Kierunki medyczne - rekrutacja 2020⁄2021

Przedstawiam zestawienie rekrutacyjne dla wybranych kierunków medycznych na rok akademicki 2020/2021. W poniższych tabelach zawarłem wymagane przedmioty maturalne wraz z przelicznikami, miejsce uczelni w rankingu magazynu "Perspektywy" oraz progi punktowe na "medycynę" (kierunek lekarski), lekarsko-dentystyczny, farmację, analitykę medyczną, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapię, ratownictwo medyczne, dietetykę oraz zdrowie publiczne. Tabele wzbogaciłem o linki do opinii studenckich.

UWAGA
Opublikowane zostało nowe zestawienie na rok 2021/2022:

Kierunki medyczne - rekrutacja 2021/2022.

Informacje jakie przedstawiłem poniżej dotyczą studiów stacjonarnych i tzw. "nowej matury". Zebrane dane są aktualne na dzień 28 maja 2020 r.

Ze względu na objętość tabel nie przedstawiłem w nich wszystkich zawiłości związanych z procesem rekrutacji na poszczególne uczelnie. Dlatego każda nazwa uczelni oraz próg punktowy stanowi jednocześnie link do strony gdzie powinny być dostępne szczegółowe informacje lub ich źródło. Podobnie terminy rekrutacji zostały zaopatrzone w linki, gdyż nie we wszystkich wypadkach zostały one już ustalone.

Dodatkowe objaśnienia obecne są pod tabelami oraz w komunikatach pojawiających się po najechaniu kursorem na nagłówki tabel i niektóre komórki.

W celu oceny zmian polecam również zapoznać się z analogicznym zeszłorocznym zestawieniem: Kierunki medyczne - rekrutacja 2019/2020.

Kierunek lekarski

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2019 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2019)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR + chem_PR + mat_PR + wymóg formalny >60% z biol i chem oraz >40% z mat W = (biol_PR + chem_PR + mat_PR)/3 100 75.67 75.67% Od 01.07.2020 do 23.08.2020
Ogłoszenie wyników: 31.08.2020
Zobacz opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
(I Wydział Lekarski)
2 biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat) W = biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat_PR lub fiz_PP*0,9 lub mat_PP*0,7) 300 228 76% Od 01.06.2020 Zobacz opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
(II Wydział Lekarski)
6 Wydziały połączone, wyróżnione jedynie celem oddania pozycji uczelni w ostatnim rankingu Perspektyw, który uwzględnia jeszcze taki podział. Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
(Wydział Lekarski)
5 2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR W = X*2 + Y*2
gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów
400 312 78% Jeszcze nie ogłoszone Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 3 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 152 76% Od 11.05.2020 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
(Wydział Lekarski I)
7 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 159 79.5% Od 15.06.2020 do 06.08.2020
Ogłoszenie wyników do 19.08.2020
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 9 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 152 76% Od 8.06.2020 do 17.08.2020
Ogłoszenie wyników: 21.08.2020
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
(Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu)
14 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 148 74% Od 25.05.2020 do 18.08.2020 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
(Wojskowy w ramach MON)
- 2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR W = X*2 + Y*2
gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów
400 268 67% Jeszcze nie ogłoszone Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 3 biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat, PP lub PR) W = biol_PR + chem_PR + wybrany przedmiot
Za PR z mat lub fiz nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
300 253 84.3% Od 01.07.2020 do 18.08.2020
Ogłoszenie wyników 20.08.2020
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
(Wydział Nauk Medycznych w Katowicach)
11 Rekrutacja wspólna z Wydziałem Nauk Medycznych w Zabrzu Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
(II Wydział Lekarski)
9 biol_PR + mat_PP/PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + mat*1 (niezależnie od poziomu) + wybrany przedmiot_PR 300 242 80.7% Od 01.07.2020 do 17.08.2020
Ogłoszenie wyników 21.08.2020
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
(I Wydział Lekarski)
11 Wydziały połączone, wyróżnione jedynie celem oddania pozycji uczelni w ostatnim rankingu Perspektyw, który uwzględnia jeszcze taki podział. Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 13 2 z biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2 200 148 74% Od 11.05.2020-08.07.2020
(terminy nie zaktualizowane od 18 marca 2020 r)
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
(Wydział Lekarski II)
15 Wydziały połączone, wyróżnione jedynie celem oddania pozycji uczelni w ostatnim rankingu Perspektyw, który uwzględnia jeszcze taki podział. 200
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 16 (biol_PR lub mat_PR) + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol/mat_PR*0,55 + wybrany przedmiot*0,45 100 73.9 73.9% Jeszcze nie ogłoszone Zobacz opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 17 biol + chem + (fiz lub mat); PP lub PR W = biol + chem + wybrany przedmiot dodatkowy
PP*1; PR*2
600 413.23 68% Brak aktualnych terminów Zobacz opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - biol_PR + chem_PR + (mat lub fiz; PP lub PR) W = biol_PR*1 + chem_PR*0,8 + wybrany przedmiot(PP*1/PR*2)*0,1 200 141.656 70.8% Jeszcze nie ogłoszono Zobacz opinie
Uniwersytet Rzeszowski - biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot;
PR*2
400 150 75% Od 18.05.2020 Zobacz opinie
Uniwersytet Zielonogórski - 2 do wyboru spośród biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2 200 148 74% Od 1.06.2020 Zobacz opinie
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - biol_PR + chem_PR + (mat lub fiz; PP lub PR) W = biol_PR + chem_PR + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
600 382 63.7% Od 15.05.2020 Zobacz opinie
Uniwersytet Opolski - biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot 200 148 74% Od 20.04.2020 do 18.08.2020
Ogłoszenie wyników do 21.08.2020
Zobacz opinie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - biol_PP/PR + chem_PP/PR + mat_PP/PR W = biol (PP*0,2 lub PR*0,4) + chem (PP*0,2 lub PR*0,4) + mat (PP*0,1 lub PR*0,2) 100 75.2 75.2% Nie ogłoszone Oczekujemy na opinie
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (uczelnia niepubliczna) - 2 z biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2
PP*0,5; PR*1
200 - - Od 25.05.2020 do 18.09.2020 Zobacz opinie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (uczelnia niepubliczna) - biol_PP/PR + chem_PP/PR + (mat lub fiz; PP/PR) W = biol + chem + wybrany przedmiot
PP*1,2; PR*2
600 - - Od 20.04.2020 do 20.08.2020
Ogłoszenie wyników 21.08.2020
Oczekujemy na opinie

[1] - http://ranking.perspektywy.pl/2019/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/kierunek-lekarski
Ze względu na podział na wydziały zastosowany w rankingu magazynu "Perspektywy", część uczelni powtarza się w tabeli pomimo aktualnego braku podziału na wydziały. Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; j.pol - język polski; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2019 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2019)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Warszawski Uniwersytet Medyczny 3 biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat) W = biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat_PR lub fiz_PP*0,9 lub mat_PP*0,7) 300 230 76.7% Od 01.06.2020 Zobacz opinie
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR + chem_PR + wymóg formalny >60% z biol i chem W = (biol_PR + chem_PR)/2 100 65 65% Od 01.07.2020 do 23.08.2020
Ogłoszenie wyników: 31.08.2020
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 1 2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR W = X*2 + Y*2
gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów
400 318 79.5% Jeszcze nie ogłoszone Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 3 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) 200 155 77.5% Od 15.06.2020 do 06.08.2020
Ogłoszenie wyników do 19.08.2020
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 3 biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat, PP lub PR) W = biol_PR + chem_PR + wybrany przedmiot
Za PR z mat lub fiz nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
300 255 85% Od 01.07.2020 do 18.08.2020
Ogłoszenie wyników 20.08.2020
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 8 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 148 74% Od 8.06.2020 do 17.08.2020
Ogłoszenie wyników: 21.08.2020
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 6 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 149 74.5% Od 11.05.2020 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 7 biol_PR + mat_PP/PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + mat*1 (niezależnie od poziomu) + wybrany przedmiot_PR 300 242 80.7% Od 01.07.2020 do 17.08.2020
Ogłoszenie wyników 21.08.2020
Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 10 2 z biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2 200 146 73% Od 11.05.2020-08.07.2020
(terminy nie zaktualizowane od 18 marca 2020 r)
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 9 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 149 74.5% Od 25.05.2020 do 18.08.2020 Zobacz opinie

[1] - http://ranking.perspektywy.pl/2019/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/kierunek-lekarsko-dentystyczny

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Farmacja

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2019 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2019)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = (chem_PR + wybrany_przedmiot)/2 100 52.5 52.5% Od 01.07.2020 do 23.08.2020
Ogłoszenie wyników: 31.08.2020
Zobacz opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 3 biol_PR + chem_PR + (mat lub fiz; PP/PR) W = biol_PR + chem_PR + (mat/fiz_PP*0,25 lub mat/fiz_PR*0,5) 250 126 50.4% Od 01.06.2020 Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 2 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = chem_PR + wybrany przedmiot_PR 200 77 38.5% Od 11.05.2020 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 5 biol_PR + chem_PR W = biol_PR + chem_PR 200 103 51.5% Od 01.07.2020 do 18.08.2020
Ogłoszenie wyników 20.08.2020
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 6 chem_PR + (biol_PR lub mat_PR) W = chem_PR*2 + wybrany przedmiot_PR*2 400 184 46% Jeszcze nie ogłoszone Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 8 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = chem_PR + wybrany przedmiot_PR 200 82 41% Od 8.06.2020 do 17.08.2020
Ogłoszenie wyników: 21.08.2020
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 7 (biol_PR lub chem_PR) + (biol_PR lub chem_PR lub mat_PR/PP lub fiz_PR lub inf_PR) W = przedmiot_1 + przedmiot_2
dla mat_PP*0,5
200 97 48% Od 15.06.2020 do 06.08.2020
Ogłoszenie wyników do 19.08.2020
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 4 chem_PR + (biol_PR lub mat_PP/PR) W = chem_PR*2 + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 176 44% Od 01.07.2020 do 17.08.2020
Ogłoszenie wyników 21.08.2020
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 9 (biol_PR lub chem_PR) + (chem_PR lub biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) (muszą być dwa różne) W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2 200 88 44% Od 25.05.2020 do 18.08.2020 Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 10 (biol_PR lub chem_PR) + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PP/PR) W = przedmiot 1 + przedmiot 2
Przedmioty 1 i 2 nie mogą być te same; mat_PP*0,6
200 96 48% Jeszcze nie ogłoszone Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 11 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR) W = chem_PR + wybrany przedmiot;
PP*0,8, PR*1
200 108 54% Od 11.05.2020-08.07.2020
(terminy nie zaktualizowane od 18 marca 2020 r)
Zobacz opinie
Uniwersytet Opolski - chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR) W = chem_PR + wybrany przedmiot 200 80 40% Od 20.04.2020 do 18.08.2020
Ogłoszenie wyników do 21.08.2020
Oczekujemy na opinie

[1] - http://ranking.perspektywy.pl/2019/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/farmacja

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Analityka medyczna

Nazwa Uczelni Pozycja wg rankingu 2019 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2019)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = (chem_PR + wybrany_przedmiot)/2 100 51 51% Od 01.07.2020 do 23.08.2020
Ogłoszenie wyników: 31.08.2020
Oczekujemy na opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 biol_PR + chem_PR + mat_PP/PR W = biol_PR + chem_PR + (mat_PP*0,25 lub mat_PR*0,5) 250 125 50% Od 01.06.2020 Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 4 biol_PR + (chem_PR lub mat_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 61 30.5% Od 11.05.2020 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 4 (biol_PR lub chem_PR) + (biol_PR lub chem_PR lub mat_PR/PP lub fiz_PR lub inf_PR) W = przedmiot_1 + przedmiot_2;
dla mat_PP*0,5
200 75 37.5% Od 15.06.2020 do 06.08.2020
Ogłoszenie wyników do 19.08.2020
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 3 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR*2 + wybrany_przedmiot_PR*2 400 160 40% Jeszcze nie ogłoszone Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 7 biol lub chem lub fiz lub mat PR lub PP W = wybrany przedmiot PR*2 / PP*1 200 60 30% Od 8.06.2020 do 17.08.2020
Ogłoszenie wyników: 21.08.2020
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 9 (biol_PR lub chem_PR) + (chem_PR lub biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) (muszą być dwa różne) W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2 200 60 30% Od 25.05.2020 do 18.08.2020 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 6 biol_PR + (chem_PR lub mat_PP/PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 150 37.5% Od 01.07.2020 do 17.08.2020
Ogłoszenie wyników 21.08.2020
Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 11 biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR W = wybrany przedmiot_PR 100 28 28% Jeszcze nie ogłoszone Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 8 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR) W = chem_PR + wybrany przedmiot;
PP*0,8, PR*1
200 72 36% Od 11.05.2020-08.07.2020
(terminy nie zaktualizowane od 18 marca 2020 r)
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 10 biol_PR + chem_PR W = biol_PR + chem_PR 200 65 32.5% Od 01.07.2020 do 18.08.2020
Ogłoszenie wyników 20.08.2020
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
planowane uruchomienie kierunku
- 2 spośród biol, chem, fiz, mat lub j.obcy W = suma 2 wybranych przedmiotów
PP*1; PR*2
400 - - Od 26.03.2020 Oczekujemy na opinie

[1] - http://ranking.perspektywy.pl/2019/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/analityka-medyczna

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Pielęgniarstwo

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2019 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2019)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR + (chem_PR lub mat_PR lub j.ang_PR) W = (biol_PR + wybrany przedmiot)/2 100 40 40% Od 01.07.2020 do 23.08.2020
Ogłoszenie wyników: 31.08.2020
Oczekujemy na opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 4 j.pol_PP + j. obcy nowoż. (ustny) (zmiany zostaną podane na stronie uczelni do 1 czerwca) + dowolny przedmiot dodatkowy PR W = j.pol_PP + j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + przedmiot dodatkowy (dla biol, chem, fiz lub wos mnożnik *1,4) 340 120.8 35.5% Od 01.06.2020 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 5 j.pol_PP/PR + (biol lub chem lub fiz PP lub PR) W = j.pol_PP/PR + wybrany przedmiot PP/PR
PP*1; PR*2
400 70 17.5% Jeszcze nie ogłoszone Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 3 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat; PP lub PR) W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 61 30.5% Od 11.05.2020 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 8 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 40 20% Od 8.06.2020 do 17.08.2020
Ogłoszenie wyników: 21.08.2020
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 6 biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR W = wybrany przedmiot
PR*1 PP*0,5
100 22 22% Od 15.06.2020 do 06.08.2020
Ogłoszenie wyników do 19.08.2020
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 2 biol_PP/PR W = biol_PP/PR
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
100 - - Od 01.07.2020 do 18.08.2020
Ogłoszenie wyników 20.08.2020
Oczekujemy na opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 8 (j.polski_PP lub j.nowożytny_ustny) + wybrany dowolny przedmiot PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2;
PR*1,5 (jeżeli wynik jest >=30pkt, jeżeli nie *1); PP*1
300 61 20.3% Od 25.05.2020 do 18.08.2020 Oczekujemy na opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 11 biol lub chem lub fiz lub mat lub wos lub hist lub geogr lub fil; PP lub PR W = wybrany przedmiot;
PP*0,8, PR*1
100 24 24% Od 11.05.2020-21.07.2020
(terminy nie zaktualizowane od 18 marca 2020 r)
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 10 2 do wyboru z: biol, j.obcy (pisemny lub ustny), mat; PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 148 37% Od 01.07.2020 do 17.08.2020
Ogłoszenie wyników 21.08.2020
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny Suma wyników z 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 - - Brak aktualnych terminów Oczekujemy na opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 12 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 28.8 28.8% Jeszcze nie ogłoszone Zobacz opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 13 j.polski + (biol lub chem) + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,1 + wybrany przedmiot_1*0,8 + wybrany przedmiot_2*0,1
PP*1, PR*2
200 - - Jeszcze nie ogłoszono Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Rzeszowski 7 biol + (chem lub fiz lub mat); PP lub PR W = biol + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 - - Od 18.05.2020 Zobacz opinie
Akademia Pomorska w Słupsku - (j.pol_PP/PR lub j.ang_PP/PR) + biol_PP/PR W = wybrany przedmiot + biol*2;
PP*1, PR*2
600 - - Od 22.06.2020 do 21.08.2020
Ogłoszenie wyników 25.08.2020
Zobacz opinie
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 14 3 najlepsze wyniki maturalne (nie wyszczególnione przedmioty) + ankieta predyspozycji osobowościowych Suma wyników obliczanych na podstawie tabel dostępnych w załączniku 3 i 4 72 24 33.3% Od 16.04.2020 do 14.08.2020
Ogłoszenie wyników 20.08.2020
Oczekujemy na opinie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej - j.obcy nowoż. + (j.pol lub mat lub biol); PP lub PR W = j.obcy nowoż.*4 + wybrany przedmiot
PR*2; PP*1
1000 - - Od 08.06.2020 do 9.07.2020
Ogłoszenie wyników 10.07.2020
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - j. obcy nowoż. + (biol lub chem lub fiz); PP lub PR W = j. obcy nowoż.*0,5 + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
300 - - Od 15.05.2020 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Zielonogórski - j.obcy nowoż._PP/PR + (biol lub chem lub fiz lub geogr lub mat; PP/PR) W = j.obcy nowoż._PP*0,15 + j.obcy nowoż._PR*0,35 + wybrany przedmiot_PP*0,15 + wybrany przedmiot_PR*0,35
Jeżeli jest wynik z PR danego przedmiotu, a nie ma z PP to podstawia się za PP wynik z PR.
100 - - Od 1.06.2020 Zobacz opinie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - 2 spośród biol, chem, fiz, mat, geogr, j.polski lub j.obcy W = suma 2 wybranych przedmiotów
PP*1; PR*2
400 - - Od 26.03.2020 do 08.07.2020
Ogłoszenie wyników 15.07.2020
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - j.obcy nowoż. PP/PR + (mat lub biol lub chem lub fiz lub geogr lub inf; PP/PR) W = j.obcy nowoż. (PP*0,2 lub PR*0,4) + wybrany przedmiot (PP*0,3 lub PR*0,6) 100 54.6 54.6% Nie ogłoszone Oczekujemy na opinie

