Kierunki medyczne - rekrutacja 2021⁄2022

Przedstawiam zestawienie rekrutacyjne dla wybranych kierunków medycznych na rok akademicki 2021/2022. W poniższych tabelach zawarłem wymagane przedmioty maturalne wraz z przelicznikami, miejsce uczelni w rankingu magazynu "Perspektywy" oraz progi punktowe na "medycynę" (kierunek lekarski), lekarsko-dentystyczny, farmację, analitykę medyczną, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapię, ratownictwo medyczne, dietetykę oraz zdrowie publiczne. Tabele wzbogaciłem o linki do opinii studenckich.

UWAGA
Opublikowane zostało nowe zestawienie na rok 2022/2023:

Kierunki medyczne - rekrutacja 2022/2023.

Informacje jakie przedstawiłem poniżej dotyczą studiów stacjonarnych i tzw. "nowej matury". Zebrane dane są aktualne na dzień 16 maja 2021 r.

Ze względu na objętość tabel nie przedstawiłem w nich wszystkich zawiłości związanych z procesem rekrutacji na poszczególne uczelnie. Dlatego każda nazwa uczelni oraz próg punktowy stanowi jednocześnie link do strony gdzie powinny być dostępne szczegółowe informacje lub ich źródło. Podobnie terminy rekrutacji zostały zaopatrzone w linki, gdyż nie we wszystkich wypadkach zostały one już ustalone.

Czerwoną czcionką zaznaczyłem wystąpienie zmiany w warunkach rekrutacji oraz wzrost progu w stosunku do poprzedniej rekrutacji, natomiast zieloną czcionką spadek progu. Dodatkowe objaśnienia obecne są pod tabelami oraz w komunikatach pojawiających się po najechaniu kursorem na nagłówki tabel i niektóre komórki.

W celu oceny zmian polecam również zapoznać się z analogicznym zeszłorocznym zestawieniem: Kierunki medyczne - rekrutacja 2020/2021.

Kierunek lekarski

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2020 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2020)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR + chem_PR + mat_PR + wymóg formalny >60% z biol i chem oraz >40% z mat W = (biol_PR + chem_PR + mat_PR)/3 100 78.67 78.67% Od 01.06.2021 do 8.07.2021
Ogłoszenie wyników: 16.07.2021
Zobacz opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 4 biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat) W = biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat_PR lub fiz_PP*0,9 lub mat_PP*0,7) 300 236.6 78.9% Od 04.05.2021 do 7.07.2021
Ogłoszenie wyników 13.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
(Wydział Lekarski)
10 2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR W = X*2 + Y*2
gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów
400 318 79.5% Od 26.04.2021 do 07.07.2021
Ogłoszenie wyników: 13.07.2021
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 2 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 162 81% Od 01.06.2021 do 8.07.2021
Ogłoszenie wyników: 13.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 5 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 163 81.5% Od 10.05.2021 do 30.06.2021
Ogłoszenie wyników: 14.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 6 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 158 79% Od 4.05.2021 do 11.07.2021
Ogłoszenie wyników: 15.07.2021
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 9 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 150 75% Od 30.04.2021 do 7.07.2021 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
(Wojskowy w ramach MON)
- 2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR W = X*2 + Y*2
gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów
400 276 69% Od 26.04.2021 do 07.07.2021
Ogłoszenie wyników: 13.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 2 biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat, PP lub PR) W = biol_PR + chem_PR + wybrany przedmiot
Za PR z mat lub fiz nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
300 261 87% Od 24.05.2021 do 12.07.2021
Ogłoszenie wyników: 14.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
9 biol_PR + mat_PP/PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + mat*1 (niezależnie od poziomu) + wybrany przedmiot_PR 300 246 82% Od 18.05.2021 do 12.07.2021
Ogłoszenie wyników 16.07.2021
Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 6 2 z biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2 200 150 75% Od 10.05.2021-11.07.2021 Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 12 (biol_PR lub mat_PR) + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol/mat_PR*0,55 + wybrany przedmiot*0,45 100 76.15 76.15% Od 7.06.2021 do 8.07.2021
Ogłoszenie wyników: 13.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 6 biol + chem + (fiz lub mat); PP lub PR W = biol + chem + wybrany przedmiot dodatkowy
PP*1; PR*2
600 402 67% Od 8.06.2021 do 8.07.2021
Ogłoszenie wyników: 14.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - biol_PR + chem_PR + (mat lub fiz; PP lub PR) W = biol_PR*1 + chem_PR*0,8 + wybrany przedmiot(PP*1/PR*2)*0,1 200 147.073 73.5% Od 1.06.2021 do 7.07.2021
Ogłoszenie wyników 9.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Rzeszowski - biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot;
PR*2
400 314 78.5% Od 31.05.2021 do 16.07.2021
Ogłoszenie wyników: 20.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Zielonogórski - 2 do wyboru spośród biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2 200 156 78% Od 1.06.2021 Zobacz opinie
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - biol_PR + chem_PR + (mat lub fiz; PP lub PR) W = biol_PR + chem_PR + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
600 - - Od 17.05.2021 do 12.07.2021
Ogłoszenie wyników: 15.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Opolski - biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot 200 151 75.5% Od 19.04.2021 do 12.07.2021
Ogłoszenie wyników: do 16.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - biol_PP/PR + chem_PP/PR + mat_PP/PR W = biol (PP*0,2 lub PR*0,4) + chem (PP*0,2 lub PR*0,4) + mat (PP*0,1 lub PR*0,2) 100 78.8 78.8% Od czerwca 2021
Ogłoszenie wyników: druga połowa lipca 2021
Zobacz opinie
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
(uczelnia niepubliczna)
- 2 z biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2
PP*0,5; PR*1
200 - - Od 17.05.2021 do 31.08.2021 Zobacz opinie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
(uczelnia niepubliczna)
- biol_PP/PR + chem_PP/PR + (mat lub fiz; PP/PR) W = biol + chem + wybrany przedmiot
PP*1,5; PR*2
600 - - Od 19.04.2021 do 18.07.2021
Ogłoszenie wyników: 20.07.2021
Oczekujemy na opinie

