Kierunki medyczne - rekrutacja 2019⁄2020

Przedstawiam kolejne zestawienie rekrutacyjne dla wybranych kierunków medycznych, tym razem na rok akademicki 2019/2020. W poniższych tabelach zawarłem wymagane przedmioty maturalne wraz z przelicznikami, zeszłoroczne progi punktowe oraz miejsce uczelni w rankingu magazynu "Perspektywy". Zestawienie obejmuje 10 kierunków: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację, analitykę medyczną, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapię, ratownictwo medyczne, dietetykę oraz zdrowie publiczne. Tabele wzbogaciłem w tym roku o linki do opinii studenckich.

UWAGA
Opublikowane zostało nowe zestawienie na rok 2020/2021:

Kierunki medyczne - rekrutacja 2020/2021.

Informacje jakie przedstawiłem poniżej dotyczą studiów stacjonarnych i tzw. "nowej matury". Zebrane dane są aktualne na dzień 26 maja 2019 r.

Ze względu na objętość tabel nie przedstawiłem w nich wszystkich zawiłości związanych z procesem rekrutacji na poszczególne uczelnie. Dlatego każda nazwa uczelni oraz próg punktowy stanowi jednocześnie link do strony gdzie powinny być dostępne szczegółowe informacje lub ich źródło. Podobnie terminy rekrutacji zostały zaopatrzone w linki, gdyż nie we wszystkich wypadkach zostały one już ustalone.

Dodatkowe objaśnienia obecne są pod tabelami oraz w komunikatach pojawiających się po najechaniu kursorem na nagłówki tabel i niektóre komórki.

W celu oceny zmian polecam również zapoznać się z analogicznym zeszłorocznym zestawieniem: Kierunki medyczne - rekrutacja 2018/2019.

Kierunek lekarski

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2018 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2018)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 2 biol_PR + chem_PR + mat_PR W = (biol_PR + chem_PR + mat_PR)/3 100 74.7 74.7% Od 04.06.2019 do 07.07.2019
Ogłoszenie wyników: 12.07.2019
Zobacz opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
(I Wydział Lekarski)
1 biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat) W = biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat_PR lub fiz_PP*0,9 lub mat_PP*0,7) 300 230 76.7% Od 06.05.2019 do 10.07.2019 Zobacz opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
(II Wydział Lekarski)
3 Rekrutacja wspólna z I Wydziałem Lekarskim Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
(Wydział Lekarski)
4 2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR W = X*2 + Y*2
gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów
400 320 80% Od 26.04.2019 do 8.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 5 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 157 78.5% Od 13.05.2019 do 09.07.2019
Ogłoszenie wyników: 12.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
(Wydział Lekarski I)
7 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 158 79% Od 6.05.2019 do 1.07.2019
Ogłoszenie wyników do 11.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 9 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 155 77.5% Od 7.05.2019 do 09.07.2019
Ogłoszenie wyników: 12.07.2019
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
(Wydział Lekarski w Zabrzu)
10 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 153 76.5% Od 27.05.2019 do 8.07.2019
Ogłoszenie wyników 10.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
(Wojskowy w ramach MON)
- 2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR W = X*2 + Y*2
gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów
400 266 66.5% Od 26.04.2019 do 16.07.2019
Egzaminy sprawnościowe 5 i 8.07.2019
Ogłoszenie wyników 23.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 8 biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat, PP lub PR) W = biol_PR + chem_PR + wybrany przedmiot
Za PR z mat lub fiz nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
300 254 84.7% Od 20.05.2019 do 11.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
(Wydział Lekarski w Katowicach)
13 Rekrutacja wspólna z Wydziałem Lekarskim w Zabrzu Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
(II Wydział Lekarski)
12 biol_PR + mat_PP/PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + mat*1 (niezależnie od poziomu) + wybrany przedmiot_PR 300 396 79.2% Od 8.05.2019 do 9.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
(I Wydział Lekarski)
11 Rekrutacja wspólna z II Wydziałem Lekarskim Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 15 2 z biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2 200 149 74.5% Od 13.05.2019 do 08.07.2019 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
(Wydział Lekarski II)
17 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 158 79% Od 6.05.2019 do 1.07.2019
Ogłoszenie wyników do 11.07.2019
Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 16 (biol_PR lub mat_PR) + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol/mat_PR*0,55 + wybrany przedmiot*0,45 100 75 75% Od 14.05.2019 do 11.07.2019
Ogłoszenie wyników 16.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 14 biol + chem + (fiz lub mat); PP lub PR W = biol + chem + wybrany przedmiot dodatkowy
PP*1; PR*2
600 406 67.7% Od 06.06.2019 do 08.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 20 biol_PR + chem_PR + (mat lub fiz; PP lub PR) W = biol_PR*1 + chem_PR*0,8 + wybrany przedmiot(PP*1/PR*2)*0,1 200 145.18 72.6% Od 01.06.2019 do 8.07.2019
Ogłoszenie wyników 10.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Rzeszowski 19 biol + (chem lub fiz lub mat); PP lub PR W = biol + wybrany przedmiot;
PP*0,7, PR*1
200 155 77.5% Od 13.05.2019 do 10.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Zielonogórski - biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot 200 150 75% Od 1.06.2019 do 8.07.2019
Ogłoszenie wyników 11.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - biol_PR + chem_PR + (mat lub fiz; PP lub PR) W = biol_PR + chem_PR + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
600 384 64% Od 13.05.2019 do 9.07.2019
Ogłoszenie wyników 11.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Opolski 18 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot 200 136 68% Od 3.05.2019 do 09.07.2019
Ogłoszenie wyników do 13.07.2019
Zobacz opinie
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (uczelnia niepubliczna) - 2 z biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2
PP*0,5; PR*1
200 - - Od 15.05.2019 do 31.08.2019 Zobacz opinie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (uczelnia niepubliczna) - biol_PP/PR + chem_PP/PR + (mat lub fiz; PP/PR) W = biol + chem + wybrany przedmiot
PP*1,5; PR*2
600 - - Od 15.04.2019 do 18.07.2019
Ogłoszenie wyników 22.07.2019
Oczekujemy na opinie