[1] - http://ranking.perspektywy.pl/2019/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/pielegniarstwo
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka; fil - filozofia
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Położnictwo

Nazwa Uczelni Pozycja wg rankingu 2019 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2019)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Warszawski Uniwersytet Medyczny 4 j.pol_PP + j. obcy nowoż. (ustny) (zmiany zostaną podane na stronie uczelni do 1 czerwca) + dowolny przedmiot dodatkowy PR W = j.pol_PP + j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + przedmiot dodatkowy (dla biol, chem, fiz lub wos mnożnik *1,4) 340 184 54.1% Od 01.06.2020 Zobacz opinie
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR + (chem_PR lub mat_PR lub j.ang_PR) W = (biol + wybrany przedmiot)/2 100 47 47% Od 01.07.2020 do 23.08.2020
Ogłoszenie wyników: 31.08.2020
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 5 j.pol_PP/PR + (biol lub chem lub fiz PP lub PR) W = j.pol_PP/PR + wybrany przedmiot PP/PR
PP*1; PR*2
400 100 25% Jeszcze nie ogłoszone Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 2 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat; PP lub PR) W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 108 54% Od 11.05.2020 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 7 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 54 27% Od 8.06.2020 do 17.08.2020
Ogłoszenie wyników: 21.08.2020
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 6 biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR W = wybrany przedmiot
PR*1 PP*0,5
100 22 22% Od 15.06.2020 do 06.08.2020
Ogłoszenie wyników do 19.08.2020
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 2 biol_PP/PR W = biol_PP/PR
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
100 - - Od 01.07.2020 do 18.08.2020
Ogłoszenie wyników 20.08.2020
Oczekujemy na opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 8 (j.polski_PP lub j.nowożytny_ustny) + wybrany dowolny przedmiot PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2;
PR*1,5 (jeżeli wynik jest >=30pkt, jeżeli nie *1); PP*1
300 100 33.3% Od 25.05.2020 do 18.08.2020 Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 10 biol lub chem lub fiz lub mat lub wos lub hist lub geogr lub fil; PP lub PR W = wybrany przedmiot;
PP*0,8, PR*1
100 34 34% Od 11.05.2020-21.07.2020
(terminy nie zaktualizowane od 18 marca 2020 r)
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 11 2 do wyboru z: biol, j.obcy (pisemny lub ustny), mat; PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 140 35% Od 01.07.2020 do 17.08.2020
Ogłoszenie wyników 21.08.2020
Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 13 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 32.4 32.4% Jeszcze nie ogłoszone Zobacz opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 12 j.polski + (biol lub chem) + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,1 + wybrany przedmiot_1*0,8 + wybrany przedmiot_2*0,1
PP*1, PR*2
200 - - Jeszcze nie ogłoszono Zobacz opinie
Uniwersytet Rzeszowski 9 biol + (chem lub fiz lub mat); PP lub PR W = biol + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 - - Od 18.05.2020 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny Suma wyników z 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 - - Brak aktualnych terminów Zobacz opinie

[1] - http://ranking.perspektywy.pl/2019/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/poloznictwo.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Fizjoterapia

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2019 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2019)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 3 biol_PR + (chem_PR lub mat_PR lub j.ang_PR) W = (biol + wybrany przedmiot)/2 100 62 62% Od 01.07.2020 do 23.08.2020
Ogłoszenie wyników: 31.08.2020
Zobacz opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 1 j. obcy nowoż. (ustny) (zmiany zostaną podane na stronie uczelni do 1 czerwca) + biol_PR + (fiz_PR lub chem_PR lub mat_PR) W = j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + biol_PR*1,4 + przedmiot dodatkowy 340 191.2 56.2% Od 01.06.2020 Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 7 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat lub j.obcy lub inf; PP lub PR) + egzamin z pływania (na zaliczenie, bez pkt) W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 137 68.5% Od 11.05.2020 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1 biol_PR W = biol_PR 100 45 45% Od 15.06.2020 do 06.08.2020
Ogłoszenie wyników do 19.08.2020
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 10 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 84 42% Od 8.06.2020 do 17.08.2020
Ogłoszenie wyników: 21.08.2020
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 4 biol_PP/PR + (fiz lub mat PP lub PR); wymagana umiejętność pływania W = biol_PP/PR + wybrany przedmiot PP/PR
PR*2; PP*1
400 140 35% Jeszcze nie ogłoszone Oczekujemy na opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 11 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 (jeżeli wynik >=30pkt, jeżeli nie: *1) lub PP*1 150 72 48% Od 25.05.2020 do 18.08.2020 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 15 biol_PP/PR + (chem lub fiz; PP lub PR) W = biol_PP/PR + wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
200 - - Od 01.07.2020 do 18.08.2020
Ogłoszenie wyników 20.08.2020
Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 8 biol lub chem lub fiz; PP lub PR W = wybrany przedmiot;
PP*0,8 lub PR*1
100 45 45% Od 11.05.2020-08.07.2020
(terminy nie zaktualizowane od 18 marca 2020 r)
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 19 biol_PR + (j.obcy lub mat; PP lub PR) W = biol_PR*2 + przedmiot_2 PP*1/PR*2 400 177 44.3% Od 01.07.2020 do 17.08.2020
Ogłoszenie wyników 21.08.2020
Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 17 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 42 42% Jeszcze nie ogłoszone Zobacz opinie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 4 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 lub PP*1 150 85.5 57% Początek w czerwcu 2020 Oczekujemy na opinie
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 8 3 najlepsze wyniki maturalne (nie wyszczególnione przedmioty) + egzamin sprawnościowy Suma wyników obliczanych na podstawie tabel dostępnych w załączniku 3 i 4 (72 pkt) 72 62 55.4% Od 16.04.2020 do 14.08.2020
Ogłoszenie wyników 20.08.2020
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 20 j.polski + mat + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 - - Jeszcze nie ogłoszono Oczekujemy na opinie
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 11 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot; PR*1,5 lub PP*1 150 - - Od 01.06.2020 Oczekujemy na opinie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
(Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji)
13 j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub hist_PR lub wos_PR lub mat_PR) + egzamin sprawnościowy W = j.pol + j.obcy + wybrany przedmiot
PP*1; PR*1.5 + egzamin sprawnościowy (max. 10 pkt)
450 - - Od 4.05.2020 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Rzeszowski 13 biol + (chem lub fiz lub mat); PP lub PR W = biol + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 - - Od 18.05.2020 Zobacz opinie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 4 3 najwyższe wyniki matur ze świadectwa maturalnego W = przedmiot_1 + przedmiot_2 + przedmiot_3
PP*1; PR*1,5
450 - - Od 13.05.2020 do 20.08.2020
Ogłoszenie wyników ok. 3 dni roboczych po 20.08.2020
Oczekujemy na opinie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
(Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim)
18 Wydziały połączone, wyróżnione jedynie celem oddania pozycji uczelni w ostatnim rankingu Perspektyw, który uwzględnia jeszcze taki podział. Rekrutacja wspólna z pozycją 13 wg rankingu.
Akademia Pomorska w Słupsku - (j.pol_PP/PR lub mat_PP/PR lub j.obcy_PP/PR) + (biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR) W = wybrany_przemiot_1 + wybrany_przemiot_2*2; PP*1, PR*2 600 - - Od 22.06.2020 do 21.08.2020
Ogłoszenie wyników 25.08.2020
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - j. obcy nowoż. + (biol lub chem lub fiz); PP lub PR W = j. obcy nowoż.*0,5 + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
300 - - Od 15.05.2020 Oczekujemy na opinie

[1] - http://ranking.perspektywy.pl/2019/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/fizjoterapia
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Ratownictwo medyczne

