Dodatkowe kategorie zadań w bazie zadań z biologii

Zgodnie z sugestiami jakie do mnie docierały uszczegółowiłem kategoryzację zadań maturalnych z biologii dodając następujące kategorie:

Podkategoria dla Genetyki:

  • Mutacje

Wyodrębnione z dotychczasowej kategorii "Kręgowce":

  • Ryby
  • Płazy
  • Gady
  • Ptaki
  • Ssaki
  • Kręgowce - pozostałe

Oraz kategoria dotycząca zadań obejmujących kilka grup systematycznych:

  • Zwierzęta - ogólne

Przy okazji rekategoryzacji zadań poprawiłem w części z nich formatowanie, tak aby przyjemniej się je przeglądało.

Poniżej link do bazy zadań maturalnych z biologii: