Kierunki medyczne - rekrutacja 2024⁄2025

Przedstawiam zestawienie rekrutacyjne dla wybranych kierunków medycznych na rok akademicki 2024/2025. W poniższych tabelach zawarłem wymagane przedmioty maturalne wraz z przelicznikami, miejsce uczelni w rankingu magazynu "Perspektywy" oraz progi punktowe na "medycynę" (kierunek lekarski), lekarsko-dentystyczny, farmację, analitykę medyczną, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapię, ratownictwo medyczne, dietetykę oraz zdrowie publiczne. Tabele wzbogaciłem o linki do opinii studenckich.

Informacje jakie przedstawiłem poniżej dotyczą studiów stacjonarnych i tzw. "nowej matury". Zebrane dane są aktualne na dzień 16 czerwca 2024 r.

Ze względu na objętość tabel nie przedstawiłem w nich wszystkich zawiłości związanych z procesem rekrutacji na poszczególne uczelnie. Dlatego każda nazwa uczelni oraz próg punktowy stanowi jednocześnie link do strony gdzie powinny być dostępne szczegółowe informacje lub ich źródło. Podobnie terminy rekrutacji zostały zaopatrzone w linki, gdyż nie we wszystkich wypadkach zostały one już ustalone.

Czerwoną czcionką zaznaczyłem wystąpienie zmiany w warunkach rekrutacji oraz wzrost progu w stosunku do poprzedniej rekrutacji lub spadek pozycji w rankingu Perspektyw, natomiast zieloną czcionką spadek progu lub wzrost pozycji w rankingu. Dodatkowe objaśnienia obecne są pod tabelami oraz w komunikatach pojawiających się po najechaniu kursorem na nagłówki tabel i niektóre komórki.

W celu oceny zmian polecam również zapoznać się z analogicznym zeszłorocznym zestawieniem: Kierunki medyczne - rekrutacja 2023/2024.

Kierunek lekarski

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2023 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2023)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR + chem_PR + (mat_PR lub fiz_PR) + wymóg formalny >60% z biol i chem oraz >40% z mat lub fiz W = (biol_PR + chem_PR + wybrany_przedmiot)/3 100 81.33 81.33% Od 04.06.2024 do 9.07.2024
Ogłoszenie wyników: 18.07.2024
Zobacz opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat) W = biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat_PR lub mat_PP*0,5) 300 237.2 79.1% Od 08.05.2024 do 11.07.2024
Ogłoszenie wyników 17.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
(Wydział Lekarski)
4 2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR W = X*2 + Y*2
gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów
400 320 80% Od 25.04.2024 do 11.07.2024
Ogłoszenie wyników 16.07.2024
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 4 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 170 85% Od 13.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 18.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 7 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 165 82.5% Od 13.05.2024 do 2.07.2024
Ogłoszenie wyników 17.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 7 2 do wyboru spośród biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2 200 160 80% Od 7.05.2024 do 10.07.2024
Ogłoszenie wyników: 12.07.2024
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
(Katowice / Zabrze)
11 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 152 76% Od 29.04.2024 do 12.07.2024 Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
(filia w Bielsku-Białej)

(negatywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej - link)
- biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 148 74% Od 29.04.2024 do 12.07.2024 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
(Wojskowy w ramach MON)
- 2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR; ponadto w ramach przyjęcia w charakterze żołnierza zawodowego test znajomości języka angielskiego i sprawnościowy W = X*2 + Y*2
gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów
400 256 64% Od 25.04.2024 do 11.07.2024
Ogłoszenie wyników 16.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
(uczelnia we Wrocławiu)
3 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 242 80.7% Od 20.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 15.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
(filia w Wałbrzychu)
- biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 222 74% Od 20.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 15.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 10 biol_PR + mat_PP/PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + mat*1 (niezależnie od poziomu) + wybrany przedmiot_PR 300 251 83.7% Od 3.06.2024 do 11.07.2024
Ogłoszenie wyników 17.07.2024
Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 6 2 z biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2 200 158 79% Od 6.05.2024 do 10.07.2024 Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 12 (biol_PR lub mat_PR) + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR lub biol_PR) (dwa różne) W = biol/mat_PR*0,55 + wybrany przedmiot*0,45 100 79.6 79.6% Od 3.06.2024 do 15.07.2024
Ogłoszenie wyników 18.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 7 biol + chem + (fiz lub mat); PP lub PR W = biol + chem + wybrany przedmiot dodatkowy
PP*1; PR*2
600 414 69% Od 6.06.2024 do 15.07.2024
Ogłoszenie wyników: 18.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 15 biol_PR + chem_PR + (mat lub fiz; PP lub PR) W = biol_PR*1 + chem_PR*0,8 + wybrany przedmiot(PP*1/PR*2)*0,1 200 144.083 72% Od 1.06.2024 do 10.07.2024
Ogłoszenie wyników 12.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Rzeszowski 14 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot;
PR*2
400 312 78% Od 27.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 24.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Zielonogórski 13 2 do wyboru spośród biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2 200 152 76% Od 1.06.2024 do 14.07.2024
Ogłoszenie wyników 15.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego - biol_PR + chem_PR + (mat lub fiz; PP lub PR) W = biol_PR + chem_PR + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
600 388 64.7% Od 13.05.2024 do 14.07.2024
Ogłoszenie wyników 16.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Opolski - biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot 200 150.87 75.4% Od 19.04.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 15.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - biol_PP/PR + chem_PP/PR + (mat_PP/PR lub fiz_PP/PR) W = biol (PP*0,2 lub PR*0,4) + chem (PP*0,2 lub PR*0,4) + wybrany przedmiot (PP*0,1 lub PR*0,2) 100 74.4 74.4% Od 7.06.2024 do 11.07.2024
Ogłoszenie wyników 22.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot 200 150 75% Od 1.06.2024 do 15.07.2024
Ogłoszenie wyników 19.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Warszawski - j.pol_PP/PR mat_PP/PR + j.ang_PR + biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = j.pol*0,05 + mat*0,15 + j.ang_PR*0,1 + biol_PR*0,4 + chem_PR/fiz_PR*0,3;
PP*0,6, PR*1
100 77.77 77.8% Od 6.06.2024 do 10.07.2024
Ogłoszenie wyników 22.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
(negatywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej - link)
- biol_PR + (chem_PR lub mat_PR lub fiz_PR)
(dane z poprzedniej rekrutacji, brak opublikowanych aktualnych uchwał rekrutacyjnych na stronie uczelni)
W = biol_PR + wybrany przedmiot 200 135 67.5% Jeszcze nie ogłoszone Oczekujemy na opinie
Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II - biol_PR + (chem_PR lub mat_PR lub fiz_PR) W = biol_PR*0,5 + wybrany przedmiot*0,5 100 77 77% Od 6.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 15.07.2024
Oczekujemy na opinie
Akademia Mazowiecka w Płocku - 2 do wyboru z biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub mat_PP/PR lub fiz_PP/PR W = suma punktów z dwóch przedmiotów; PP*0,2 i PR*0,5 dla biol i chem; PP*0,1 i PR*0,4 dla mat i fiz 100 67.5 67.5% Od 24.06.2024 do 15.07.2024 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet w Siedlcach
(negatywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej - link)
- biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PP/PR) W = biol_PR*0,58 + wybrany przedmiot*0,42
PP*0,5; PR*1
100 75.6 75.6% Od 24.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 18.07.2024
Zobacz opinie
Politechnika Wrocławska
(negatywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej - link)
- j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + biol_PR + mat_PP/PR + (chem_PP/PR lub fiz_PP/PR) W = j.pol (PP*0,1; PR*0,1) + j.obcy (PP*0,1 lub PP*0,1+PR*0,15 lub PR*0,25) + biol_PR*2,5 + mat (PP*1 lub PP*1+PR*1,5 lub PR*2,5) + chem/fiz (PP*1 lub PP*1+PR*1,5 lub PR*2,5)
w przypadku zdawania przedmiotu na poziome podstawowych i rozszerzonym wybiera się najkorzystniejszy z wymienionych przeliczników
785 582 74.1% Od 1.06.2024 do 20.06.2024
Ogłoszenie wyników 16.07.2024
Oczekujemy na opinie
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
(negatywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej - link)
- biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 136 68% Od 3.06.2024 do 19.07.2024
Ogłoszenie wyników 29.07.2024
Oczekujemy na opinie
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
(negatywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej - link)
- biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR*2 + wybrany przedmiot_PR*2 400 276 69% Rekrutacja wstrzymana do czasu ponownej oceny przez PKA i przyznania limitu przyjęć przez ministra Oczekujemy na opinie
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
nowo otwierany kierunek

(negatywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej - link)
- biol_PR + (mat_PR lub chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany_przedmiot_PR (uczelnia nie podała jeszcze szczegółów) 200 - - Od 3.06.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 19.07.2024
Oczekujemy na opinie
Akademia Tarnowska
nowo otwierany kierunek

(negatywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej - link)
- biol_PR + (mat_PR lub chem_PR lub fiz_PR) + j.ang_PR W = biol_PR*2 + wybrany_przedmiot_PR*2 + j.ang*0,2 420 - - Rekrutacja wstrzymana do czasu ponownej oceny przez PKA i przyznania limitu przyjęć przez ministra Oczekujemy na opinie
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
(uczelnia niepubliczna)
- 2 z biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2
PP*0,5; PR*1
200 - - Od 15.05.2024 do 31.08.2024 Zobacz opinie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
(uczelnia niepubliczna)
- biol_PP/PR + chem_PP/PR + (mat lub fiz; PP/PR) W = biol + chem + wybrany przedmiot
PP*1,2; PR*2
600 - - Od 22.04.2024 do 17.07.2024
Ogłoszenie wyników 19.07.2024
Oczekujemy na opinie

[1] - https://2023.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/kierunek-lekarski

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czcionką, spadek czerwoną czcionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; j.pol - język polski; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2023 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2023)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Warszawski Uniwersytet Medyczny 6 biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat) W = biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat_PR lub mat_PP*0,5) 300 238 79.3% Od 08.05.2024 do 11.07.2024
Ogłoszenie wyników 17.07.2024
Zobacz opinie
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR + chem_PR + wymóg formalny >60% z biol i chem W = (biol_PR + chem_PR)/2 100 85.72 85.72% Od 04.06.2024 do 9.07.2024
Ogłoszenie wyników: 18.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 10 2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR W = X*2 + Y*2
gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów
400 320 80% Od 25.04.2024 do 11.07.2024
Ogłoszenie wyników 16.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 4 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) 200 164 82% Od 13.05.2024 do 2.07.2024
Ogłoszenie wyników 17.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 3 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 243 81% Od 20.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 15.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 6 2 do wyboru spośród biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2 200 156 78% Od 7.05.2024 do 10.07.2024
Ogłoszenie wyników: 12.07.2024
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 5 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 171 85.5% Od 13.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 18.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2 biol_PR + mat_PP/PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + mat*1 (niezależnie od poziomu) + wybrany przedmiot_PR 300 248 82.7% Od 3.06.2024 do 11.07.2024
Ogłoszenie wyników 17.07.2024
Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 8 2 z biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2 200 155 77.5% Od 6.05.2024 do 10.07.2024 Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 8 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 156 78% Od 29.04.2024 do 12.07.2024 Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy - planowane otworzenie kierunku - (biol_PR lub mat_PR) + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR lub biol_PR) (dwa różne) W = biol/mat_PR*0,55 + wybrany przedmiot*0,45 100 - - Jeżeli kierunek zostanie otworzony: od 3.06.2024 do 15.07.2024
Ogłoszenie wyników 18.07.2024
-

[1] - https://2023.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/kierunek-lekarsko-dentystyczny

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czcionką, spadek czerwoną czcionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Farmacja

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2023 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2023)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = (chem_PR + wybrany_przedmiot)/2 100 58 58% Od 04.06.2024 do 9.07.2024
Ogłoszenie wyników: 18.07.2024
Zobacz opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR lub mat) W = chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR lub mat_PP*0,7) 200 114.9 38.3% Od 08.05.2024 do 11.07.2024
Ogłoszenie wyników 17.07.2024
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 3 (chem_PR lub biol_PR) + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR)
wybrane przedmioty muszą być różne
W = wybrany przedmiot_1_PR + wybrany przedmiot_2_PR 200 60 30% Od 13.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 18.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 8 chem_PR + (biol_PP/PR lub mat_PP/PR) W = chem_PR + wybrany przedmiot
PP*0,8, PR*1
200 67 33.5% Od 20.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 15.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 6 chem_PR + (biol_PR lub mat_PR) W = chem_PR*2 + wybrany przedmiot_PR*2 400 120 30% Od 25.04.2024 do 11.07.2024
Ogłoszenie wyników 16.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 7 chem_PP/PR lub biol_PP/PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR W = wybrany przedmiot; PP*1, PR*2 200 30 15% Od 7.05.2024 do 10.07.2024
Ogłoszenie wyników: 12.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 4 (biol_PR lub chem_PR) + (biol_PR lub chem_PR lub mat_PR/PP lub fiz_PR lub inf_PR) W = przedmiot_1 + przedmiot_2
dla mat_PP*0,5
200 wszyscy przyjęci 0% Od 13.05.2024 do 2.07.2024
Ogłoszenie wyników 17.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 4 chem_PR + (biol_PR lub mat_PP/PR) W = chem_PR + wybrany przedmiot
(1%=1 pkt niezależnie od poziomu matury)
200 68 17% Od 3.06.2024 do 11.07.2024
Ogłoszenie wyników 17.07.2024
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 10 (biol_PR lub chem_PR) + (chem_PR lub biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) (muszą być dwa różne) W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2 200 73 36.5% Od 29.04.2024 do 12.07.2024 Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 9 (biol_PR lub chem_PR) + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PP/PR) W = przedmiot 1 + przedmiot 2
Przedmioty 1 i 2 nie mogą być te same; mat_PP*0,8
200 31 15.5% Od 3.06.2024 do 15.07.2024
Ogłoszenie wyników 18.07.2024
Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 10 (chem_PR lub biol_PR) + (fiz_PP/PR lub mat_PP/PR) W = wybrany przedmiot_1_PR + wybrany przedmiot_2_PP/PR;
PP*0,8, PR*1
200 62 31% Od 6.05.2024 do 18.07.2024 Zobacz opinie
Uniwersytet Opolski - chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR) W = chem_PR + wybrany przedmiot 200 - - Od 19.04.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 15.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
(kierunek planowany do uruchomienia po uzyskaniu zgody Ministra Edukacji)
- chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR lub mat_PP/PR) W = chem_PR*1,2 + wybrany przedmiot(PP*1/PR*2)*0,4 200 - - Od 1.06.2024 do 10.07.2024
Ogłoszenie wyników 12.07.2024
-
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - (biol_PR lub chem_PR) + (biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR);
(wybrane przedmioty muszą być różne)
W = wybrany przedmiot_1(PR) + wybrany przedmiot_2(PP/PR);
PP*0,5, PR*1
200 - - Od 1.06.2024 do 15.07.2024
Ogłoszenie wyników 19.07.2024
Oczekujemy na opinie