[1] - http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/kierunek-lekarski

Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką. Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; j.pol - język polski; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2020 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2020)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Warszawski Uniwersytet Medyczny 3 biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat) W = biol_PR + chem_PR + (fiz_PR lub mat_PR lub fiz_PP*0,9 lub mat_PP*0,7) 300 235.8 78.6% Od 04.05.2021 do 7.07.2021
Ogłoszenie wyników 13.07.2021
Zobacz opinie
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR + chem_PR + wymóg formalny >60% z biol i chem W = (biol_PR + chem_PR)/2 100 80.5 80.5% Od 01.06.2021 do 8.07.2021
Ogłoszenie wyników: 16.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 9 2 do wyboru z biol_PR, chem_PR, fiz_PR lub mat_PR W = X*2 + Y*2
gdzie:
X - pierwszy z wybranych przedmiotów
Y - drugi z wybranych przedmiotów
400 318 79.5% Od 26.04.2021 do 07.07.2021
Ogłoszenie wyników: 13.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR) 200 160 80% Od 10.05.2021 do 30.06.2021
Ogłoszenie wyników: 14.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 3 biol_PR + chem_PR + (fiz lub mat, PP lub PR) W = biol_PR + chem_PR + wybrany przedmiot
Za PR z mat lub fiz nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
300 255 85% Od 24.05.2021 do 12.07.2021
Ogłoszenie wyników: 14.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 4 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 154 77% Od 4.05.2021 do 11.07.2021
Ogłoszenie wyników: 15.07.2021
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 6 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 162 81% Od 01.06.2021 do 8.07.2021
Ogłoszenie wyników: 13.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 4 biol_PR + mat_PP/PR + (chem_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + mat*1 (niezależnie od poziomu) + wybrany przedmiot_PR 300 243 81% Od 18.05.2021 do 12.07.2021
Ogłoszenie wyników 16.07.2021
Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 8 2 z biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2 200 148 74% Od 10.05.2021-11.07.2021 Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 10 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot PR 200 150 75% Od 30.04.2021 do 7.07.2021 Zobacz opinie

[1] - http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/kierunek-lekarsko-dentystyczny

Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką. Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Farmacja

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2020 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2020)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = (chem_PR + wybrany_przedmiot)/2 100 64.5 64.5% Od 01.06.2021 do 8.07.2021
Ogłoszenie wyników: 16.07.2021
Zobacz opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 biol_PR + chem_PR + (mat lub fiz; PP/PR) W = biol_PR + chem_PR + (mat/fiz_PP*0,5 lub mat/fiz_PR*0,7) 270 123 49.2% Od 04.05.2021 do 7.07.2021
Ogłoszenie wyników 14.07.2021
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 3 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = chem_PR + wybrany przedmiot_PR 200 95 47.5% Od 01.06.2021 do 8.07.2021
Ogłoszenie wyników: 13.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 7 biol_PR + chem_PR W = biol_PR + chem_PR 200 98 49% Od 24.05.2021 do 12.07.2021
Ogłoszenie wyników: 14.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 7 chem_PR + (biol_PR lub mat_PR) W = chem_PR*2 + wybrany przedmiot_PR*2 400 190 47.5% Od 26.04.2021 do 07.07.2021
Ogłoszenie wyników: 13.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 6 chem_PR lub biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR W = wybrany przedmiot_PR 100 80 40% Od 4.05.2021 do 11.07.2021
Ogłoszenie wyników: 15.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 4 (biol_PR lub chem_PR) + (biol_PR lub chem_PR lub mat_PR/PP lub fiz_PR lub inf_PR) W = przedmiot_1 + przedmiot_2
dla mat_PP*0,5
200 92 46% Od 10.05.2021 do 30.06.2021
Ogłoszenie wyników: 14.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 5 chem_PR + (biol_PR lub mat_PP/PR) W = chem_PR*2 + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 170 42.5% Od 18.05.2021 do 12.07.2021
Ogłoszenie wyników 16.07.2021
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 11 (biol_PR lub chem_PR) + (chem_PR lub biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) (muszą być dwa różne) W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2 200 85 42.5% Od 30.04.2021 do 7.07.2021 Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 9 (biol_PR lub chem_PR) + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub mat_PP/PR) W = przedmiot 1 + przedmiot 2
Przedmioty 1 i 2 nie mogą być te same; mat_PP*0,6
200 90.2 45.1% Od 7.06.2021 do 8.07.2021
Ogłoszenie wyników: 13.07.2021
Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 9 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR) W = chem_PR + wybrany przedmiot;
PP*0,8, PR*1
200 67 33.5% Od 10.05.2021-18.07.2021 Zobacz opinie
Uniwersytet Opolski - chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR) W = chem_PR + wybrany przedmiot 200 129 64.5% Od 19.04.2021 do 12.07.2021
Ogłoszenie wyników: do 16.07.2021
Oczekujemy na opinie