[1] - https://www.perspektywy.pl/RSW2018/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/kierunek-lekarski
Ze względu na podział na wydziały zastosowany w rankingu magazynu "Perspektywy", część uczelni powtarza się w tabeli pomimo wspólnej rekrutacji na oba wydziały. Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; j.pol - język polski; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2018 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2018)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat) W = biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat_PR lub fiz_PP*0,9 lub mat_PP*0,7) 300 230 76.7% Od 06.05.2019 do 10.07.2019 Zobacz opinie
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR + chem_PR + mat_PR W = (biol_PR + chem_PR + mat_PR)/3 100 74.7 74.7% Od 04.06.2019 do 07.07.2019
Ogłoszenie wyników: 12.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 3 2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR W = X*2 + Y*2
gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów
400 316 79% Od 26.04.2019 do 8.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 5 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) 200 158 79% Od 6.05.2019 do 1.07.2019
Ogłoszenie wyników do 11.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 10 biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat, PP lub PR) W = biol_PR + chem_PR + wybrany przedmiot
Za PR z mat lub fiz nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
300 250 83.3% Od 20.05.2019 do 11.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 6 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR) 200 153 76.5% Od 7.05.2019 do 09.07.2019
Ogłoszenie wyników: 12.07.2019
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 4 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 160 80% Od 13.05.2019 do 09.07.2019
Ogłoszenie wyników: 12.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 8 biol_PR + mat_PP/PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + mat*1 (niezależnie od poziomu) + wybrany przedmiot_PR 300 396 79.2% Od 8.05.2019 do 9.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 9 2 z biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2 200 150 75% Od 13.05.2019 do 08.07.2019 Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 7 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 153 76.5% Od 27.05.2019 do 8.07.2019
Ogłoszenie wyników 10.07.2019
Zobacz opinie

[1] - https://www.perspektywy.pl/RSW2018/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/kierunek-lekarsko-dentystyczny

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Farmacja

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2018 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2018)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = (chem_PR + wybrany_przedmiot)/2 100 69 69% Od 04.06.2019 do 07.07.2019
Ogłoszenie wyników: 12.07.2019
Zobacz opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 3 biol_PR + chem_PR + (mat lub fiz; PP/PR) W = biol_PR + chem_PR + (mat/fiz_PP*0,25 lub mat/fiz_PR*0,5) 250 144 57.6% Od 06.05.2019 do 10.07.2019 Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 4 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = chem_PR + wybrany przedmiot_PR 200 111 55.5% Od 13.05.2019 do 09.07.2019
Ogłoszenie wyników: 12.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 5 biol_PR + chem_PR W = biol_PR + chem_PR 200 110 55% Od 20.05.2019 do 11.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 7 chem_PR + (biol_PR lub mat_PR) W = chem_PR*2 + wybrany przedmiot_PR*2 400 242 60.5% Od 26.04.2019 do 8.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 9 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = chem_PR + wybrany przedmiot_PR 200 104 52% Od 7.05.2019 do 09.07.2019
Ogłoszenie wyników: 12.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 6 (biol_PR lub chem_PR) + (biol_PR lub chem_PR lub mat_PR lub fiz_PR lub inf_PR) W = przedmiot_1 + przedmiot_2 200 110 55% Od 6.05.2019 do 1.07.2019
Ogłoszenie wyników do 11.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2 chem_PR + (biol_PR lub mat_PP/PR) W = chem_PR*2 + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 220 55% Od 8.05.2019 do 9.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 8 (biol_PR lub chem_PR) + (chem_PR lub biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) (muszą być dwa różne) W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2 200 109 54.5% Od 27.05.2019 do 8.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 10 (biol_PR lub chem_PR) + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PP/PR) W = przedmiot 1 + przedmiot 2
Przedmioty 1 i 2 nie mogą być te same; mat_PP*0,6
200 105 52.5% Od 14.05.2019 do 11.07.2019
Ogłoszenie wyników 16.07.2019
Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - chem_PR + (biol_PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR) W = chem_PR + wybrany przedmiot;
PP*0,8, PR*1
200 97 48.5% Od 13.05.2019 do 08.07.2019 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Opolski - chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR) W = chem_PR + wybrany przedmiot 200 - - Nowo powstały kierunek, rekrutacja trwa, informacje pojawią się na stronie uczelni Oczekujemy na opinie