Nazwa Uczelni Pozycja wg rankingu 2019 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2019)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 2 biol_PR + (chem_PR lub mat_PR lub j.ang_PR) W = (biol + wybrany przedmiot)/2 100 40 40% Od 01.07.2020 do 23.08.2020
Ogłoszenie wyników: 31.08.2020
Oczekujemy na opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 8 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat; PP lub PR) + egzamin z pływania (na zaliczenie, bez pkt) W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 67 33.5% Od 11.05.2020 Zobacz opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 15 j. obcy nowoż. (ustny) (zmiany zostaną podane na stronie uczelni do 1 czerwca) + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub wos_PR) + egzamin sprawnościowy W = j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + wybrany przedmiot dodatkowy (*1,4 za biol, chem lub fiz)+ egzamin sprawnościowy (max 100 pkt) 340 85 25% Od 01.06.2020 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 12 biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR W = wybrany przedmiot
PR*1 PP*0,5
100 wszyscy przyjęci - Od 15.06.2020 do 06.08.2020
Ogłoszenie wyników do 19.08.2020
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 23 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 30 15% Od 8.06.2020 do 17.08.2020
Ogłoszenie wyników: 21.08.2020
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 25 mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + (biol lub chem lub fiz lub inf; PP/PR) W = mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dodatkowy przedmiot PP/PR
PR*2; PP*1
800 150 18.8% Jeszcze nie ogłoszone Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 30 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 (jeżeli wynik >=30pkt, jeżeli nie: *1) lub PP*1 150 30 20% Od 25.05.2020 do 18.08.2020 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 13 biol lub chem lub mat lub fiz; PP lub PR W = wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
100 - - Od 01.07.2020 do 18.08.2020
Ogłoszenie wyników 20.08.2020
Oczekujemy na opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 18 biol lub chem lub fiz; PP lub PR W = wybrany przedmiot;
PP*0,8, PR*1
100 - - Od 11.05.2020-21.07.2020
(terminy nie zaktualizowane od 18 marca 2020 r)
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 23 2 do wyboru z: biol, j.obcy (pisemny lub ustny), mat; PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 66 14.5% Od 01.07.2020 do 17.08.2020
Ogłoszenie wyników 21.08.2020
Oczekujemy na opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 15 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 18 18% Jeszcze nie ogłoszone Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 31 3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny Suma wyników z 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 - - Brak aktualnych terminów Zobacz opinie
Akademia Pomorska w Słupsku 61-70 j.pol_PP/PR lub j.ang_PP/PR W = wybrany przedmiot;
PP*1 PR*2
200 - - Od 22.06.2020 do 21.08.2020
Ogłoszenie wyników 25.08.2020
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 51-60 j.polski + mat + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 - - Jeszcze nie ogłoszono Zobacz opinie
Uniwersytet Rzeszowski 51-60 biol + (chem lub fiz lub mat); PP lub PR W = biol + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 - - Od 18.05.2020 Oczekujemy na opinie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 80+ j.obcy nowoż. + (j.pol lub mat lub biol); PP lub PR W = j.obcy nowoż.*4 + wybrany przedmiot
PR*2; PP*1
1000 - - Od 29.06.2020 do 18.08.2020
Ogłoszenie wyników 19.08.2020
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Zielonogórski 42 j.obcy nowoż._PP/PR + (biol lub chem lub fiz lub geogr lub mat; PP/PR) W = j.obcy nowoż._PP*0,15 + j.obcy nowoż._PR*0,35 + wybrany przedmiot_PP*0,15 + wybrany przedmiot_PR*0,35
Jeżeli jest wynik z PR danego przedmiotu, a nie ma z PP to podstawia się za PP wynik z PR.
100 - - Od 1.06.2020 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 9 2 spośród biol, chem, fiz, mat, geogr, j.polski, wos lub j.obcy W = suma 2 wybranych przedmiotów
PP*1; PR*2
400 - - Od 26.03.2020 Oczekujemy na opinie

[1] - http://ranking.perspektywy.pl/2019/ranking-uczelni-akademickich
Uwzględniono tylko uczelnie i wydziały z kierunkiem ratownictwo medyczne. Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Wykorzystano ranking ogólny ze względu na brak wyróżnienia ratownictwa medycznego w nowym rankingu 2019.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Dietetyka

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2019 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2019)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR + chem_PR W = (biol_PR + chem_PR)/2 100 59 59% Od 01.07.2020 do 23.08.2020
Ogłoszenie wyników: 31.08.2020
Oczekujemy na opinie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 3 biol lub chem W = biol lub chem
PR*1; PP*0,7
100 43 43% Jeszcze nie ogłoszone Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2 j. pol + j.obcy nowoż. + (biol lub chem lub fiz lub mat) W = j.pol*0,1 + j.obcy nowoż.*0,1 + wybrany przedmiot_PP*0,6 lub PR*0,8 100 55 55% Od 01.07.2020 do 16.08.2020
Ogłoszenie wyników 20.08.2020
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - biol_PP/PR lub chem_PP/PR W = wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
100 - - Od 01.07.2020 do 18.08.2020
Ogłoszenie wyników 20.08.2020
Zobacz opinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 7 j.obcy nowoż. + 1 do wyboru z: biol lub chem lub fiz lub mat lub info lub geogr W = j.obcy nowoż PR*2 lub PP*1,3 + wybrany przedmiot PR*4 lub PP*2 600 - - Od 11.05.2020 do 08.07.2020
Ogłoszenie wyników 09.07.2020
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 5 biol_PR + chem_PP/PR W = biol_PR + chem_PP
PR*1 PP*0,5
200 40 20% Od 15.06.2020 do 06.08.2020
Ogłoszenie wyników do 19.08.2020
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 6 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot
PR*2; PP*1
200 62 31% Od 8.06.2020 do 17.08.2020
Ogłoszenie wyników: 21.08.2020
Zobacz opinie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 10 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,7 100 - - Od 1.06.2020 do 17.08.2020
Ogłoszenie wyników 19-20.08.2020
Oczekujemy na opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 8 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 (jeżeli wynik >=30pkt, jeżeli nie: *1) lub PP*1 150 30 20% Od 25.05.2020 do 18.08.2020 Zobacz opinie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 9 2 spośród biol, chem, fiz, mat, inf lub j.obcy W = suma 2 wybranych przedmiotów
PP*1; PR*2
400 - - Od 26.03.2020 Oczekujemy na opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny - j. obcy nowoż. (ustny) (zmiany zostaną podane na stronie uczelni do 1 czerwca) + chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR) W =j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + chem_PR*1,4 + przedmiot dodatkowy 340 114.2 33.6% Od 01.06.2020 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi - mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + (biol lub chem PP/PR) W = mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dodatkowy_przedmiot_PP/PR
PR*2; PP*1
800 287 35.9% Jeszcze nie ogłoszone Zobacz opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 3 wybrane z biol, chem, fiz, j.obcy nowoż. lub mat W = suma 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 - - Brak aktualnych terminów Oczekujemy na opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 3 dwa do wyboru z: biol, chem, fiz, mat, j.obcy lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 154 77% Od 11.05.2020 Oczekujemy na opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - biol lub chem lub fiz; PP lub PR W = wybrany przedmiot;
PP*0,8, PR*1
100 - - Od 11.05.2020-08.07.2020
(terminy nie zaktualizowane od 18 marca 2020 r)
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 8 2 do wyboru z: biol, j.obcy (pisemny lub ustny), mat; PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 148 37% Od 01.07.2020 do 17.08.2020
Ogłoszenie wyników 21.08.2020
Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 11 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 27 27% Jeszcze nie ogłoszone Zobacz opinie
Uniwersytet Rzeszowski 12 biol + (chem lub fiz lub mat); PP lub PR W = biol + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 - - Od 18.05.2020 Oczekujemy na opinie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub hist_PR lub wos_PR lub mat_PR) W = j.pol + j.obcy + wybrany przedmiot
PP*1; PR*1.5
450 - - Od 4.05.2020 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - j.polski + mat + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 - - Jeszcze nie ogłoszono Oczekujemy na opinie
Akademia Pomorska w Słupsku - (j.pol_PP/PR lub mat_PP/PR lub j.ang_PP/PR) + (biol_PP/PR lub chem_PP/PR) W = wybrany_przemiot_1 + wybrany_przemiot_2*2;
PP*1 PR*2
600 - - Od 22.06.2020 do 21.08.2020
Ogłoszenie wyników 25.08.2020
Oczekujemy na opinie