[1] - http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/farmacja

Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką. Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Analityka medyczna

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2020 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2020)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = (chem_PR + wybrany_przedmiot)/2 100 57 57% Od 01.06.2021 do 8.07.2021
Ogłoszenie wyników: 16.07.2021
Oczekujemy na opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 4 biol_PR + chem_PR + mat_PP/PR W = biol_PR + chem_PR + (mat_PP*0,5 lub mat_PR*0,7) 270 130 52% Od 04.05.2021 do 7.07.2021
Ogłoszenie wyników 14.07.2021
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 3 biol_PR + (chem_PR lub mat_PR lub fiz_PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot_PR 200 89 44.5% Od 01.06.2021 do 8.07.2021
Ogłoszenie wyników: 13.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2 (biol_PR lub chem_PR) + (biol_PR lub chem_PR lub mat_PR/PP lub fiz_PR lub inf_PR) W = przedmiot_1 + przedmiot_2;
dla mat_PP*0,5
200 82 41% Od 10.05.2021 do 30.06.2021
Ogłoszenie wyników: 14.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 6 biol_PR + (chem_PR lub fiz_PR lub mat_PR) W = biol_PR*2 + wybrany_przedmiot_PR*2 400 180 45% Od 26.04.2021 do 07.07.2021
Ogłoszenie wyników: 13.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 7 biol lub chem lub fiz lub mat PR lub PP W = wybrany przedmiot PR*2 / PP*1 200 32 16% Od 4.05.2021 do 11.07.2021
Ogłoszenie wyników: 15.07.2021
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 8 (biol_PR lub chem_PR) + (chem_PR lub biol_PR lub fiz_PR lub mat_PR) (muszą być dwa różne) W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2 200 81 40.5% Od 30.04.2021 do 7.07.2021 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 11 biol_PR + (chem_PR lub mat_PP/PR) W = biol_PR + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 160 40% Od 18.05.2021 do 12.07.2021
Ogłoszenie wyników 16.07.2021
Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 9 biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR W = wybrany przedmiot_PR 100 27 27% Od 7.06.2021 do 8.07.2021
Ogłoszenie wyników: 13.07.2021
Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 10 chem_PR + (biol_PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR) W = chem_PR + wybrany przedmiot;
PP*0,8, PR*1
200 84 42% Od 10.05.2021-18.07.2021 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 5 biol_PR + chem_PR W = biol_PR + chem_PR 200 64 32% Od 24.05.2021 do 12.07.2021
Ogłoszenie wyników: 14.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - 2 spośród biol, chem, fiz, mat, geogr, inf, j.polski lub j.obcy W = suma 2 wybranych przedmiotów
PP*1; PR*2
400 - - Od 1.04.2021 do 9.07.2021
Ogłoszenie wyników 16.07.2021
Oczekujemy na opinie

[1] - http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/analityka-medyczna

Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką. Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Pielęgniarstwo