[1] - https://www.perspektywy.pl/RSW2018/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/farmacja

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Analityka medyczna

Nazwa Uczelni Pozycja wg rankingu 2018 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2018)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = (chem_PR + wybrany_przedmiot)/2 100 57.5 57.5% Od 04.06.2019 do 07.07.2019
Ogłoszenie wyników: 12.07.2019
Oczekujemy na opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 biol_PR + chem_PR + mat_PP/PR W = biol_PR + chem_PR + (mat_PP*0,25 lub mat_PR*0,5) 250 119 47.6% Od 06.05.2019 do 10.07.2019 Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 6 biol_PR + (chem_PR lub mat_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 98 49% Od 13.05.2019 do 09.07.2019
Ogłoszenie wyników: Ogłoszenie wyników: 12.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 3 (biol_PR lub chem_PR) + (biol_PR lub chem_PR lub mat_PR lub fiz_PR lub inf_PR) W = przedmiot_1 + przedmiot_2 200 95 47.5% Od 6.05.2019 do 1.07.2019
Ogłoszenie wyników do 11.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 5 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR*2 + wybrany_przedmiot_PR*2 400 202 50.5% Od 26.04.2019 do 8.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 10 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 75 37.5% Od 7.05.2019 do 15.07.2019
Ogłoszenie wyników: 19.07.2019
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 9 (biol_PR lub chem_PR) + (chem_PR lub biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) (muszą być dwa różne) W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2 200 60 30% Od 27.05.2019 do 8.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 4 biol_PR + (chem_PR lub mat_PP/PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 150 37.5% Od 8.05.2019 do 9.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 11 biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR W = wybrany przedmiot_PR 100 13 13% Od 14.05.2019 do 11.07.2019
Ogłoszenie wyników 16.07.2019
Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 8 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR) W = chem_PR + wybrany przedmiot;
PP*0,8, PR*1
200 34 17% Od 13.05.2019 do 08.07.2019 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 7 biol_PR + chem_PR W = biol_PR + chem_PR 200 90 45% Od 20.05.2019 do 11.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Oczekujemy na opinie

[1] - https://www.perspektywy.pl/RSW2018/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/analityka-medyczna