[1] - http://ranking.perspektywy.pl/2019/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/dietetyka
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Zdrowie publiczne

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2019 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2019)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 2 do wyboru z: biol_PR, chem_PR, geogr_PR, hist_PR, j.ang_PR, mat_PR, wos_PR W = (przedmiot_1 + przedmiot_2)/2 100 - - Od 01.07.2020 do 23.08.2020
Ogłoszenie wyników: 31.08.2020
Oczekujemy na opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 4 j.polski_PP + j. obcy nowoż. (ustny) (zmiany zostaną podane na stronie uczelni do 1 czerwca) + (biol lub chem lub fiz lub wos lub hist lub geogr - PR) W = j.polski_PP + j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + wybrany przedmiot dodatkowy*1,4 340 91 26.8% Od 01.06.2020 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 5 mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dowolny, dodatkowy przedmiot do wyboru PP/PR W = mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dodatkowy przedmiot PP/PR
PR*2; PP*1
800 151 18.9% Jeszcze nie ogłoszone Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 7 biol lub chem lub fiz lub mat lub wos; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 30 15% Od 8.06.2020 do 17.08.2020
Ogłoszenie wyników: 21.08.2020
Oczekujemy na opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 2 dwa do wyboru z: biol, chem, fiz, mat, j.obcy, inf, geogr lub wos; PP lub PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 66 33% Od 11.05.2020 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 6 biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR lub hist_PP/PR lub wos_PP/PR W = wybrany przedmiot PP
PR*1 PP*0,5
100 wszyscy przyjęci - Od 15.06.2020 do 06.08.2020
Ogłoszenie wyników do 19.08.2020
Oczekujemy na opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 8 (j.polski_PP lub j.nowożytny_ustny) + wybrany dowolny przedmiot PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2;
PR*1,5 (jeżeli wynik jest >=30pkt, jeżeli nie *1); PP*1
300 86 28.7% Od 25.05.2020 do 18.08.2020 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 3 j.obcy nowoż._PP/PR (może też być certyfikat językowy) + (mat lub biol lub fiz lub chem lub geogr; PP lub PR) W = j.obcy nowoż._PP/PR + wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
Przelicznik punktów za certyfikat językowy w tabeli nr 11 załącznika nr 2 do uchwały.
200 - - Od 01.07.2020 do 18.08.2020
Ogłoszenie wyników 20.08.2020
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 13 j.polski + mat + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 - - Jeszcze nie ogłoszono Zobacz opinie
Uniwersytet Rzeszowski 11 biol + (chem lub fiz lub mat); PP lub PR W = biol + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 - - Od 18.05.2020 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Szczeciński 14 (j.polski lub biol lub chem lub fiz) + (j.obcy nowoż. lub biol lub chem lub fiz) + (j.obcy nowoż. lub wos lub geogr lub mat) W = (przedmiot_1 PR*0,5 lub PP*0,25) + (przedmiot_2 PR*0,3 lub PP*0,15) + (przedmiot_3 PR*0,2 lub PP*0,1) 100 - - Od 1.07.2020 do 14.08.2020
Ogłoszenie wyników 28.08.2020
Oczekujemy na opinie

[1] - http://ranking.perspektywy.pl/2019/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/zdrowie-publiczne
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Komentarze

Obrazek użytkownika paulinach2001

Witam, ostateczne progi na medycynę na UM Lublin są źle podane, podany jest najprawdopodobniej próg z 2018 roku, w 2019 ten próg wynosił 243 punkty.
I dlaczego uczenia UKSW w Warszawie z wydziałem lekarskim nie została uwzględniona?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Dziękuję za uwagę, właśnie poprawiłem błąd i dodałem również UKSW do zestawienia.