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2020 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2020)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR lub chem_PR lub mat_PR lub j.ang_PR W = wybrany przedmiot 100 40 40% Od 01.06.2021 do 8.07.2021
Ogłoszenie wyników: 16.07.2021
Zobacz opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 4 j.pol_PP + j. obcy nowoż._PP + dowolny przedmiot dodatkowy PR W = j.pol_PP + j. obcy nowoż._PP + przedmiot dodatkowy (dla biol, chem, fiz lub wos mnożnik *1,4) 340 139 40.9% Od 04.05.2021 do 7.07.2021
Ogłoszenie wyników 13.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 7 j.pol_PP/PR + (biol lub chem lub fiz; PP lub PR) W = j.pol_PP/PR + wybrany przedmiot PP/PR
PP*1; PR*2
400 80 20% Od 26.04.2021 do 15.07.2021
Ogłoszenie wyników: 20.07.2021
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 5 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat; PP lub PR) W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 69 34.5% Od 01.06.2021 do 15.07.2021
Ogłoszenie wyników: 20.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 8 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 46 23% Od 4.05.2021 do 11.07.2021
Ogłoszenie wyników: 15.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2 biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR W = wybrany przedmiot
PR*1 PP*0,5
100 23 23% Od 10.05.2021 do 30.06.2021
Ogłoszenie wyników: 14.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 5 biol_PP/PR W = biol_PP/PR
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
100 - - Od 24.05.2021 do 12.07.2021
Ogłoszenie wyników: 14.07.2021
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 13 (j.polski_PP lub j.nowożytny_ustny/pisemny) + wybrany dowolny przedmiot PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2;
PR*1,5 (jeżeli wynik jest >=30pkt, jeżeli nie *1); PP*1
300 86 28.7% Od 30.04.2021 do 7.07.2021 Oczekujemy na opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 9 dowolny przedmiot PP lub PR W = wybrany przedmiot;
PP*0,8, PR*1
100 24 24% Od 10.05.2021-23.07.2021 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 3 2 do wyboru z: biol, j.obcy (pisemny lub ustny), mat; PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 142 35.5% Od 18.05.2021 do 12.07.2021
Ogłoszenie wyników 16.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 11 3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny Suma wyników z 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 - - Od 8.06.2021 do 8.07.2021
Ogłoszenie wyników: 14.07.2021
Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 15 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 27.6 27.6% Od 7.06.2021 do 8.07.2021
Ogłoszenie wyników: 13.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 14 j.polski + (biol lub chem) + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,1 + wybrany przedmiot_1*0,8 + wybrany przedmiot_2*0,1
PP*1, PR*2
200 - - Od 1.06.2021 do 7.07.2021
Ogłoszenie wyników 9.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Rzeszowski 8 biol + (chem lub fiz lub mat lub geogr); PP lub PR W = biol + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 - - Od 31.05.2021 do 16.07.2021
Ogłoszenie wyników: 20.07.2021
Zobacz opinie
Akademia Pomorska w Słupsku - (j.pol_PP/PR lub j.ang_PP/PR) + biol_PP/PR W = wybrany przedmiot + biol*2;
PP*1, PR*2
600 - - Od 21.06.2021 do 23.07.2021
Ogłoszenie wyników: 27.07.2021
Zobacz opinie
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 11 3 najlepsze wyniki maturalne (nie wyszczególnione przedmioty) + ankieta predyspozycji osobowościowych Suma wyników obliczanych na podstawie tabel dostępnych w załączniku 3 i 4 72 35 48.6% Od 10.05.2021 do 8.07.2021
Ogłoszenie wyników 13.07.2021
Oczekujemy na opinie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej - j.obcy nowoż. + (j.pol lub mat lub biol); PP lub PR W = j.obcy nowoż.*4 + wybrany przedmiot
PR*2; PP*1
1000 - - Od 7.06.2021 do 13.07.2021
Ogłoszenie wyników 14.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - j. obcy nowoż. + (biol lub chem lub fiz); PP lub PR W = j. obcy nowoż.*0,5 + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
300 - - Od 17.05.2021 do 12.07.2021
Ogłoszenie wyników: 15.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Zielonogórski - j.obcy nowoż._PP/PR + (biol lub chem lub fiz lub geogr lub mat; PP/PR) W = j.obcy nowoż._PP*0,15 + j.obcy nowoż._PR*0,35 + wybrany przedmiot_PP*0,15 + wybrany przedmiot_PR*0,35
Jeżeli jest wynik z PR danego przedmiotu, a nie ma z PP to podstawia się za PP wynik z PR.
100 - - Od 1.06.2021 Zobacz opinie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - 2 spośród biol, chem, fiz, geogr, j.obcy, j.polski lub mat W = suma 2 wybranych przedmiotów
PP*1; PR*2
400 - - Od 1.04.2021 do 09.07.2021
Ogłoszenie wyników 16.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - j.obcy nowoż. PP/PR + (mat lub biol lub chem lub fiz lub geogr lub inf; PP/PR) W = j.obcy nowoż. (PP*0,2 lub PR*0,4) + wybrany przedmiot (PP*0,3 lub PR*0,6) 100 46.8 46.8% Od czerwca 2021
Ogłoszenie wyników: druga połowa lipca 2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Opolski - 3 dowolnie wybrane różne przedmioty W = przedmiot_A + przedmiot_B + przedmiot_C;
PP*0,25; PR*0,33
100 - - Od 19.04.2021 do 12.07.2021
Ogłoszenie wyników: do 16.07.2021
Oczekujemy na opinie
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego - biol + chem + j.polski + j.obcy W = suma punktów z 4 przedmiotów po przeliczeniu na punkty zgodnie z tabelą w uchwale senatu uczelni 24 - - Od 1.06.2021 do 27.08.2021
Ogłoszenie wyników 3.09.2021
Oczekujemy na opinie

[1] - http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/pielegniarstwo
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką. Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka; fil - filozofia
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Położnictwo