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Pielęgniarstwo

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2018 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2018)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR + (chem_PR lub mat_PR lub j.ang_PR) W = (biol_PR + wybrany przedmiot)/2 100 - - Od 04.06.2019 do 07.07.2019
Ogłoszenie wyników: 12.07.2019
Oczekujemy na opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 j.pol_PP + j. obcy nowoż. (ustny) + dowolny przedmiot dodatkowy PR W = j.pol_PP + j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + przedmiot dodatkowy (dla biol, chem, fiz lub wos mnożnik *1,4) 340 89.8 26.4% Od 06.05.2019 do 10.07.2019 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 6 j.pol_PP/PR + (biol lub chem lub fiz PP lub PR) W = j.pol_PP/PR + wybrany przedmiot PP/PR
PP*1; PR*2
400 70 17.5% Od 26.04.2019 do 16.07.2019
Ogłoszenie wyników 23.07.2019
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 3 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat; PP lub PR) W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 84 42% Od 13.05.2019 do 14.07.2019
Ogłoszenie wyników: 18.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 7 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 54 27% Od 7.05.2019 do 15.07.2019
Ogłoszenie wyników: 19.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 4 biol_PP/PR W = biol_PP
PR*1 PP*0,5
100 13 13% Od 6.05.2019 do 1.07.2019
Ogłoszenie wyników do 11.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 5 biol_PP/PR W = biol_PP/PR
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
100 - - Od 20.05.2019 do 11.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Oczekujemy na opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 8 (j.polski_PP lub j.nowożytny_ustny) + wybrany dowolny przedmiot PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2;
PR*1,5 (jeżeli wynik jest >=30pkt, jeżeli nie *1); PP*1
300 65 21.7% Od 27.05.2019 do 8.07.2019 Oczekujemy na opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 10 biol lub chem lub fiz lub mat lub wos lub hist lub geogr lub fil; PP lub PR W = wybrany przedmiot;
PP*0,8, PR*1
100 - - Od 13.05.2019 do 29.07.2019 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 9 2 do wyboru z: biol, j.obcy (pisemny lub ustny), mat; PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 116 29% Od 8.05.2019 do 9.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny Suma wyników z 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 - - Od 06.06.2019 do 08.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Oczekujemy na opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 11 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 19.2 19.2% Od 14.05.2019 do 11.07.2019
Ogłoszenie wyników 16.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 13 j.polski + (biol lub chem) + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,1 + wybrany przedmiot_1*0,8 + wybrany przedmiot_2*0,1
PP*1, PR*2
200 - - Od 01.06.2019 do 8.07.2019
Ogłoszenie wyników 10.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Rzeszowski 12 biol + (chem lub fiz lub mat); PP lub PR W = biol + wybrany przedmiot
PP*0,7; PR*1
200 - - Od 13.05.2019 do 10.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Zobacz opinie
Akademia Pomorska w Słupsku - j.pol_PP/PR lub j.ang_PP/PR W = wybrany przedmiot;
PP*1, PR*2
200 - - Od 17.06.2019 do 26.07.2019
Ogłoszenie wyników 30.07.2019
Zobacz opinie
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - 3 najlepsze wyniki maturalne (nie wyszczególnione przedmioty) + ankieta predyspozycji osobowościowych Suma wyników obliczanych na podstawie tabel dostępnych w załączniku 3 i 4 72 24 33.3% Od 16.04.2019 do 8.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Oczekujemy na opinie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej - j.obcy nowoż. + (j.pol lub mat lub biol); PP lub PR W = j.obcy nowoż.*4 + wybrany przedmiot
PR*2; PP*1
1000 - - Od 03.06.2019 do 11.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - j. obcy nowoż. + (biol lub chem lub fiz); PP lub PR W = j. obcy nowoż.*0,5 + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
300 - - Od 13.05.2019 do 9.07.2019
Ogłoszenie wyników 11.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Zielonogórski - j.obcy nowoż._PP/PR + (biol lub chem lub fiz lub geogr lub mat; PP/PR) W = j.obcy nowoż._PP*0,15 + j.obcy nowoż._PR*0,35 + wybrany przedmiot_PP*0,15 + wybrany przedmiot_PR*0,35
Jeżeli jest wynik z PR danego przedmiotu, a nie ma z PP to podstawia się za PP wynik z PR.
100 - - Od 1.06.2019 do 8.07.2019
Ogłoszenie wyników 11.07.2019
Zobacz opinie

[1] - https://www.perspektywy.pl/RSW2018/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/pielegniarstwo
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka; fil - filozofia
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Położnictwo

Nazwa Uczelni Pozycja wg rankingu 2018 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2018)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 j.pol_PP + j. obcy nowoż. (ustny) + dowolny przedmiot dodatkowy PR W = j.pol_PP + j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + przedmiot dodatkowy (dla biol, chem, fiz lub wos mnożnik *1,4) 340 181.8 53.5% Od 06.05.2019 do 10.07.2019 Zobacz opinie
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR + (chem_PR lub mat_PR lub j.ang_PR) W = (biol + wybrany przedmiot)/2 100 - - Od 04.06.2019 do 07.07.2019
Ogłoszenie wyników: 12.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 6 j.pol_PP/PR + (biol lub chem lub fiz PP lub PR) W = j.pol_PP/PR + wybrany przedmiot PP/PR
PP*1; PR*2
400 120 30% Od 26.04.2019 do 16.07.2019
Ogłoszenie wyników 23.07.2019
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 3 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat; PP lub PR) W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 112.6 56.3% Od 13.05.2019 do 14.07.2019
Ogłoszenie wyników: 18.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 7 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 30 15% Od 7.05.2019 do 15.07.2019
Ogłoszenie wyników: 19.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 4 biol_PP/PR W = biol_PP
PR*1 PP*0,5
100 13 13% Od 6.05.2019 do 1.07.2019
Ogłoszenie wyników do 11.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 5 biol_PP/PR W = biol_PP/PR
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
100 - - Od 20.05.2019 do 11.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Oczekujemy na opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 8 (j.polski_PP lub j.nowożytny_ustny) + wybrany dowolny przedmiot PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2;
PR*1,5 (jeżeli wynik jest >=30pkt, jeżeli nie *1); PP*1
300 60 20% Od 27.05.2019 do 8.07.2019 Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 9 biol lub chem lub fiz lub mat lub wos lub hist lub geogr lub fil; PP lub PR W = wybrany przedmiot;
PP*0,8, PR*1
100 - - Od 13.05.2019 do 29.07.2019 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 10 2 do wyboru z: biol, j.obcy (pisemny lub ustny), mat; PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 99 24.8% Od 8.05.2019 do 9.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 11 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 34.8 34.8% Od 14.05.2019 do 11.07.2019
Ogłoszenie wyników 16.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 13 j.polski + (biol lub chem) + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,1 + wybrany przedmiot_1*0,8 + wybrany przedmiot_2*0,1
PP*1, PR*2
200 - - Od 01.06.2019 do 8.07.2019
Ogłoszenie wyników 10.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Rzeszowski 12 biol + (chem lub fiz lub mat); PP lub PR W = biol + wybrany przedmiot
PP*0,7; PR*1
200 - - Od 13.05.2019 do 10.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny Suma wyników z 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 - - Od 06.06.2019 do 08.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Zobacz opinie

