Dni Otwarte na uczelniach medycznych 2020

Jak co roku przedstawiam zestawienie terminów Dni Otwartych na uczelniach medycznych i posiadających w ofercie kierunek lekarski. Pod zamieszczonymi linkami dostępne są szczegółowe informacje dotyczące ich organizacji, o ile uczelnia takowe opublikowała.

Dodam, że część uczelni nie opublikowało jeszcze oficjalnych informacji na temat Dni Otwartych, stąd część terminów uzyskałem kontaktując się bezpośrednio z uczelniami i są to wstępne terminy. W tych wypadkach linki przekierowują do strony głównej danego uniwersytetu, gdzie takie informacje powinny się pojawić.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Jagielloński (ogółem)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy

Gdański Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Opolski (wydział lekarski)

  • 8 kwietnia (środa) Więcej informacji (wkrótce)
    Dodatkowo w dniach 9-15 maja 2020 r. uczelnia organizuje Opolski Festiwal Nauki, podczas którego prezentują się wszystkie wydziały – na pikniku naukowym 9 maja, podczas nocy nauki 15 maja i podczas dni otwartych 11-15 maja (szczegółowe informacje będą dostępne na stronie festiwalu w kwietniu)

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Zielonogórski

  • Nie została jeszcze podjęta decyzja o organizacji dni otwartych Collegium Medicum uczelni

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

  • Uczelnia najprawdopodobniej nie organizuje dni otwartych (brak 100% pewnych informacji po kontakcie telefonicznym z działem promocji i biurem rektora)

Uniwersytet Rzeszowski

  • Uczelnia nie organizuje dni otwartych

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

  • Uczelnia nie organizuje dni otwartych