Dni Otwarte 2024 na wybranych uczelniach

Przedstawiam zestawienie terminów Dni Otwartych na uczelniach medycznych i posiadających w ofercie kierunek lekarski, a także uczelni z weterynarią. Pod zamieszczonymi linkami dostępne są szczegółowe informacje dotyczące ich organizacji, o ile uczelnia takowe opublikowała. AKTUALIZACJA 9.03.2024

Część uczelni nie opublikowała jeszcze oficjalnych informacji na temat Dni Otwartych, stąd część terminów uzyskuję kontaktując się bezpośrednio z uczelniami. Brakujące terminy będą jeszcze uzupełniane. W tych wypadkach linki przekierowują do strony internetowej danego uniwersytetu, gdzie takie informacje powinny się pojawić.

Uczelnie medyczne i oferujące kierunek lekarski

UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 • 12-13 marca (wtorek-środa) Dni Otwarte Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 • 11 kwietnia (czwartek) Dni Otwarte Filii SUM w Bielsku-Białej (kierunek lekarski)
 • 16-18 kwietnia (wtorek-czwartek) Dni Otwarte Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 • 18 kwietnia (czwartek) Dni Otwarte Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 • 23-24 maja (czwartek-piątek) Dni Otwarte Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach
  Więcej informacji

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Jagielloński (ogółem)

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Gdański Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Warszawski

 • 20 kwietnia (sobota)
  Więcej informacji
  ponadto uczelnia organizuje cykl Otwarte Czwartki UW - spotkania stacjonarne lub online w ostatnie czwartki miesiąca, wymagane zapisy
  Więcej informacji

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 • 27 kwietnia (sobota) , ponadto przewidziane stanowisko na targach edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024
  Więcej informacji

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 • cykliczna forma "Wtorki z medycyną", która ma mieć charakter Dnia Otwartego. Pierwsze spotkanie 27 lutego 2024. Wymagane zapisy.
  Więcej informacji

Uniwersytet Zielonogórski

 • 13 marca (środa) - termin dla Wydziału Nauk Biologicznych (wymagana rejestracja), brak osobnego wydarzenia dla wydziału lekarskiego, najbliższe ogólnouczelniane dni otwarte odbędą się w październiku 2024
  Więcej informacji

Uniwersytet Opolski

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Uniwersytet Radomski

Uczelnie oferujące weterynarię

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 • 7 marca (czwartek) - możliwość zarejestrowania się na pokazy i warsztaty
  Więcej informacji

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • brak ogólnouczelnianych dni otwartych, wydarzenia organizowane przez poszczególne wydziały, aktualnie brak informacji ze strony wydziału weterynarii. Przewidziane stanowisko na targach edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024. Ponadto dostępne są Wirtualne Drzwi Otwarte UPP w postaci nagrania z 2021 r
  Aktualności