[1] - https://www.perspektywy.pl/RSW2018/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/poloznictwo.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Fizjoterapia

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2018 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2018)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 3 biol_PR + (chem_PR lub mat_PR lub j.ang_PR) W = (biol + wybrany przedmiot)/2 100 - - Od 04.06.2019 do 07.07.2019
Ogłoszenie wyników: 12.07.2019
Zobacz opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 j. obcy nowoż. (ustny) + biol_PR + (fiz_PR lub chem_PR lub mat_PR) W = j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + biol_PR*1,4 + przedmiot dodatkowy 340 188 55.3% Od 06.05.2019 do 10.07.2019 Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 6 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat lub j.obcy lub inf; PP lub PR) + egzamin z pływania (na zaliczenie, bez pkt) W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 142 71% Od 13.05.2019 do 14.07.2019
Egzamin z pływania: 18-19.07.2019
Ogłoszenie wyników: 23.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1 biol_PR W = biol_PR 100 47 47% Od 6.05.2019 do 1.07.2019
Ogłoszenie wyników do 11.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 14 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 88 44% Od 7.05.2019 do 15.07.2019
Ogłoszenie wyników: 19.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 16 biol_PP/PR + (fiz lub mat PP lub PR); wymagana umiejętność pływania W = biol_PP/PR + wybrany przedmiot PP/PR
PR*2; PP*1
400 146 36.5% Od 26.04.2019 do 8.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Oczekujemy na opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 8 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 (jeżeli wynik >=30pkt, jeżeli nie: *1) lub PP*1 150 72 48% Od 27.05.2019 do 8.07.2019 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 10 biol_PP/PR + (chem lub fiz; PP lub PR) W = biol_PP/PR + wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
200 - - Od 20.05.2019 do 11.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 5 biol lub chem lub fiz; PP lub PR W = wybrany przedmiot;
PP*0,8 lub PR*1
100 20 20% Od 13.05.2019 do 8.07.2019 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 18 biol_PR + (j.obcy lub mat; PP lub PR) W = biol_PR*2 + przedmiot_2 PP*1/PR*2 400 184 46% Od 8.05.2019 do 9.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 17 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 44.4 44.4% Od 14.05.2019 do 11.07.2019
Ogłoszenie wyników 16.07.2019
Zobacz opinie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 8 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 lub PP*1 150 - - Od 17.06.2019 Oczekujemy na opinie
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 11 3 najlepsze wyniki maturalne (nie wyszczególnione przedmioty) + egzamin sprawnościowy Suma wyników obliczanych na podstawie tabel dostępnych w załączniku 3 i 4 (72 pkt) + egzamin sprawnościowy (max. 40 pkt) 112 64 57.1% Od 16.04.2019 do 2.07.2019
Egzamin sprawnościowy 8-9-10.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 19 j.polski + mat + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 - - Od 01.06.2019 do 8.07.2019
Ogłoszenie wyników 10.07.2019
Oczekujemy na opinie
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 12 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot; PR*1,5 lub PP*1 150 - - Od 01.06.2019 Oczekujemy na opinie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
(Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji)
15 przedmioty obowiązkowe + dowolny wybrany przedmiot (PP/PR) + egzamin sprawnościowy W = mat + j.pol + j.ang + wybrany przedmiot
PP*1; PR*1.5 + egzamin sprawnościowy (max. 10 pkt)
460 - - Od 6.05.2019 do 10.07.2019
Egzamin sprawnościowy 17.07.2019
Ogłoszenie wyników 19.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Rzeszowski 12 biol + (chem lub fiz lub mat); PP lub PR W = biol + wybrany przedmiot
PP*0,7; PR*1
200 - - Od 13.05.2019 do 10.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Zobacz opinie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 7 3 wybrane wyniki matur ze świadectwa maturalnego W = przedmiot_1 + przedmiot_2 + przedmiot_3
PP*1; PR*1,5
450 - - Od 15.05.2019 do 12.07.2019 Oczekujemy na opinie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
(Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim)
20 przedmioty obowiązkowe + dowolny wybrany przedmiot (PP/PR) W = mat + j.pol + j.ang + wybrany przedmiot
PP*1; PR*1.5
450 - - Od 6.05.2019 do 10.07.2019
Ogłoszenie wyników 19.07.2019
Oczekujemy na opinie
Akademia Pomorska w Słupsku - j.pol_PP + test sprawnościowy i z pływania W = j.pol_PP + test sprawnościowy i z pływania 100 - - Od 18.06.2018 do 24.07.2018
Ogłoszenie wyników 26.07.2018
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - j. obcy nowoż. + (biol lub chem lub fiz); PP lub PR W = j. obcy nowoż.*0,5 + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
300 - - Od 13.05.2019 do 9.07.2019
Ogłoszenie wyników 11.07.2019
Oczekujemy na opinie