[1] - https://2023.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/farmacja

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czcionką, spadek czerwoną czcionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Analityka medyczna

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2023 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2023)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = (chem_PR + wybrany_przedmiot)/2 100 63 63% Od 04.06.2024 do 9.07.2024
Ogłoszenie wyników: 18.07.2024
Oczekujemy na opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat) W = biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR lub mat_PP*0,7) 200 121 40.3% Od 08.05.2024 do 11.07.2024
Ogłoszenie wyników 17.07.2024
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 7 (chem_PR lub biol_PR) + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR)
wybrane przedmioty muszą być różne
W = wybrany przedmiot_1_PR + wybrany przedmiot_2_PR 200 60 30% Od 13.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 18.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 6 (biol_PR lub chem_PR) + (biol_PR lub chem_PR lub mat_PR/PP lub fiz_PR lub inf_PR) W = przedmiot_1 + przedmiot_2;
dla mat_PP*0,5
200 79 39.5% Od 13.05.2024 do 2.07.2024
Ogłoszenie wyników 17.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 5 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR*2 + wybrany_przedmiot_PR*2 400 150 37.5% Od 25.04.2024 do 11.07.2024
Ogłoszenie wyników 16.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 3 biol lub chem lub fiz lub mat PR lub PP W = wybrany przedmiot PR*2 / PP*1 200 33 16.5% Od 7.05.2024 do 10.07.2024
Ogłoszenie wyników: 12.07.2024
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 8 chem_PR lub biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR W = wybrany przedmiot 100 30 30% Od 29.04.2024 do 12.07.2024 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 10 biol_PR + (chem_PR lub mat_PP/PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot
(1%=1 pkt niezależnie od poziomu matury)
200 93 23.3% Od 3.06.2024 do 11.07.2024
Ogłoszenie wyników 17.07.2024
Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 11 biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR W = wybrany przedmiot; PR*1, PP*0,6 100 21 21% Od 3.06.2024 do 15.07.2024
Ogłoszenie wyników 18.07.2024
Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 8 chem_PP/PR + (biol_PP/PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR) W = chem_PP/PR + wybrany przedmiot;
PP*0,8, PR*1
200 29 14.5% Od 6.05.2024 do 18.07.2024 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 4 biol_PR + (chem_PP/PR lub mat_PP/PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot
PP*0,8, PR*1
200 72 36% Od 20.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 15.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet w Siedlcach
(analityka z diagnostyką molekularną)
- 2 przedmioty spośród j.obcy, j.pol, biol, chem, fiz, mat, geogr, inf W = suma punktów z dwóch wybranych przedmiotów
PP*0,5; PR*1
200 - - Od 24.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 18.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Rzeszowski - (biol lub chem) + (chem lub biol lub fiz lub mat lub inf) (muszą być dwa różne przedmioty); PP lub PR W = wybrany_przedmiot_1 + wybrany_przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 - - Od 27.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 24.07.2024
Zobacz opinie

[1] - https://2023.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/analityka-medyczna

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czcionką, spadek czerwoną czcionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Pielęgniarstwo