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2020 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2020)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 j.pol_PP + j. obcy nowoż._PP + dowolny przedmiot dodatkowy PR W = j.pol_PP + j. obcy nowoż._PP + przedmiot dodatkowy (dla biol, chem, fiz lub wos mnożnik *1,4) 340 198.2 58.3% Od 04.05.2021 do 7.07.2021
Ogłoszenie wyników 13.07.2021
Zobacz opinie
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR lub chem_PR lub mat_PR lub j.ang_PR W = wybrany przedmiot 100 53 53% Od 01.06.2021 do 8.07.2021
Ogłoszenie wyników: 16.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 9 j.pol_PP/PR + (biol lub chem lub fiz; PP lub PR) W = j.pol_PP/PR + wybrany przedmiot PP/PR
PP*1; PR*2
400 150 37.5% Od 26.04.2021 do 15.07.2021
Ogłoszenie wyników: 20.07.2021
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 4 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat; PP lub PR) W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 114 57% Od 01.06.2021 do 15.07.2021
Ogłoszenie wyników: 20.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 4 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 70 35% Od 4.05.2021 do 11.07.2021
Ogłoszenie wyników: 15.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2 biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR W = wybrany przedmiot
PR*1 PP*0,5
100 33 33% Od 10.05.2021 do 30.06.2021
Ogłoszenie wyników: 14.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 8 biol_PP/PR W = biol_PP/PR
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
100 - - Od 24.05.2021 do 12.07.2021
Ogłoszenie wyników: 14.07.2021
Oczekujemy na opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 10 (j.polski_PP lub j.nowożytny_ustny/pisemny) + wybrany dowolny przedmiot PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2;
PR*1,5 (jeżeli wynik jest >=30pkt, jeżeli nie *1); PP*1
300 84 28% Od 30.04.2021 do 7.07.2021 Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 4 dowolny przedmiot PP lub PR W = wybrany przedmiot;
PP*0,8, PR*1
100 27 27% Od 10.05.2021-23.07.2021 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 6 2 do wyboru z: biol, j.obcy (pisemny lub ustny), mat; PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 144 36% Od 18.05.2021 do 12.07.2021
Ogłoszenie wyników 16.07.2021
Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 12 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 33.6 33.6% Od 7.06.2021 do 8.07.2021
Ogłoszenie wyników: 13.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 13 j.polski + (biol lub chem) + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,1 + wybrany przedmiot_1*0,8 + wybrany przedmiot_2*0,1
PP*1, PR*2
200 - - Od 1.06.2021 do 7.07.2021
Ogłoszenie wyników 9.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Rzeszowski 10 biol + (chem lub fiz lub mat); PP lub PR W = biol + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 - - Od 31.05.2021 do 16.07.2021
Ogłoszenie wyników: 20.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny Suma wyników z 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 - - Od 8.06.2021 do 8.07.2021
Ogłoszenie wyników: 14.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Opolski - 3 dowolnie wybrane różne przedmioty W = przedmiot_A + przedmiot_B + przedmiot_C;
PP*0,25; PR*0,33
100 - - Od 19.04.2021 do 12.07.2021
Ogłoszenie wyników: do 16.07.2021
Oczekujemy na opinie
Akademia Pomorska w Słupsku
Planowane uruchomienie kierunu
- (j.pol_PP/PR lub j.ang_PP/PR) + biol_PP/PR W = wybrany przedmiot + biol*2;
PP*1, PR*2
600 - - Od 21.06.2021 do 23.07.2021
Ogłoszenie wyników: 27.07.2021
Oczekujemy na opinie
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego - biol + chem + j.polski + j.obcy W = suma punktów z 4 przedmiotów po przeliczeniu na punkty zgodnie z tabelą w uchwale senatu uczelni 24 - - Od 1.06.2021 do 27.08.2021
Ogłoszenie wyników 3.09.2021
Oczekujemy na opinie

[1] - http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/poloznictwo.

Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką. Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Fizjoterapia

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2020 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2020)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 5 biol_PR lub chem_PR lub mat_PR lub j.ang_PR W = wybrany przedmiot 100 70 70% Od 01.06.2021 do 8.07.2021
Ogłoszenie wyników: 16.07.2021
Zobacz opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 11 j. obcy nowoż._PP + biol_PR + (fiz_PR lub chem_PR lub mat_PR) W = j. obcy nowoż._PP + biol_PR*1,4 + przedmiot dodatkowy 340 206.2 60.6% Od 04.05.2021 do 7.07.2021
Ogłoszenie wyników 13.07.2021
Zobacz opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 11 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat lub j.obcy lub inf; PP lub PR) W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
+ dodatkowe 20 pkt za ukończenie szkolenia ratowników wodnych / instruktorów / WOPR
220 145 72.5% Od 01.06.2021 do 8.07.2021
Ogłoszenie wyników: 13.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 7 biol_PR W = biol_PR 100 45 45% Od 10.05.2021 do 30.06.2021
Ogłoszenie wyników: 14.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 4 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 82 41% Od 4.05.2021 do 11.07.2021
Ogłoszenie wyników: 15.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 17 biol_PP/PR + (fiz lub mat; PP lub PR); wymagana umiejętność pływania W = biol_PP/PR + wybrany przedmiot PP/PR
PR*2; PP*1
400 146 36.5% Od 26.04.2021 do 07.07.2021
Ogłoszenie wyników: 13.07.2021
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 16 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 (jeżeli wynik >=30pkt, jeżeli nie: *1) lub PP*1 150 60 40% Od 30.04.2021 do 7.07.2021 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 14 biol_PP/PR + (chem lub fiz; PP lub PR) W = biol_PP/PR + wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
200 - - Od 24.05.2021 do 12.07.2021
Ogłoszenie wyników: 14.07.2021
Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 11 biol lub chem lub fiz; PP lub PR W = wybrany przedmiot;
PP*0,8 lub PR*1
100 13 13% Od 10.05.2021-23.07.2021 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 18 biol_PR + (j.obcy_ustny/pisemny lub mat; PP lub PR) W = biol_PR*2 + przedmiot_2 PP*1/PR*2 400 182 45.5% Od 18.05.2021 do 12.07.2021
Ogłoszenie wyników 16.07.2021
Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy - Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 43 43% Od 7.06.2021 do 8.07.2021
Ogłoszenie wyników: 13.07.2021
Zobacz opinie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 3 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 lub PP*1 150 - - Od 21.06.2021 do 11.07.2021
Ogłoszenie wyników 14.07.2021
Oczekujemy na opinie
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 8 3 najlepsze wyniki maturalne (nie wyszczególnione przedmioty) + egzamin sprawnościowy Suma wyników obliczanych na podstawie tabel dostępnych w załączniku 3 i 4 (72 pkt + 40 pkt) 112 44 39.3% Od 10.05.2021 do 29.06.2021
Egzamin sprawnościowy 5-8.07.2021
Ogłoszenie wyników 13.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - j.polski + mat + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 - - Od 1.06.2021 do 7.07.2021
Ogłoszenie wyników 9.07.2021
Oczekujemy na opinie
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 5 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot; PR*1,5 lub PP*1 150 - - Od 01.06.2021 do 9.07.2021
Ogłoszenie wyników 13.07.2021
Zobacz opinie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
8 j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub hist_PR lub wos_PR lub mat_PR) + egzamin sprawnościowy W = j.pol + j.obcy + wybrany przedmiot
PP*1; PR*1.5 + egzamin sprawnościowy (max. 10 pkt)
450 - - Od 4.05.2021 do 14.07.2021
Egzamin z pływania 21-22.07.2021
Ogłoszenie wyników 26.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Rzeszowski 10 biol + (chem lub fiz lub mat); PP lub PR W = biol + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 - - Od 31.05.2021 do 16.07.2021
Ogłoszenie wyników: 20.07.2021
Zobacz opinie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 1 3 najwyższe wyniki matur ze świadectwa maturalnego W = przedmiot_1 + przedmiot_2 + przedmiot_3
PP*1; PR*1,5
450 - - Od 12.05.2021 do 12.07.2021 Oczekujemy na opinie
Akademia Pomorska w Słupsku - (j.pol_PP/PR lub mat_PP/PR lub j.obcy_PP/PR) + (biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR) W = wybrany_przemiot_1 + wybrany_przemiot_2*2; PP*1, PR*2 600 - - Od 21.06.2021 do 23.07.2021
Ogłoszenie wyników: 27.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - j. obcy nowoż. + (biol lub chem lub fiz); PP lub PR W = j. obcy nowoż.*0,5 + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
300 - - Od 17.05.2021 do 12.07.2021
Ogłoszenie wyników: 15.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Opolski - 3 dowolnie wybrane różne przedmioty W = przedmiot_A + przedmiot_B + przedmiot_C;
PP*0,25; PR*0,33
100 - - Od 19.04.2021 do 12.07.2021
Ogłoszenie wyników: do 16.07.2021
Oczekujemy na opinie
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 2 j. polski + j. obcy + (biol lub chem lub fiz); PP lub PR; + egzamin z pływania W = suma punktów z 3 przedmiotów zgodnie z przelicznikiem dostępnym w uchwale rekrutacyjnej - max 72 pkt + 5 pkt za egzamin z pływania 77 - - Od 1.06.2021 do 7.07.2021 Zobacz opinie
Politechnika Opolska 14 j.obcy + 2 do wyboru z biol, chem, fiz, j.polski; PP lub PR W = j.obcy + przediot_1 + przedmiot_2;
PP*1 PR*2 (lub sumia PP+PR jeżeli zdawany na dwóch poziomach)
600 - - Od 1.06.2021 do 17.07.2021
Ogłoszenie wyników: 26.07.2021
Oczekujemy na opinie