[1] - https://www.perspektywy.pl/RSW2018/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/fizjoterapia
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Ratownictwo medyczne

Nazwa Uczelni Pozycja wg rankingu 2016 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2018)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR + (chem_PR lub mat_PR lub j.ang_PR) W = (biol + wybrany przedmiot)/2 100 - - Od 04.06.2019 do 07.07.2019
Ogłoszenie wyników: 12.07.2019
Oczekujemy na opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 2 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat; PP lub PR) + egzamin z pływania (na zaliczenie, bez pkt) W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 71 35.5% Od 13.05.2019 do 14.07.2019
Egzamin z pływania 18-19.07.2019
Ogłoszenie wyników: 23.07.2019
Oczekujemy na opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 3 j. obcy nowoż. (ustny) + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub wos_PR) + egzamin sprawnościowy W = j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + wybrany przedmiot dodatkowy (*1,4 za biol, chem lub fiz)+ egzamin sprawnościowy (max 100 pkt) 340 92 27.1% Od 06.05.2019 do 10.07.2019
Egzamin sprawnościowy 11-12.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 4 biol_PP/PR W = biol_PP
PR*1 PP*0,5
100 10 10% Od 6.05.2019 do 1.07.2019
Ogłoszenie wyników do 11.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 5 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 30 15% Od 7.05.2019 do 15.07.2019
Ogłoszenie wyników: 19.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 6 mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + (biol lub chem lub fiz lub inf; PP/PR) W = mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dodatkowy przedmiot PP/PR
PR*2; PP*1
800 147 18.4% Od 26.04.2019 do 16.07.2019
Ogłoszenie wyników 23.07.2019
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 7 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 (jeżeli wynik >=30pkt, jeżeli nie: *1) lub PP*1 150 30 20% Od 27.05.2019 do 8.07.2019
Ogłoszenie wyników 10.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 8 biol lub chem lub mat lub fiz; PP lub PR W = wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
200 - - Od 20.05.2019 do 11.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Oczekujemy na opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 9 biol lub chem lub fiz; PP lub PR W = wybrany przedmiot;
PP*0,8, PR*1
100 - - Od 13.05.2019 do 29.07.2019 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 10 2 do wyboru z: biol, j.obcy (pisemny lub ustny), mat; PP lub PR + egzamin sprawnościowy W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2 + 55 pkt za egzamin sprawnościowy
455 87 20.2% Od 8.05.2019 do 9.07.2019
Egzamin sprawnościowy 19.06.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Oczekujemy na opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 11 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 18 18% Od 14.05.2019 do 11.07.2019
Ogłoszenie wyników 16.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 12 3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny Suma wyników z 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 - - Od 06.06.2019 do 08.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Zobacz opinie
Akademia Pomorska w Słupsku 12+ j.pol_PP/PR lub j.ang_PP/PR W = wybrany przedmiot;
PP*1 PR*2
200 - - Od 17.06.2019 do 26.07.2019
Ogłoszenie wyników 30.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 12+ j.polski + mat + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 - - Od 01.06.2019 do 8.07.2019
Ogłoszenie wyników 10.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Rzeszowski 12+ biol + (chem lub fiz lub mat); PP lub PR W = biol + wybrany przedmiot
PP*0,7; PR*1
200 - - Od 13.05.2019 do 10.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Oczekujemy na opinie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej - j.obcy nowoż. + (j.pol lub mat lub biol); PP lub PR W = j.obcy nowoż.*4 + wybrany przedmiot
PR*2; PP*1
1000 - - Od 03.06.2019 do 11.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Zielonogórski - j.obcy nowoż._PP/PR + (biol lub chem lub fiz lub geogr lub mat; PP/PR) W = j.obcy nowoż._PP*0,15 + j.obcy nowoż._PR*0,35 + wybrany przedmiot_PP*0,15 + wybrany przedmiot_PR*0,35
Jeżeli jest wynik z PR danego przedmiotu, a nie ma z PP to podstawia się za PP wynik z PR.
100 - - Od 1.06.2019 do 8.07.2019
Ogłoszenie wyników 11.07.2019
Oczekujemy na opinie