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2023 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2023)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR lub chem_PR lub mat_PR lub j.ang_PR W = wybrany przedmiot 100 72 72% Od 04.06.2024 do 9.07.2024
Ogłoszenie wyników: 18.07.2024
Zobacz opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 3 j.pol_PP + j. obcy nowoż._PP + dowolny przedmiot dodatkowy PR W = j.pol_PP + j. obcy nowoż._PP + przedmiot dodatkowy (dla biol, chem, fiz lub wos mnożnik *1,4) 340 190 55.9% Od 08.05.2024 do 11.07.2024
Ogłoszenie wyników 17.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 3 j.pol_PP/PR + (biol lub chem lub fiz; PP lub PR) W = j.pol_PP/PR + wybrany przedmiot PP/PR
PP*1; PR*2
400 120 30% Od 25.04.2024 do 18.07.2024
Ogłoszenie wyników 23.07.2024
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 9 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat; PP lub PR) W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6
200 105 52.5% Od 13.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 18.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 6 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 64 32% Od 7.05.2024 do 10.07.2024
Ogłoszenie wyników: 12.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2 biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR W = wybrany przedmiot
PR*1 PP*0,5
100 32 32% Od 13.05.2024 do 2.07.2024
Ogłoszenie wyników 17.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 6 1 przedmiot do wyboru z: biol_PP/PR, chem_PP/PR, mat_PP/PR lub fiz_PP/PR W = wybrany przemiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
100 71 71% Od 20.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 15.07.2024
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 11 biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR W = wybrany przedmiot;
PR*1,5 (jeżeli wynik jest >=30pkt, jeżeli nie *1); PP*1
150 27 18% Od 29.04.2024 do 12.07.2024 Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 9 dowolny przedmiot PP lub PR W = wybrany przedmiot;
PP*0,8, PR*1
100 66 66% Od 6.05.2024 do 18.07.2024 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 8 2 do wyboru z: biol, j.obcy (pisemny lub ustny), mat; PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 186 46.5% Od 3.06.2024 do 11.07.2024
Ogłoszenie wyników 17.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
(Szkoła Zdrowia Publicznego UWM)
18 3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny Suma wyników z 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 120 20% Od 6.06.2024 do 15.07.2024
Ogłoszenie wyników: 18.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
(Filia UWM w Ełku)
18 3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny Suma wyników z 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 67 11.2% Od 6.06.2024 do 15.07.2024
Ogłoszenie wyników: 18.07.2024
Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 13 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 22.2 22.2% Od 3.06.2024 do 15.07.2024
Ogłoszenie wyników 18.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 15 j.polski + (biol lub chem) + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,1 + wybrany przedmiot_1*0,8 + wybrany przedmiot_2*0,1
PP*1, PR*2
200 - - Od 1.06.2024 do 10.07.2024
Ogłoszenie wyników 12.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Rzeszowski 14 biol + (chem lub fiz lub mat lub geogr); PP lub PR W = biol + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 - - Od 27.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 24.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Pomorski w Słupsku 18 (j.pol_PP/PR lub j.ang_PP/PR) + biol_PP/PR W = wybrany przedmiot + biol*2;
PP*1, PR*2
600 - - Od 4.06.2024 do 19.07.2024
Ogłoszenie wyników 24.07.2024
Zobacz opinie
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 20 3 najlepsze wyniki maturalne (nie wyszczególnione przedmioty) + ankieta predyspozycji osobowościowych Suma wyników obliczanych na podstawie tabel punktowych 72 30 41.7% Od 8.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 16.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Bielsko-Bialski
(dawna ATH)
16 j.obcy nowoż. + (j.pol lub mat lub biol); PP lub PR W = j.obcy nowoż. + wybrany przedmiot*4
PR*2; PP*1
1000 - - Od 10.06.2024 do 14.07.2024
Ogłoszenie wyników 16.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego 24 j. obcy nowoż. + (biol lub chem lub fiz); PP lub PR W = j. obcy nowoż.*0,5 + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
300 - - Od 13.05.2024 do 14.07.2024 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Zielonogórski 11 j.obcy nowoż._PP/PR + (biol lub chem lub fiz lub geogr lub mat; PP/PR) W = j.obcy nowoż._PP*0,15 + j.obcy nowoż._PR*0,35 + wybrany przedmiot_PP*0,1 + wybrany przedmiot_PR*0,4
Jeżeli jest wynik z PR danego przedmiotu, a nie ma z PP to podstawia się za PP wynik z PR.
100 - - Od 1.06.2024 do 14.07.2024
Ogłoszenie wyników 16.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet w Siedlcach 21 2 spośród biol, chem, fiz, geogr, j.obcy, j.polski lub mat W = suma punktów z dwóch wybranych przedmiotów
PP*0,5; PR*1
200 - - Od 24.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 18.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - j.obcy nowoż. PP/PR + (mat lub biol lub chem lub fiz lub geogr lub inf; PP/PR) W = j.obcy nowoż. (PP*0,2 lub PR*0,4) + wybrany przedmiot (PP*0,3 lub PR*0,6) 100 62.2 62.2% Od 7.06.2024 do 11.07.2024
Ogłoszenie wyników 22.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Opolski 5 3 dowolnie wybrane różne przedmioty W = przedmiot_A + przedmiot_B + przedmiot_C;
PP*0,25; PR*0,33
99 - - Od 19.04.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 18.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 17 biol + chem + j.polski + j.obcy; PP lub PR
(dane z poprzedniej rekrutacji, brak opublikowanych aktualnych uchwał rekrutacyjnych na stronie uczelni)
W = suma punktów z 4 przedmiotów po przeliczeniu na punkty zgodnie z tabelą w uchwale senatu uczelni - dla każdego przedmiotu uwzględniany jest wynik z egzaminu maturalnego oraz ocena z przedmiotu na świadectwie szkolnym.
PP*1; PR*2
60 - - Jeszcze nie ogłoszone Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - (j.polski lub mat) + j.obcy + (biol lub chem lub fiz lub mat lub wos); PP/PR; matematyka uwzględniana tylko raz W = (j.polski lub mat)*0,3 + j.obcy*0,2 + wybrany_przedmiot*0,5
PP*1, PR*2
200 - - Od 1.06.2024 do 15.07.2024
Ogłoszenie wyników 19.07.2024
Oczekujemy na opinie
Akademia Bialska im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 19 mat + j.obcy; PP lub PR W=mat + j.obcy; PP*0,7, PR*1 200 - - Od 1.04.2024 do 20.09.2024
Wyniki do 48 h po złożeniu dokumentów
Oczekujemy na opinie
Akademia Tarnowska 22 j.pol + (biol lub chem lub fiz) W = j.pol + wybrany_przedmiot;
PP*1, PR*2
400 - - Od 1.06.2024 do 21.07.2024 Oczekujemy na opinie
Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II - biol lub chem lub mat lub fiz W = wybrany przedmiot; PP*0,5, PR*1 100 - - Od 6.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 15.07.2024
Zobacz opinie
Akademia Mazowiecka w Płocku - j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + (biol lub chem lub mat lub fiz lub geogr lub hist lub wos; PP lub PR) W = j.pol*0,1 + j.obcy*0,1 + wybrany przedmiot (biol/ chem/ fiz *0,5; geogr/ hist / mat/ wos*0,3) 70 - - Od 24.06.2024 do 15.07.2024 Oczekujemy na opinie
Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie - j.pol_PP/PR + (biol lub chem lub mat lub fiz lub geogr lub hist lub wos; PP lub PR) W = j.pol (PP/PR bez przeliczników) + wybrany przedmiot (PP*1, PR*1,5) 250 - - Od 1.05.2024 do 16.07.2024
Ogłoszenie wyników 19.07.2024
Oczekujemy na opinie

[1] - https://2023.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/pielegniarstwo
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czcionką, spadek czerwoną czcionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka; fil - filozofia
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Położnictwo

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2023 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2023)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 j.pol_PP + j. obcy nowoż._PP + dowolny przedmiot dodatkowy PR W = j.pol_PP + j. obcy nowoż._PP + przedmiot dodatkowy (dla biol, chem, fiz lub wos mnożnik *1,4) 340 191 56.2% Od 08.05.2024 do 11.07.2024
Ogłoszenie wyników 17.07.2024
Zobacz opinie
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR lub chem_PR lub mat_PR lub j.ang_PR W = wybrany przedmiot 100 68 68% Od 04.06.2024 do 9.07.2024
Ogłoszenie wyników: 18.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 6 j.pol_PP/PR + (biol lub chem lub fiz; PP lub PR) W = j.pol_PP/PR + wybrany przedmiot PP/PR
PP*1; PR*2
400 130 35% Od 25.04.2024 do 18.07.2024
Ogłoszenie wyników 23.07.2024
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 3 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat; PP lub PR) W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6
200 117 58.5% Od 13.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 18.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 8 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 70 35% Od 7.05.2024 do 10.07.2024
Ogłoszenie wyników: 12.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 4 biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR W = wybrany przedmiot
PR*1 PP*0,5
100 28 28% Od 13.05.2024 do 2.07.2024
Ogłoszenie wyników 17.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 9 1 przedmiot do wyboru z: biol_PP/PR, chem_PP/PR, mat_PP/PR lub fiz_PP/PR W = wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
100 67 67% Od 20.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 15.07.2024
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 9 biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR W = wybrany przedmiot;
PR*1,5 (jeżeli wynik jest >=30pkt, jeżeli nie *1); PP*1
150 20 13.3% Od 29.04.2024 do 12.07.2024 Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 7 dowolny przedmiot PP lub PR W = wybrany przedmiot;
PP*0,8, PR*1
100 43 43% Od 6.05.2024 do 18.07.2024 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 4 2 do wyboru z: biol, j.obcy (pisemny lub ustny), mat; PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 122 30.5% Od 3.06.2024 do 11.07.2024
Ogłoszenie wyników 17.07.2024
Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 11 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 22.2 22.2% Od 3.06.2024 do 15.07.2024
Ogłoszenie wyników 18.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 12 j.polski + (biol lub chem) + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,1 + wybrany przedmiot_1*0,8 + wybrany przedmiot_2*0,1
PP*1, PR*2
200 - - Od 1.06.2024 do 10.07.2024
Ogłoszenie wyników 12.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Rzeszowski 12 biol + (chem lub fiz lub mat); PP lub PR W = biol + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 - - Od 27.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 24.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny Suma wyników z 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 120 20% Od 6.06.2024 do 15.07.2024
Ogłoszenie wyników: 18.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Opolski 12 3 dowolnie wybrane różne przedmioty W = przedmiot_A + przedmiot_B + przedmiot_C;
PP*0,25; PR*0,33
99 - - Od 19.04.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 18.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Pomorski w Słupsku - (j.pol_PP/PR lub j.ang_PP/PR) + biol_PP/PR W = wybrany przedmiot + biol*2;
PP*1, PR*2
600 - - Od 4.06.2024 do 19.07.2024
Ogłoszenie wyników 24.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 15 biol + chem + j.polski + j.obcy; PP lub PR
(dane z poprzedniej rekrutacji, brak opublikowanych aktualnych uchwał rekrutacyjnych na stronie uczelni)
W = suma punktów z 4 przedmiotów po przeliczeniu na punkty zgodnie z tabelą w uchwale senatu uczelni - dla każdego przedmiotu uwzględniany jest wynik z egzaminu maturalnego oraz ocena z przedmiotu na świadectwie szkolnym.
PP*1; PR*2
60 - - Jeszcze nie ogłoszone Oczekujemy na opinie
Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II - biol lub chem lub mat lub fiz W = wybrany przedmiot; PP*0,5, PR*1 100 - - Od 6.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 15.07.2024
Zobacz opinie
Akademia Mazowiecka w Płocku - j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + (biol lub chem lub mat lub fiz lub geogr lub hist lub wos; PP lub PR) W = j.pol*0,1 + j.obcy*0,1 + wybrany przedmiot (biol/ chem/ fiz *0,5; geogr/ hist / mat/ wos*0,3) 70 - - Od 24.06.2024 do 15.07.2024 Oczekujemy na opinie

[1] - https://2023.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/poloznictwo.