[1] - http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/fizjoterapia
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką. Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Ratownictwo medyczne

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2020 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2020)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR lub chem_PR lub mat_PR lub j.ang_PR W = wybrany przedmiot 100 41.5 41.5% Od 01.06.2021 do 8.07.2021
Ogłoszenie wyników: 16.07.2021
Oczekujemy na opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 6 biol_PP/PR + (chem lub fiz lub mat; PP lub PR) W = biol + wybrany przedmiot
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
+ dodatkowe 20 pkt za ukończenie szkolenia ratowników wodnych / instruktorów / WOPR
220 90 45% Od 01.06.2021 do 15.07.2021
Ogłoszenie wyników: 20.07.2021
Zobacz opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 12 j. obcy nowoż._PP + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub wos_PR) + egzamin sprawnościowy W = j. obcy nowoż._PP + wybrany przedmiot dodatkowy (*1,4 za biol, chem lub fiz; wos*1)+ egzamin sprawnościowy (max 100 pkt) 340 48.8 14.4% Od 04.05.2021 do 7.07.2021
Egzamin sprawnościowy 12-13.07.2021
Ogłoszenie wyników 13.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 21 biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR W = wybrany przedmiot
PR*1 PP*0,5
100 15 15% Od 10.05.2021 do 30.06.2021
Ogłoszenie wyników: 14.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 23 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 30 15% Od 4.05.2021 do 11.07.2021
Ogłoszenie wyników: 15.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 14 mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + (biol lub chem lub fiz lub inf; PP/PR) W = mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dodatkowy przedmiot PP/PR
PR*2; PP*1
800 150 18.8% Od 26.04.2021 do 15.07.2021
Ogłoszenie wyników: 20.07.2021
Zobacz opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 37 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 (jeżeli wynik >=30pkt, jeżeli nie: *1) lub PP*1 150 38 25.3% Od 30.04.2021 do 7.07.2021 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 12 biol lub chem lub mat lub fiz; PP lub PR W = wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
100 - - Od 24.05.2021 do 12.07.2021
Ogłoszenie wyników: 14.07.2021
Oczekujemy na opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 10 BRAK REKRUTACJI NA TEN KIERUNEK W ROKU 2021/2022 - - - - - Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 15 2 do wyboru z: biol, j.obcy (pisemny lub ustny), mat; PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 66 16.5% Od 18.05.2021 do 12.07.2021
Ogłoszenie wyników 16.07.2021
Oczekujemy na opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 15 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 19.2 19.2% Od 7.06.2021 do 8.07.2021
Ogłoszenie wyników: 13.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 26 3 do wyboru z biol, chem, fiz, mat lub j.obcy nowożytny Suma wyników z 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 - - Od 8.06.2021 do 8.07.2021
Ogłoszenie wyników: 14.07.2021
Zobacz opinie
Akademia Pomorska w Słupsku 61-70 j.pol_PP/PR lub j.ang_PP/PR W = wybrany przedmiot;
PP*1 PR*2
200 - - Od 21.06.2021 do 23.07.2021
Ogłoszenie wyników: 27.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 61-70 j.polski + mat + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 - - Od 1.06.2021 do 7.07.2021
Ogłoszenie wyników 9.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Rzeszowski 53-60 biol + (chem lub fiz lub mat); PP lub PR W = biol + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 - - Od 31.05.2021 do 16.07.2021
Ogłoszenie wyników: 20.07.2021
Oczekujemy na opinie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 71-80 j.obcy nowoż. + (j.pol lub mat lub biol); PP lub PR W = j.obcy nowoż.*4 + wybrany przedmiot
PR*2; PP*1
1000 - - Od 7.06.2021 do 13.07.2021
Ogłoszenie wyników 14.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Zielonogórski 37 j.obcy nowoż._PP/PR + (biol lub chem lub fiz lub geogr lub mat; PP/PR) W = j.obcy nowoż._PP*0,15 + j.obcy nowoż._PR*0,35 + wybrany przedmiot_PP*0,15 + wybrany przedmiot_PR*0,35
Jeżeli jest wynik z PR danego przedmiotu, a nie ma z PP to podstawia się za PP wynik z PR.
100 - - Od 1.06.2021 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 53-60 2 spośród biol, chem, fiz, geogr, j.obcy, j.polski, inf lub mat W = suma 2 wybranych przedmiotów
PP*1; PR*2
400 - - Od 1.04.2021 do 9.07.2021
Ogłoszenie wyników 16.07.2021
Oczekujemy na opinie
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego - biol + chem + j.polski + j.obcy W = suma punktów z 4 przedmiotów po przeliczeniu na punkty zgodnie z tabelą w uchwale senatu uczelni 24 - - Od 1.06.2021 do 27.08.2021
Ogłoszenie wyników 3.09.2021
Oczekujemy na opinie

