Warsztaty SmartUP Academy

Przedstawiam bezpłatne warsztaty organizowane przez Wydziały Chemii i Fizyki Politechniki Warszawskiej, Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Nauk Biologicznych KUL przy współpracy z Fundacją Adamed. Poniżej szczegóły dotyczące programu warsztatów oraz sposobu zapisu.

Co to za warsztaty?

Bezpłatne warsztaty SmartUP Academy organizowane są od 2017 r początkowo przez Wydział Chemii Politechniki Warszawskiej i Fundację Adamed, w kolejnych latach do ich organizacji dołączały kolejne wydziały. Warsztaty skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku 14-19 lat i odbywają się zwykle stacjonarnie na wymienionych uczelniach.

Jaka jest tematyka warsztatów?

Tematy spotkań oraz ich terminy zmieniają się w kolejnych edycjach. Dla edycji wiosennej 2024 przedstawiają się następująco:

Warsztaty na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej:

 • 6 kwietnia – Zrób swój własny hologram i dowiedz czym różni się od zwykłego zdjęcia
 • 13 kwietnia – Różnicowa kalorymetria skaningowa - badanie przejść fazowych w materiałach
 • 20 kwietnia – Wzmocnienie dziwności i inne sygnatury plazmy kwarkowo-gluonowej
 • 20 kwietnia – Interdyscyplinarne zastosowanie fizyki
 • 11 maja – Elektroforeza żelowa - identyfikacja cząstek na podstawie własności elektrokinetycznych

Warsztaty na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej:

 • 13 kwietnia – Elektrochemia dla każdego - z czego wynika siła reakcji redoks?
 • 20 kwietnia – Przeciwciała w służbie ludzkości
 • 18 maja – Igła w stogu siana, czyli po okruszkach do celu – kto używał materiału wybuchowego

Warsztaty na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego:

 • 6 kwietnia – Świat pod mikroskopem - od A do Z
 • 13 kwietnia – Pod mikroskopem - jak przygotować preparat idealny?
 • 20 kwietnia – Zobaczyć i zrozumieć: krew pod mikroskopem
 • 27 kwietnia – Jak zobaczyć chorobę: stan zapalny pod mikroskopem

Warsztaty w Instytucie Nauk Biologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego:

 • 6 kwietnia – Sprawdź się w roli biotechnologa - izolacja DNA
 • 6 kwietnia – Sprawdź się w roli biotechnologa - projektowanie i wykonanie reakcji PCR
 • 13 kwietnia – Kiedy stajemy się super człowiekiem?
 • 13 kwietnia – Mikroorganizmy w służbie człowieka
 • 20 kwietnia – Organizm ludzki - cel dla efektów pracy biotechnologa
 • 20 kwietnia – Jak unieruchomić enzymy?

Bardziej szczegółowe opisy poszczególnych warsztatów podane są na stronie http://adamedsmartup.pl/warsztaty/.

Zapisy

Możliwość zgłoszenia na poszczególne zajęcia uruchamiana zostaje 1-2 razy do roku, w edycjach wiosennych (początkiem kwietnia) i ewentualnie jesiennych. Rejestracja jest zamykana każdorazowo z momentem zapełnienia listy dostępnych miejsc na dane warsztaty. Uczestnicy wybierani są na podstawie pisemnego umotywowania chęci udziału w warsztatach, przy czym dodatkowe punkty można otrzymać za naukę w klasie profilu matematyczno-fizycznym i biologiczno-chemicznym.

Formularze zapisów na poszczególne zajęcia dostępne są na stronie http://adamedsmartup.pl/warsztaty/. Istnieje możliwość zgłoszenia się na kilka warsztatów, jednak w danym semestrze można skorzystać tylko z jednych warsztatów, co oznacza, że uczeń może zostać zakwalifikowany maksymalnie do jednego z wybranych warsztatów.