[1] - http://www.perspektywy.pl/RSW2016/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/ochrona-zdrowia
Uwzględniono tylko uczelnie i wydziały z kierunkiem ratownictwo medyczne. Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Wykorzystano ranking 2016 ze względu na brak wyróżnienia ratownictwa medycznego w nowym rankingu 2017 i 2018.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Dietetyka

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2018 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2018)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR + chem_PR W = (biol_PR + chem_PR)/2 100 - - Od 04.06.2019 do 07.07.2019
Ogłoszenie wyników: 12.07.2019
Oczekujemy na opinie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 6 biol lub chem W = biol lub chem
PR*1; PP*0,7
100 57 57% Od 01.06.2019 do 9.07.2019
Ogłoszenie wyników 13.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 5 j. pol + j.obcy nowoż. + (biol lub chem lub fiz lub mat) W = j.pol*0,1 + j.obcy nowoż.*0,1 + wybrany przedmiot_PP*0,6 lub PR*0,8 100 56 56% Od 01.06.2019 do 08.07.2019
Ogłoszenie wyników 13.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 4 biol_PP/PR lub chem_PP/PR W = wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
100 - - Od 20.05.2019 do 11.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 9 j.obcy nowoż. + 1 do wyboru z: biol lub chem lub fiz lub mat lub info lub geogr W = j.obcy nowoż PR*2 lub PP*1,3 + wybrany przedmiot PR*4 lub PP*2 600 - - Od 10.05.2019 do 10.07.2019
Ogłoszenie wyników 15.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
(Wydział Lekarski II)
2 biol_PR + chem_PP/PR W = biol_PR + chem_PP
PR*1 PP*0,5
200 82 41% Od 6.05.2019 do 1.07.2019
Ogłoszenie wyników do 11.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
(Wydział Lekarski I)
10 Rekrutacja wspólna z II Wydziałem Lekarskim. 200 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 12 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot
PR*2; PP*1
200 70 35% Od 7.05.2019 do 15.07.2019
Ogłoszenie wyników: 19.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 18 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,7 100 - - Od 3.06.2019 do 9.07.2019
Ogłoszenie wyników 11-12.07.2019
Oczekujemy na opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 16 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 (jeżeli wynik >=30pkt, jeżeli nie: *1) lub PP*1 150 30 20% Od 27.05.2019 do 8.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 14 2 spośród biol, chem, fiz, mat, inf lub j.obcy W = suma 2 wybranych przedmiotów
PP*1; PR*2
400 - - Od 07.05.2019 do 08.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Oczekujemy na opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 3 j. obcy nowoż. (ustny) + chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR) W =j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + chem_PR*1,4 + przedmiot dodatkowy 340 147 43.2% Od 06.05.2019 do 10.07.2019 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 8 mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + (biol lub chem PP/PR) W = mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dodatkowy_przedmiot_PP/PR
PR*2; PP*1
800 292 36.5% Od 26.04.2019 do 16.07.2019
Ogłoszenie wyników 23.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 3 wybrane z biol, chem, fiz, j.obcy nowoż. lub mat W = suma 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 - - Od 06.06.2019 do 08.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Oczekujemy na opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 7 dwa do wyboru z: biol, chem, fiz, mat, j.obcy lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 143.2 71.6% Od 13.05.2019 do 14.07.2019
Ogłoszenie wyników 18.07.2019
Oczekujemy na opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 13 biol lub chem lub fiz; PP lub PR W = wybrany przedmiot;
PP*0,8, PR*1
100 - - Od 13.05.2019 do 8.07.2019 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 11 2 do wyboru z: biol, j.obcy (pisemny lub ustny), mat; PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 158 39.5% Od 8.05.2019 do 9.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 15 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 30 30% Od 14.05.2019 do 11.07.2019
Ogłoszenie wyników 16.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Rzeszowski 17 biol + (chem lub fiz lub mat); PP lub PR W = biol + wybrany przedmiot
PP*0,7; PR*1
200 - - Od 13.05.2019 do 10.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Oczekujemy na opinie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - przedmioty obowiązkowe + dowolny wybrany przedmiot (PP/PR) W = mat + j.pol + j.ang + wybrany przedmiot
PP*1; PR*1.5
450 - - Od 6.05.2019 do 10.07.2019
Ogłoszenie wyników 19.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - j.polski + mat + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 - - Od 01.06.2019 do 8.07.2019
Ogłoszenie wyników 10.07.2019
Oczekujemy na opinie
Akademia Pomorska w Słupsku - biol_PP/PR lub chem_PP/PR W = wybrany przedmiot;
PP*1 PR*2
200 - - Od 17.06.2019 do 26.07.2019
Ogłoszenie wyników 30.07.2019
Oczekujemy na opinie