[1] - http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-uczelni-akademickich
Uwzględniono tylko uczelnie i wydziały z kierunkiem ratownictwo medyczne. Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką. Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Wykorzystano ranking ogólny ze względu na brak wyróżnienia ratownictwa medycznego w nowym rankingu 2019.

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Dietetyka

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2020 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2020)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 biol_PR + chem_PR W = (biol_PR + chem_PR)/2 100 57 57% Od 01.06.2021 do 8.07.2021
Ogłoszenie wyników: 16.07.2021
Oczekujemy na opinie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2 biol lub chem W = biol lub chem
PR*1; PP*0,7
100 50 50% Od 7.06.2021 do 9.07.2021
Ogłoszenie wyników: 14.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 4 j. pol + j.obcy nowoż. + (biol lub chem lub fiz lub mat) W = j.pol*0,1 + j.obcy nowoż.*0,1 + wybrany przedmiot_PP*0,6 lub PR*0,8 100 47 47% Od 01.06.2021 do 11.07.2021
Ogłoszenie wyników: 15.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 8 biol_PP/PR lub chem_PP/PR W = wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
100 - - Od 24.05.2021 do 12.07.2021
Ogłoszenie wyników: 14.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 11 j.obcy nowoż. + 1 do wyboru z: biol lub chem lub fiz lub mat lub info lub geogr W = j.obcy nowoż PR*2 lub PP*1,3 + wybrany przedmiot PR*4 lub PP*2 600 - - Od 10.05.2021 do 11.07.2021
Ogłoszenie wyników 13.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 4 biol_PR + chem_PP/PR W = biol_PR + chem_PP
PR*1 PP*0,5
200 55 27.5% Od 10.05.2021 do 30.06.2021
Ogłoszenie wyników: 14.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 13 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot
PR*2; PP*1
200 44 22% Od 4.05.2021 do 11.07.2021
Ogłoszenie wyników: 15.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 11 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,7 100 - - Od 1.06.2021 do 12.07.2021
Ogłoszenei wyników: od 14.07.2021
Oczekujemy na opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 16 biol lub chem lub fiz lub mat; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1,5 (jeżeli wynik >=30pkt, jeżeli nie: *1) lub PP*1 150 44 29.3% Od 30.04.2021 do 7.07.2021 Zobacz opinie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 18 2 spośród biol, chem, fiz, mat, inf lub j.obcy W = suma 2 wybranych przedmiotów
PP*1; PR*2
400 - - Od 1.04.2021 do 9.07.2021
Ogłoszenie wyników 16.07.2021
Oczekujemy na opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 3 j. obcy nowoż._PP + chem_PR + (biol_PR lub fiz_PR) W =j. obcy nowoż._PP + chem_PR*1,4 + przedmiot dodatkowy*1 340 144.2 42.4% Od 04.05.2021 do 7.07.2021
Ogłoszenie wyników 13.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 7 mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + (biol lub chem PP/PR) W = mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dodatkowy_przedmiot_PP/PR
PR*2; PP*1
800 300 37.5% Od 26.04.2021 do 15.07.2021
Ogłoszenie wyników: 20.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 3 wybrane z biol, chem, fiz, j.obcy nowoż. lub mat W = suma 3 przedmiotów
PR*2; PP*1
600 - - Od 8.06.2021 do 8.07.2021
Ogłoszenie wyników: 14.07.2021
Oczekujemy na opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 5 dwa do wyboru z: biol, chem, fiz, mat, j.obcy lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 146 73% Od 01.06.2021 do 15.07.2021
Ogłoszenie wyników: 20.07.2021
Zobacz opinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 13 dowolny przedmiot PP lub PR W = wybrany przedmiot;
PP*0,8, PR*1
100 - - Od 10.05.2021-23.07.2021 Zobacz opinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 8 2 do wyboru z: biol, j.obcy (pisemny lub ustny), mat; PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2
PP*1; PR*2
400 140 35% Od 18.05.2021 do 12.07.2021
Ogłoszenie wyników 16.07.2021
Zobacz opinie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 17 Do wyboru 1 przedmiot: biol, chem, fiz, mat, geogr lub inf; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*1 lub PP*0,6 100 30 30% Od 7.06.2021 do 8.07.2021
Ogłoszenie wyników: 13.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Rzeszowski 15 biol + (chem lub fiz lub mat); PP lub PR W = biol + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 - - Od 31.05.2021 do 16.07.2021
Ogłoszenie wyników: 20.07.2021
Oczekujemy na opinie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 8 j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + (biol_PR lub chem_PR lub fiz_PR lub geogr_PR lub hist_PR lub wos_PR lub mat_PR) W = j.pol + j.obcy + wybrany przedmiot
PP*1; PR*1.5
450 - - Od 4.05.2021 do 14.07.2021
Ogłoszenie wyników 26.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - j.polski + mat + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 - - Od 1.06.2021 do 7.07.2021
Ogłoszenie wyników 9.07.2021
Oczekujemy na opinie
Akademia Pomorska w Słupsku - (j.pol_PP/PR lub mat_PP/PR lub j.ang_PP/PR) + (biol_PP/PR lub chem_PP/PR) W = wybrany_przemiot_1 + wybrany_przemiot_2*2;
PP*1 PR*2
600 - - Od 21.06.2021 do 23.07.2021
Ogłoszenie wyników: 27.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Opolski - 3 dowolnie wybrane różne przedmioty W = przedmiot_A + przedmiot_B + przedmiot_C;
PP*0,25; PR*0,33
100 - - Od 19.04.2021 do 12.07.2021
Ogłoszenie wyników: do 16.07.2021
Oczekujemy na opinie

