poszczególne uczelnie. Dlatego każda nazwa uczelni oraz próg punktowy stanowi jednocześnie link do strony gdzie powinny być dostępne szczegółowe informacje lub ich źródło. Podobnie terminy rekrutacji zostały zaopatrzone w linki, gdyż nie we wszystkich wypadkach zostały one już ustalone.

Dla weterynarii czerwoną czcionką zaznaczyłem wystąpienie zmiany w warunkach rekrutacji oraz wzrost progu w stosunku do poprzedniej rekrutacji, natomiast zieloną czcionką spadek progu. Dodatkowe objaśnienia obecne są pod tabelami oraz w komunikatach pojawiających się po najechaniu kursorem na nagłówki tabel i niektóre komórki.

W celu oceny zmian polecam również zapoznać się z analogicznym zeszłorocznym zestawieniem: Weterynaria i zootechnika - rekrutacja 2023/2024.

Weterynaria

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2023 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2023)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 1 biol + chem W = biol*0,5 + chem*0,5
PR*1; PP*0,7
100 126 63% Od 1.06.2024 Zobacz opinie
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2 biol_PR + chem_PR W = biol_PR + chem_PR 200 120 60% Od 1.05.2024 do 16.07.2024
Ogłoszenie wyników 16.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 2 2 wybrane z biol, chem, fiz lub mat W = suma 2 przedmiotów
PR*2; PP*1
400 355 59.2% Od 6.06.2024 do 15.07.2024
Ogłoszenie wyników: 18.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 4 biol + (chem lub fiz lub mat) W = biol + wybrany_przedmiot; PR*2 lub PP*1 400 221 55.3% Od 6.05.2024 do 14.07.2024
Ogłoszenie wyników 16.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 5 j. pol + j.obcy nowoż. + biol + chem W = j.pol*0,1 + j.obcy nowoż.*0,1 + biol_PP*0,3 lub PR*0,4 + chem_PP*0,3 lub PR*0,4;
(dodatkowe punkty za PR tylko dla biol i chem)
100 63 63% Od 1.06.2024 do 15.07.2024
Ogłoszenie wyników 19.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 7 biol_PR + (chem_PR lub mat_PR) (+ dodatkowo można wykazać się uprawnieniami w zawodzie technika weterynarii) W = biol_PR*0,52 + wybrany przedmiot_PR*0,42 (+ ewentualne pełne uprawnienia w zawodzie technika weterynarii tj. + 6 pkt) 94 47 50% Od 3.06.2024 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 6 biol_PR + chem_PR + mat + j.obcy (pisemny lub ustny) W = (biol_PR*4 + chem_PR*4 + mat + j.obcy)/10;
PP*0,7, PR*1
100 63.69 63.69% Od 3.06.2024 Oczekujemy na opinie

[1] - https://2023.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/weterynaria
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czczionką, spadek czerwoną czczionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Zootechnika

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2023 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2023)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 1 j. pol + j.obcy nowoż. + (biol lub chem lub mat) W = j.pol*0,1 + j.obcy nowoż.*0,1 + wybrany przedmiot_PP*0,6 lub PR*0,8 100 30 30% Od 1.06.2024 do 15.07.2024
Ogłoszenie wyników 19.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 2 3 wybrane z biol, chem, fiz, j.obcy nowoż. lub mat lub geogr lub j.pol W = suma 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 140 23.3% Od 6.06.2024 do 15.07.2024
Ogłoszenie wyników: 18.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 5 j. pol + j.obcy nowoż. + (biol lub chem lub fiz lub mat) W = j.pol + j.obcy nowoż. + wybrany_przedmiot*10; PP*0,4 lub PR*1 1200 395 32.9% Od 1.05.2024 do 16.07.2024
Ogłoszenie wyników 16.07.2024
Zobacz opinie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 3 biol lub chem lub mat W = wybrany_przedmiot
PR*1; PP*0,7
100 22 22% Od 1.06.2024 Zobacz opinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 4 j.obcy nowoż. + 1 do wyboru z: biol lub chem lub fiz lub mat lub info lub geogr lub wos W = j.obcy nowoż PR*2 lub PP*1,3 + wybrany przedmiot PR*4 lub PP*2 600 110 18.3% Od 6.05.2024 do 14.07.2024
Ogłoszenie wyników 16.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 6 j.obcy (pisemny lub ustny) + (biol lub chem lub geogr lub mat lub inf); PP lub PR W = (j.obcy + wybrany_przedmiot*4)/5;
PR*1 lub PP*0,7
100 31.2 31.2% Od 3.06.2024 Zobacz opinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 8 (biol lub mat) + przedmiot dodatkowy + j.pol + j.obcy W = wybrany_przedmiot*0,45 + przedmiot_dodatkowy*0,1 + j.pol*0,1 + j.obcy*0,25
PP*1; PR*1.5 lub 1,7 dla klasy dwujęzycznej za j.obcy
115 - - Od 15.05.2023 do 10.07.2023
Ogłoszenie wyników 12.07.2023
Oczekujemy na opinie
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 7 j.pol + j.obcy + mat_PP + (mat_PR lub biol lub chem lub fiz lub geogr W = j.pol + j.obcy + mat_PP + wybrany_przedmiot (PP*1; PR*1,5; biol*2, chem*1,5) 700 - - Od 3.06.2024 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet w Siedlcach 9 2 spośród biol, chem, fiz, mat, geogr, wos, j.pol lub j.obcy W = suma punktów z dwóch wybranych przedmiotów
PP*0,5; PR*1
200 - - Od 24.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 18.07.2024
Oczekujemy na opinie

[1] - https://2023.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/zootechnika
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czczionką, spadek czerwoną czczionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)