[1] - https://www.perspektywy.pl/RSW2018/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/dietetyka
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Zdrowie publiczne

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2018 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2018)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 2 do wyboru z: hist_PR, j.ang_PR, mat_PR, wos_PR W = (przedmiot_1 + przedmiot_2)/2 100 - - Od 04.06.2019 do 07.07.2019
Ogłoszenie wyników: 12.07.2019
Oczekujemy na opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 j.polski_PP + j. obcy nowoż. (ustny) + (biol lub chem lub fiz lub wos lub hist lub geogr - PR) W = j.polski_PP + j. obcy nowoż. (ustny 1% = 1pkt) + wybrany przedmiot dodatkowy*1,4 340 89.8 26.4% Od 06.05.2019 do 10.07.2019 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 4 mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dowolny, dodatkowy przedmiot do wyboru PP/PR W = mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dodatkowy przedmiot PP/PR
PR*2; PP*1
800 100 12.5% Od 26.04.2019 do 16.07.2019
Ogłoszenie wyników 23.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 7 biol lub chem lub fiz lub mat lub wos; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 30 15% Od 7.05.2019 do 15.07.2019
Ogłoszenie wyników: 19.07.2019
Oczekujemy na opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 5 dwa do wyboru z: biol, chem, fiz, mat, j.obcy, inf, geogr lub wos; PP lub PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 69 34.5% Od 13.05.2019 do 14.07.2019
Ogłoszenie wyników: 18.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 3 biol_PP/PR lub hist_PP/PR lub wos_PP/PR W = wybrany przedmiot PP
PR*1 PP*0,5
100 10 10% Od 6.05.2019 do 1.07.2019
Ogłoszenie wyników do 11.07.2019
Oczekujemy na opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 8 (j.polski_PP lub j.nowożytny_ustny) + wybrany dowolny przedmiot PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2;
PR*1,5 (jeżeli wynik jest >=30pkt, jeżeli nie *1); PP*1
300 117 39% Od 27.05.2019 do 8.07.2019
Ogłoszenie wyników 22.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 6 j.obcy nowoż._PP/PR (może też być certyfikat językowy) + (mat lub biol lub fiz lub chem lub geogr; PP lub PR) W = j.obcy nowoż._PP/PR + wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
Przelicznik punktów za certyfikat językowy w tabeli nr 11 załącznika nr 2 do uchwały.
200 - - Od 20.05.2019 do 11.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 10 2 do wyboru z: biol, j.obcy (pisemny lub ustny), mat; PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 48 12% Od 8.05.2019 do 9.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 11 j.polski + mat + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 - - Od 01.06.2019 do 8.07.2019
Ogłoszenie wyników 10.07.2019
Zobacz opinie
Uniwersytet Rzeszowski 12 biol + (chem lub fiz lub mat); PP lub PR W = biol + wybrany przedmiot
PP*0,7; PR*1
200 - - Od 13.05.2019 do 10.07.2019
Ogłoszenie wyników 12.07.2019
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Szczeciński 14 (j.polski lub biol lub chem lub fiz) + (j.obcy nowoż. lub biol lub chem lub fiz) + (j.obcy nowoż. lub wos lub geogr lub mat) W = (przedmiot_1 PR*0,5 lub PP*0,25) + (przedmiot_2 PR*0,3 lub PP*0,15) + (przedmiot_3 PR*0,2 lub PP*0,1) 100 - - Od 10.06.2019 do 08.07.2019
Ogłoszenie wyników 19.07.2019
Oczekujemy na opinie

[1] - https://www.perspektywy.pl/RSW2018/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/zdrowie-publiczne
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Komentarze

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Dziękujemy za uwagę, planujemy w przyszłości rozwinąć tą część strony, być może dodamy również nowe kierunki studiów.