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czcionką, spadek czerwoną czcionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Fizjoterapia

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2023 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2023)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 16 biol_PR lub chem_PR lub mat_PR lub j.ang_PR W = wybrany przedmiot 100 92 92% Od 04.06.2024 do 9.07.2024
Ogłoszenie wyników: 18.07.2024
Zobacz opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 8 j. obcy nowoż._PP + biol_PR + (fiz_PR lub chem_PR lub mat_PR) W = j. obcy nowoż._PP + biol_PR*1,4 + przedmiot dodatkowy 340 206 60.6% Od 08.05.2024 do 11.07.2024
Ogłoszenie wyników 17.07.2024
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 5 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat lub j.obcy lub inf; PP lub PR) W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6
+ ew. dodatkowe 20 pkt za zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych/instruktorów/zaświadczenie o uzyskaniu stopnia ratownika WOPR
220 152 69.1% Od 13.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 18.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 10 biol_PR W = biol_PR 100 57 57% Od 13.05.2024 do 2.07.2024
Ogłoszenie wyników 17.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 9 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 94 47% Od 7.05.2024 do 10.07.2024
Ogłoszenie wyników: 12.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 12 biol_PP/PR + (fiz lub mat lub chem; PP lub PR); wymagana umiejętność pływania W = biol_PP/PR + wybrany przedmiot PP/PR
PR*2; PP*1
400 172 43% Od 25.04.2024 do 11.07.2024
Ogłoszenie wyników 16.07.2024
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 17 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 (jeżeli wynik >=30pkt, jeżeli nie: *1) lub PP*1 150 84 56% Od 29.04.2024 do 12.07.2024 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 13 biol_PP/PR + (chem lub fiz; PP lub PR) W = biol_PP/PR + wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
200 60 30% Od 20.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 15.07.2024
Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 18 biol lub chem lub fiz; PP lub PR W = wybrany przedmiot;
PP*0,8 lub PR*1
100 32 32% Od 6.05.2024 do 18.07.2024 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 20 biol_PR + (j.obcy_ustny/pisemny lub mat; PP lub PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot
(1%=1 pkt niezależnie od poziomu matury)
200 220 55% Od 3.06.2024 do 11.07.2024
Ogłoszenie wyników 17.07.2024
Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 11 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 48 48% Od 3.06.2024 do 15.07.2024
Ogłoszenie wyników 18.07.2024
Zobacz opinie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 7 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 lub PP*1 150 98 98% Od 26.06.2024 do 11.07.2024
Ogłoszenie wyników 16.07.2024
Oczekujemy na opinie
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 2 3 najlepsze wyniki maturalne (nie wyszczególnione przedmioty) + egzamin sprawnościowy Suma wyników matur obliczanych na podstawie tabel punktowych (72 pkt) + wynik egzaminu sprawnościowego (72 pkt) 144 68 60.7% Od 8.05.2024 do 3.07.2024
Egzamin sprawnościowy 8-11.07.2024
Ogłoszenie wyników 16.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 21 j.polski + mat + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 - - Od 1.06.2024 do 10.07.2024
Ogłoszenie wyników 12.07.2024
Oczekujemy na opinie
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 4 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot; PR*1,5 lub PP*1 150 - - Od 01.06.2024 do 14.07.2024
Ogłoszenie wyników 17.07.2024
Zobacz opinie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 5 j.pol_PP + j.obcy_PP + mat_PP + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR lub j.obcy_PR lub inny nie wymieniony przedmiot PR) W = j.pol_PP + j.obcy_PP + mat_PP + wybrany przedmiot_PR
PP*1; PR*2 dla wymienionych wyżej przedmiotów, lub PR*1,2 dla niewymienionych wyżej z nazwy przedmiotów + do 15 pkt za klasę mistrzowską lub sportową
515 302 67.1% Od 20.05.2024 do 15.07.2024
Ogłoszenie wyników 22.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Rzeszowski 14 (biol lub mat) + (chem lub fiz lub mat); PP lub PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 - - Od 27.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 24.07.2024
Zobacz opinie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 1 3 najwyższe wyniki matur ze świadectwa maturalnego W = przedmiot_1 + przedmiot_2 + przedmiot_3
PP*1; PR*1,5
450 - - Od 15.05.2024 do 14.07.2024 Zobacz opinie
Uniwersytet Pomorski w Słupsku 26 (j.pol_PP/PR lub j.ang_PP/PR) + biol_PP/PR W = wybrany przedmiot + biol*2;
PP*1, PR*2
600 - - Od 4.06.2024 do 19.07.2024
Ogłoszenie wyników 24.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego - j. obcy nowoż. + (biol lub chem lub fiz); PP lub PR W = j. obcy nowoż.*0,5 + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
300 - - Od 13.05.2024 do 14.07.2024 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Opolski 28 3 dowolnie wybrane różne przedmioty W = przedmiot_A + przedmiot_B + przedmiot_C;
PP*0,25; PR*0,33
99 - - Od 19.04.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 18.07.2024
Oczekujemy na opinie
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 3 j. polski + j. obcy + (biol lub chem lub fiz); PP lub PR; (+ ew. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe) W = suma punktów z 3 przedmiotów zgodnie z przelicznikiem dostępnym w uchwale rekrutacyjnej - max 72 pkt (+ do 10 pkt dodatkowo za kwalifikacje zawodowe + do 10 pkt za maturę dwujęzyczną lub rozszerzoną IB/EB 92 - - Od 20.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 15.07.2024
Zobacz opinie
Politechnika Opolska 14 j.obcy + 2 do wyboru z biol, chem, fiz, j.polski; PP lub PR W = j.obcy + przediot_1 + przedmiot_2;
PP*1 PR*2 (lub suma PP+PR jeżeli zdawany na dwóch poziomach)
600 - - Od 1.05.2024 do 14.07.2024
Ogłoszenie wyników 18.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie 19 j.polski + j.obcy + (biol lub chem lub fiz lub mat lub geogr); PP/PR W = (j.pol + j.obcy + wybrany przedmiot)/3
PP*1, PR*2
200 - - Od 1.06.2024 do 15.07.2024
Ogłoszenie wyników 19.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 29 (chem lub fiz) + biol + j.polski + j.obcy; PP lub PR
(dane z poprzedniej rekrutacji, brak opublikowanych aktualnych uchwał rekrutacyjnych na stronie uczelni)
W = suma punktów z 4 przedmiotów po przeliczeniu na punkty zgodnie z tabelą w uchwale senatu uczelni - dla każdego przedmiotu uwzględniany jest wynik z egzaminu maturalnego oraz ocena z przedmiotu na świadectwie szkolnym.
PP*1; PR*2
60 - - Jeszcze nie ogłoszone Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Zielonogórski - j.obcy nowoż._PP/PR + (biol lub chem lub fiz lub geogr lub mat; PP/PR) W = j.obcy nowoż._PP*0,15 + j.obcy nowoż._PR*0,35 + wybrany przedmiot_PP*0,1 + wybrany przedmiot_PR*0,4
Jeżeli jest wynik z PR danego przedmiotu, a nie ma z PP to podstawia się za PP wynik z PR.
100 - - Od 1.06.2024 do 14.07.2024
Ogłoszenie wyników 16.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny Suma wyników z 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 310 51.7% Od 6.06.2024 do 15.07.2024
Ogłoszenie wyników: 18.07.2024
Oczekujemy na opinie
Akademia Bialska im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 26 mat + j.obcy; PP lub PR W=mat + j.obcy; PP*0,7, PR*1 200 - - Od 1.04.2024 do 20.09.2024
Wyniki do 48 h po złożeniu dokumentów
Oczekujemy na opinie
Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie - j.pol_PP/PR + (biol lub chem lub mat lub fiz lub geogr lub hist lub wos; PP lub PR) W = j.pol (PP/PR bez przeliczników) + wybrany przedmiot (PP*1, PR*1,5) 250 - - Od 1.05.2024 do 16.07.2024
Ogłoszenie wyników 19.07.2024
Oczekujemy na opinie