Obrazek użytkownika paulinach2001

[ usunięty komentarz ]

Obrazek użytkownika pan student

próg w Radomiu wyniósł ostatecznie 378 na lekarski, w Szczecinie na lek dent 145

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

A skąd masz powyższe informacje? Oficjalne dane na stronie PUM w Szczecinie to próg 146, a co do kierunku lekarskiego w Radomiu opierałem się na danych z namedycyne.eu.

Obrazek użytkownika pan student

Radom wiem stąd, że sam się tam dostałem z liczba punktów na poziomie 378, a do Szczecina dostał się znajomy z 145 punktami.

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Ok, dzięki za info, wprowadziłem zmiany w tabeli dla Radomia, Szczecin jednak zostawiłem po staremu zgodnie z oficjalną wersją. W sumie to tylko jeden punkt, nie ma znaczenia w perspektywie przewidywania możliwości dostania się na studia.

Obrazek użytkownika Ionnnna

Dzień dobry, jakie przedmioty maturalne obowiązują na cmuj Kraków na kierunek lekarsko dentystyczny, jest to ostatecznie biol i chem czy biol/chem/mat w różnych miejscach różnie podają, nawet na stronie uczelni

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Dzień dobry, według oficjalnej informacji dostępnej w systemie rekrutacji CM UJ na kierunek lekarsko-dentystyczny aktualnie wymagany jest wynik z matury z biologii i chemii, bez matematyki. Zmiana wystąpiła w tym roku stąd być może na niektórych stronach znajdują się jeszcze nieaktualne informacje.

Obrazek użytkownika Misiu333

Dzień dobry, dobrze rozumiem, że w progu UJ na stomatologię wliczona jest matematyka? Czyli te około 40 procent jest średnią z wyników matematyki chemii i biologii?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Dzień dobry,
tak właśnie jest - w związku z tym, że w zeszłorocznej rekrutacji brana była pod uwagę matematyka, próg w powyższej tabeli również ją uwzględnia.

Obrazek użytkownika Michal4578

Dzień dobry, skąd posiada Pan informację, że w tym roku do rekrutacji na kierunek lekarski CM UJ nie jest brany wynik z matury z matematyki rozszerzonej? Na oficjalnej stronie CM UJ w zasadach rekrutacji na rok akademicki 2020/21 widnieje informacja, że ten wynik jest konieczny.
Link: https://irk.uj.edu.pl/pl/offer/IiJM_P_20/programme/lekars_sjm_P/?from=field:lekars

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Dzień dobry, informacje o tym, że w tym roku w procesie rekrutacji nie jest brana matematyka dotyczą tylko kierunku lekarsko-dentystycznego (stomatologia), o który pytania widnieją w komentarzach. Na kierunek lekarski zasady się nie zmieniły i nadal uwzględniana jest matematyka.

Obrazek użytkownika Michal4578

Faktycznie, ma Pan rację. Odruchowo pomyślałem, że zasady rekrutacji na kierunek lekarski oraz lekarsko-dentystyczny powinny być takie same - mój błąd. Swoją drogą, ciekawe skąd taka rozbieżność.

Obrazek użytkownika Anna Pona

Proszę o wyjaśnienie progu punktowego UJ kierunek dentystyczny 43%.
Dziękuję bardzo.

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

W poprzedniej rekrutacji, z której pochodzi próg punktowy brane były pod uwagę 3 przedmioty, łącznie z matematyką. Liczbę zdobytych punktów przeliczało się dzieląc sumę wyników z matur przez 3, stąd maksymalna do uzyskania liczba punktów wynosiła 100. Próg punktowy po przeliczeniu wynosił 40,33 co odpowiada 40,33% maksymalnej, możliwej do uzyskania liczby punktów. Taka jest geneza progu punktowego zamieszczonego w tabeli.

Obrazek użytkownika paulamaciaszek13@gmail.com

[ usunięty komentarz ]

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Przepraszam, faktycznie nastąpiła pomyłka, wprowadziłem progi ze studiów niestacjonarnych. Już poprawiłem wartości. Próg na CM-UJ kierunek lekarski: 75,67 pkt, kierunek lekarsko-dentystyczny: 65 pkt. Dziękuję za zwrócenie uwagi.

Obrazek użytkownika Szkoła PRO Civitas

Świetne zestawienie bardzo przydatne. Aczkolwiek nie każdy dostał się na wymarzony kierunek. Zapraszamy, jeśli ktoś jest ze świętokrzyskiego do naszej szkoły medycznej :)

Obrazek użytkownika beniaminm

Czy w przypadku Fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, wynik z matury z chemii PR jest brany pod uwagę przy rekrutacji?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Zgodnie z informacją przedstawioną w tabeli, brane są pod uwagę jedynie biologia i fizyka lub matematyka, nie ma tam chemii. Są to dane dotyczące zeszłorocznej rekrutacji, a wymogi rekrutacyjne mogą na poszczególnych uczelniach zmieniać się z roku na rok. Jeszcze nie przeglądałem tegorocznych uchwał rekrutacyjnych, ale niebawem stworzę nową, aktualną tabelę.

Obrazek użytkownika jansiek002

Dlaczego w przeliczniku na farmacje na WUM jest matematyka podstawowa x0.25 a na stronie WUM przelicznik to x0.5 ?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Powyższe zestawienie dotyczy rekrutacji na rok akademicki 2020/2021, a kryteria rekrutacyjne mogą się zmieniać z roku na rok na poszczególnych uczelniach. Na stronie WUM podane są już informacje dla rekrutacji 2021/2022. Po świętach przygotuję aktualne zestawienie dla tegorocznej rekrutacji.