[1] - https://2023.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/fizjoterapia
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czcionką, spadek czerwoną czcionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Ratownictwo medyczne

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2023 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2023)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 2 biol_PR lub chem_PR lub mat_PR lub j.ang_PR W = wybrany przedmiot 100 82 82% Od 04.06.2024 do 9.07.2024
Ogłoszenie wyników: 18.07.2024
Oczekujemy na opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 6 biol + (chem lub fiz lub mat); PP lub PR W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6
+ ew. dodatkowe 20 pkt za zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych/instruktorów/zaświadczenie o uzyskaniu stopnia ratownika WOPR
220 105 52.5% Od 13.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 18.07.2024
Zobacz opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 1 j. obcy nowoż._PP + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub wos_PR) W = j. obcy nowoż._PP + wybrany przedmiot dodatkowy (*1,4 za biol, chem lub fiz; wos*1) 240 138 57.5% Od 08.05.2024 do 11.07.2024
Ogłoszenie wyników 17.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 9 biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR W = wybrany przedmiot
PR*1 PP*0,5
100 40 40% Od 13.05.2024 do 2.07.2024
Ogłoszenie wyników 17.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 10 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 30 15% Od 7.05.2024 do 10.07.2024
Ogłoszenie wyników: 12.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + (biol lub chem lub fiz lub inf; PP/PR) W = mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dodatkowy przedmiot PP/PR
PR*2; PP*1
800 180 22.5% Od 25.04.2024 do 18.07.2024
Ogłoszenie wyników 23.07.2024
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 7 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 (jeżeli wynik >=30pkt, jeżeli nie: *1) lub PP*1 150 27 18% Od 29.04.2024 do 12.07.2024 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 5 biol lub chem lub mat lub fiz; PP lub PR W = wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
100 61 61% Od 20.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 15.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 11 2 do wyboru z: biol, j.obcy (pisemny lub ustny), mat; PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 79 19.8% Od 3.06.2024 do 11.07.2024
Ogłoszenie wyników 17.07.2024
Oczekujemy na opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 8 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 18 18% Od 3.06.2024 do 15.07.2024
Ogłoszenie wyników 18.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 15 3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny Suma wyników z 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 134 22.3% Od 6.06.2024 do 15.07.2024
Ogłoszenie wyników: 18.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Pomorski w Słupsku 13 (j.pol_PP/PR lub j.ang_PP/PR) + biol_PP/PR W = wybrany przedmiot_1 + biol*2;
PP*1 PR*2
600 - - Od 4.06.2024 do 19.07.2024
Ogłoszenie wyników 24.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 16 j.polski + mat + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 - - Od 1.06.2024 do 10.07.2024
Ogłoszenie wyników 12.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Rzeszowski 12 (biol_PP/PR lub mat_PP/PR) + chem_PP/PR W = wybrany_przemiot_1 + chem_PP/PR
PP*1; PR*2
400 - - Od 27.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 24.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Bielsko-Bialski
(dawna ATH)
14 j.obcy nowoż. + (j.pol lub mat lub biol); PP lub PR W = j.obcy nowoż. + wybrany przedmiot*4
PR*2; PP*1
1000 - - Od 10.06.2024 do 14.07.2024
Ogłoszenie wyników 16.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Zielonogórski 13 j.obcy nowoż._PP/PR + (biol lub chem lub fiz lub geogr lub mat; PP/PR) W = j.obcy nowoż._PP*0,15 + j.obcy nowoż._PR*0,35 + wybrany przedmiot_PP*0,1 + wybrany przedmiot_PR*0,4
Jeżeli jest wynik z PR danego przedmiotu, a nie ma z PP to podstawia się za PP wynik z PR.
100 - - Od 1.06.2024 do 14.07.2024
Ogłoszenie wyników 16.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet w Siedlcach 18 2 spośród biol, chem, fiz, geogr, j.obcy, j.polski, inf lub mat W = suma punktów z dwóch wybranych przedmiotów
PP*0,5; PR*1
200 - - Od 24.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 18.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 18 biol + chem + j.polski + j.obcy; PP lub PR
(dane z poprzedniej rekrutacji, brak opublikowanych aktualnych uchwał rekrutacyjnych na stronie uczelni)
W = suma punktów z 4 przedmiotów po przeliczeniu na punkty zgodnie z tabelą w uchwale senatu uczelni - dla każdego przedmiotu uwzględniany jest wynik z egzaminu maturalnego oraz ocena z przedmiotu na świadectwie szkolnym.
PP*1; PR*2
60 - - Jeszcze nie ogłoszone Oczekujemy na opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
(ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore)
- dowolny przedmiot PP/PR + egzamin sprawnościowy W = wybrany przedmiot + wynik egzaminu sprawnościowego (max. 20 pkt)
PP*0,8 lub PR*1
120 44 36.7% Od 6.05.2024 do 18.07.2024 Zobacz opinie
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - (biol_PR lub chem_PR) + (biol lub chem lub fiz lub mat; PP/PR);
(wybrane przedmioty muszą być różne)
W = wybrany przedmiot_1(PR) + wybrany przedmiot_2(PP/PR)
PP*0,5, PR*1
200 - - Od 1.06.2024 do 15.07.2024
Ogłoszenie wyników 19.07.2024
Oczekujemy na opinie

[1] - https://2023.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/ratownictwo-medyczne
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czcionką, spadek czerwoną czcionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Dietetyka

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2023 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2023)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 3 biol_PR + chem_PR W = (biol_PR + chem_PR)/2 100 50 50% Od 04.06.2024 do 9.07.2024
Ogłoszenie wyników: 18.07.2024
Oczekujemy na opinie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 1 biol lub chem lub mat W = wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,7
100 62.3 62.3% Od 29.05.2024 do 10.07.2024
Ogłoszenie wyników 22.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 6 j. pol + j.obcy nowoż. + (biol lub chem lub fiz lub mat) W = j.pol*0,1 + j.obcy nowoż.*0,1 + wybrany przedmiot_PP*0,6 lub PR*0,8 (dodatkowe punkty za PR tylko dla wybranego przedmiotu kierunkowego) 100 40 40% Od 1.06.2024 do 15.07.2024
Ogłoszenie wyników 19.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 14 biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub mat_PP/PR W = wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
100 32 32% Od 20.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 15.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 16 j.obcy nowoż. + 1 do wyboru z: biol lub chem lub fiz lub mat lub inf W = j.obcy nowoż PR*2 lub PP*1,3 + wybrany przedmiot PR*4 lub PP*2 600 119.4 19.9% Od 6.05.2024 do 14.07.2024
Ogłoszenie wyników 16.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 5 biol_PR + chem_PP/PR W = biol_PR + chem_PP
PR*1 PP*0,5
200 wszyscy przyjęci 0% Od 13.05.2024 do 2.07.2024
Ogłoszenie wyników 17.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 10 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot
PR*2; PP*1
200 30 15% Od 7.05.2024 do 10.07.2024
Ogłoszenie wyników: 12.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 17 j.obcy (pisemny lub ustny) + (biol lub chem lub fiz lub mat); PP lub PR W = (j.obcy + wybrany_przedmiot*4)/5;
PR*1 lub PP*0,7
100 49 49% Od 3.06.2024 do 11.07.2024
Ogłoszenie wyników 16.07.2024
Oczekujemy na opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 13 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 (jeżeli wynik >=30pkt, jeżeli nie: *1) lub PP*1 150 35 23.3% Od 29.04.2024 do 12.07.2024 Zobacz opinie
Uniwersytet w Siedlcach 18 2 spośród biol, chem, fiz, mat, inf, j.pol lub j.obcy W = suma punktów z dwóch wybranych przedmiotów
PP*0,5; PR*1
200 - - Od 24.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 18.07.2024
Oczekujemy na opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 j. obcy nowoż._PP/PR + (chem_PR lub biol_PR lub fiz_PR lub mat_PP/PR) + dowolny przedmiot dodatkowy PR inny niż poprzednie W = j. obcy nowoż. (PP*0,7, PR*1) + (chem_PR*1,4 lub biol/fiz*1 lub mat_PP*0,7 lub mat_PR*1) + przedmiot_dodatkowy*1 340 94.9 27.9% Od 08.05.2024 do 11.07.2024
Ogłoszenie wyników 17.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 4 mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + (biol lub chem PP/PR) W = mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dodatkowy_przedmiot_PP/PR
PR*2; PP*1
800 292 36.5% Od 25.04.2024 do 18.07.2024
Ogłoszenie wyników 23.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 3 wybrane z biol, chem, fiz, j.obcy nowoż. lub mat W = suma 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 160 26.7% Od 6.06.2024 do 15.07.2024
Ogłoszenie wyników: 18.07.2024
Oczekujemy na opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 8 dwa do wyboru z: biol, chem, fiz, mat, j.obcy lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2
PR*1; PP*0,6
200 161 80.5% Od 13.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 18.07.2024
Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 12 dowolny przedmiot PP lub PR W = wybrany przedmiot;
PP*0,8, PR*1
100 58 58% Od 6.05.2024 do 18.07.2024 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 7 2 do wyboru z: biol, j.obcy (pisemny lub ustny), mat, chem, fiz; PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 118 29.5% Od 3.06.2024 do 11.07.2024
Ogłoszenie wyników 17.07.2024
Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 9 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 23 23% Od 3.06.2024 do 15.07.2024
Ogłoszenie wyników 18.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Rzeszowski 15 (biol lub mat) + (chem lub fiz lub mat) PP lub PR; mat może być tylko raz W = wybrany_przemiot_1 + wybrany_przemiot_2
PP*1; PR*2
400 - - Od 27.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 24.07.2024
Zobacz opinie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 10 j.pol_PP + j.obcy_PP + mat_PP + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR lub j.obcy_PR lub inny nie wymieniony przedmiot PR) W = j.pol_PP + j.obcy_PP + mat_PP + wybrany przedmiot_PR
PP*1; PR*2 dla wymienionych wyżej przedmiotów, lub PR*1,2 dla niewymienionych wyżej z nazwy przedmiotów + do 15 pkt za klasę mistrzowską lub sportową
515 240 53.3% Od 20.05.2024 do 15.07.2024
Ogłoszenie wyników 22.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - j.polski + mat + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 - - Od 1.06.2024 do 10.07.2024
Ogłoszenie wyników 12.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Pomorski w Słupsku - (j.pol_PP/PR lub j.ang_PP/PR) + biol_PP/PR W = wybrany_przemiot_1 + biol_PP/PR*2;
PP*1 PR*2
600 - - Od 4.06.2024 do 19.07.2024
Ogłoszenie wyników 24.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Opolski - 3 dowolnie wybrane różne przedmioty W = przedmiot_A + przedmiot_B + przedmiot_C;
PP*0,25; PR*0,33
99 - - Od 19.04.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 18.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego - (chem lub fiz) + biol + j.polski + j.obcy; PP lub PR
(dane z poprzedniej rekrutacji, brak opublikowanych aktualnych uchwał rekrutacyjnych na stronie uczelni)
W = suma punktów z 4 przedmiotów po przeliczeniu na punkty zgodnie z tabelą w uchwale senatu uczelni - dla każdego przedmiotu uwzględniany jest wynik z egzaminu maturalnego oraz ocena z przedmiotu na świadectwie szkolnym.
PP*1; PR*2
60 - - Jeszcze nie ogłoszone Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie 19 (j.polski lub mat) + j.obcy + (biol lub chem lub mat lub inf); PP/PR; matematyka uwzględniana tylko raz W = (j.polski lub mat)*0,3 + j.obcy*0,2 + wybrany_przedmiot*0,5
PP*1, PR*2
200 - - Od 1.06.2024 do 15.07.2024
Ogłoszenie wyników 19.07.2024
Oczekujemy na opinie
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
(Dietetyka w sporcie i rekreacji)
- j. polski + j. obcy + (biol lub chem lub fiz); PP lub PR; (+ ew. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe) W = suma punktów z 3 przedmiotów zgodnie z przelicznikiem dostępnym w uchwale rekrutacyjnej - max 72 pkt (+ do 10 pkt dodatkowo za kwalifikacje zawodowe + do 10 pkt za maturę dwujęzyczną lub rozszerzoną IB/EB 92 - - Od 20.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 15.07.2024
Oczekujemy na opinie

[1] - https://2023.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/dietetyka
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czcionką, spadek czerwoną czcionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Zdrowie publiczne

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2023 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2023)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 1 do wyboru z: biol_PR, chem_PR, fiz_PR, filoz_PR, geogr_PR, hist_PR, inf_PR, j.ang_PR, mat_PR, wos_PR, j.pol_PR W = wybrany przedmiot 100 43 43% Od 04.06.2024 do 9.07.2024
Ogłoszenie wyników: 18.07.2024
Oczekujemy na opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 j. obcy nowoż._PP/PR + (chem_PR lub biol_PR lub fiz_PR lub mat_PP/PR) + dowolny przedmiot dodatkowy PR inny niż poprzednie W = j. obcy nowoż. (PP*0,7, PR*1) + (chem/biol_PR*1 lub fiz_PR*1,4 lub mat_PP*0,98 lub mat_PR*1,4) + (hist/geogr/wos_PR*1,4 lub inny_przedmiot_dodatkowy_PR*1) 380 93.6 24.6% Od 08.05.2024 do 11.07.2024
Ogłoszenie wyników 17.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 3 mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dowolny, dodatkowy przedmiot do wyboru PP/PR W = mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dodatkowy przedmiot PP/PR
PR*2; PP*1
800 134 16.8% Od 25.04.2024 do 18.07.2024
Ogłoszenie wyników 23.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 5 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 33 16.5% Od 7.05.2024 do 10.07.2024
Ogłoszenie wyników: 12.07.2024
Oczekujemy na opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 6 dwa do wyboru z: biol, chem, fiz, mat, j.obcy, inf, geogr lub wos; PP lub PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2
PR*1; PP*0,6
200 109.8 54.9% Od 13.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 18.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 8 biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR lub hist_PP/PR lub wos_PP/PR W = wybrany przedmiot PP
PR*1 PP*0,5
100 wszyscy przyjęci 0% Od 13.05.2024 do 2.07.2024
Ogłoszenie wyników 17.07.2024
Oczekujemy na opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 4 (j.polski_PP/PR lub j.nowożytny_ustny/pisemny_PP/PR) + wybrany dowolny przedmiot PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2;
PR*1,5 (jeżeli wynik jest >=30pkt, jeżeli nie *1); PP*1
300 137 45.7% Od 29.04.2024 do 12.07.2024 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 6 mat lub biol lub fiz lub chem lub geogr; PP lub PR W = wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
100 89 44.5% Od 20.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 15.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 11 j.polski + mat + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 - - Od 1.06.2024 do 10.07.2024
Ogłoszenie wyników 12.07.2024
Zobacz opinie
Uniwersytet Rzeszowski 10 (biol lub mat) + (chem lub fiz lub mat) PP lub PR; mat może być tylko raz W = wybrany_przemiot_1 + wybrany_przemiot_2
PP*1; PR*2
400 - - Od 27.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 24.07.2024
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Szczeciński 12 (j.polski lub biol lub chem lub fiz) + (j.obcy nowoż. lub biol lub chem lub fiz) + (j.obcy nowoż. lub wos lub geogr lub mat) W = (przedmiot_1 PR*0,5 lub PP*0,25) + (przedmiot_2 PR*0,3 lub PP*0,15) + (przedmiot_3 PR*0,2 lub PP*0,1) 100 - - Od 22.05.2024 do 12.07.2024
Ogłoszenie wyników 18.07.2024
Oczekujemy na opinie

[1] - https://2023.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/zdrowie-publiczne
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Wzrost pozycji uczelni w rankingu w stosunku do poprzedniego zestawienia zaznaczono zieloną czcionką, spadek czerwoną czcionką, natomiast czarną brak zmian (kolor numeru pozycji w rankingu).
Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką.
Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka; filoz - filozofia
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Komentarze

Obrazek użytkownika Łukasz Wawrzyńczyk

Dzień dobry, mam pytanie co do progu procentowego Analityki Medycznej na WUM, próg punktowy to 121, co stanowi 60%, natomiast próg procentowy jest podany 40.3%.

Czy próg procentowy jest równy wynikowi jaki muszę uzyskać z wybranych przedmiotów żeby mieć szanse na dostanie się na dany kierunek?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Dzień dobry,

zgodnie z informacją wprowadzającą wszelkie zmiany dotyczące warunków rekrutacji w stosunku do warunków zeszłorocznych (wymagane przedmioty, przeliczniki) zaznaczyłem w tabelach czerwoną czcionką. Dla kierunku, o który Pan pyta taka zmiana wystąpiła co wpłynęło na maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania. Dla rekrutacji 2024 będzie to 200 pkt, dla rekrutacji 2023 (której dotyczy załączony próg) było to 300 pkt - stąd różnica w wyliczonej przez Pana wartości procentowej.

W kwestii czy próg procentowy w publikowanych przeze mnie tabelach odpowiada minimalnemu średniemu wynikowi z każdego branego pod uwagę podczas rekrutacji przedmiotu to niestety nie zawsze taka zależność jest prawdziwa. Wszystko zależy od sposobu przeliczania punktów - dla większości uczelni takie uproszczone spojrzenie się sprawdzi, ale dla uczelni, które przypisują różne współczynniki wagowe do poszczególnych przedmiotów takie szacunki będą niepoprawne.

Obrazek użytkownika Zuza Bisaga

Witam, mam pytanie odnośnie CM UJ. Czy przedmioty zaznaczone w nawiasie - mianowicie matematyka lub fizyka rozszerzona - są konieczne i wymagane na maturze? Czy można zdawać jedynie chemię i biologię i nadal mieć szansę na dostanie się na kierunek lekarski UJ? Dziękuję serdecznie.

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Witam, zgodnie z informacją podaną w tabeli na kierunek lekarski na UJ funkcjonuje

"wymóg formalny >60% z biol i chem oraz >40% z mat lub fiz"

oznacza to, że bez uzyskania >60% z biologii i chemii oraz >40% z matematyki lub fizyki rozszerzonej nie można ubiegać się o przyjęcie te studia - jest to minimum pozwalające na udział w kolejnych etapach rekrutacji. Matematyka lub fizyka rozszerzona są bezwzględnie wymagane na maturze w tym wypadku.

Obrazek użytkownika trastes

Dzień dobry, skąd rozbieżność między progiem 115 punktów na fizjoterapię na WUM, a podanym na ich stronie 206 pkt? Którym się sugerować?😅

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Dziękuję za komentarz, faktycznie wkradł się błąd, który już poprawiłem. Właściwą wartością progu, o którym mowa jest 206 pkt.

Obrazek użytkownika ada5034

Cześć, chyba jest błąd w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (zauważyłam sprawdzając lekarski, nie wiem jak z resztą kierunków), bo maksymalna liczba punktów to 200, a próg to 242. Z tego co widziałam na stronie, to w rekrutacji liczy się też trzeci przedmiot (matematyka lub fizyka), więc chyba max. liczba punktów to będzie 300 i wszystko się zgodzi :)

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Witam, w tabeli nie ma błędu. W zeszłorocznej rekrutacji faktycznie liczone były 3 przedmioty, stąd maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosiła 300, jednak podczas aktualnej rekrutacji liczone są dwa przedmioty, zgodnie z informacją przedstawioną w tabeli, stąd rozbieżność między maksymalną liczbą punktów dla obecnej rekrutacji, a progiem zeszłorocznym.
Zgodnie z opisem we wstępie artykułu, zmiany w wymaganych przedmiotach bądź przelicznikach w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczam czerwoną czcionką (m.in. aby podkreślić możliwość wystąpienia różnić między progiem/maksymalną liczbą punktów w rekrutacji zeszłorocznej i obecnej). Dla pewności sprawdziłem jeszcze raz wymagane przedmioty na stronie uczelni i wszystko się zgadza - aktualnie wymagane są 2.

Obrazek użytkownika papiez

Termin rekrutacji oznacza również czas na złożenie deklaracji?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Termin rekrutacji oznacza czas otwarcia elektronicznego systemu rekrutacji czyli możliwość rejestracji i zgłoszenia kandydatury na studia. Terminy w tabelach są jednocześnie linkami do stron uczelni, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje co do terminów, w tym ewentualne daty składania dodatkowych dokumentów.