[1] - http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/dietetyka
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką. Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka;
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Zdrowie publiczne

Nazwa Uczelni Pozycja w rankingu 2020 [1] Przedmioty wymagane na maturze Przelicznik Max. liczba punktów Próg punktowy
(2020)
Próg punktowy w % Terminy rekrutacji Opinie studentów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 1 do wyboru z: biol_PR, chem_PR, fiz_PR, filoz_PR, geogr_PR, hist_PR, inf_PR, j.ang_PR, mat_PR, wos_PR W = wybrany przedmiot 100 40.5 40.5 Od 01.06.2021 do 8.07.2021
Ogłoszenie wyników: 16.07.2021
Oczekujemy na opinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 j.polski_PP + j. obcy nowoż._PP + (biol lub chem lub fiz lub mat lub wos lub hist lub geogr - PR) W = j.polski_PP + j. obcy nowoż._PP + wybrany przedmiot dodatkowy*1,4 340 84.8 24.9% Od 04.05.2021 do 7.07.2021
Ogłoszenie wyników 13.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 7 mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dowolny, dodatkowy przedmiot do wyboru PP/PR W = mat_PP/PR + j.pol_PP/PR + j.obcy_PP/PR + dodatkowy przedmiot PP/PR
PR*2; PP*1
800 155 19.4% Od 26.04.2021 do 15.07.2021
Ogłoszenie wyników: 20.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 6 biol lub chem lub fiz lub mat lub wos; PP lub PR W = wybrany przedmiot PR*2 lub PP*1 200 30 15% Od 4.05.2021 do 11.07.2021
Ogłoszenie wyników: 15.07.2021
Oczekujemy na opinie
Gdański Uniwersytet Medyczny 4 dwa do wyboru z: biol, chem, fiz, mat, j.obcy, inf, geogr lub wos; PP lub PR W = wybrany przedmiot_1 + wybrany przedmiot_2
PR*1; PP*0,6 (wyj. mat_PP*1)
200 64 32% Od 01.06.2021 do 15.07.2021
Ogłoszenie wyników: 20.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 5 biol_PP/PR lub chem_PP/PR lub fiz_PP/PR lub mat_PP/PR lub hist_PP/PR lub wos_PP/PR W = wybrany przedmiot PP
PR*1 PP*0,5
100 wszyscy przyjęci - Od 10.05.2021 do 30.06.2021
Ogłoszenie wyników: 14.07.2021
Oczekujemy na opinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 9 (j.polski_PP lub j.nowożytny_ustny/pisemny) + wybrany dowolny przedmiot PP lub PR W = przedmiot_1 + przedmiot_2;
PR*1,5 (jeżeli wynik jest >=30pkt, jeżeli nie *1); PP*1
300 98 32.7% Od 30.04.2021 do 7.07.2021 Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 3 j.obcy nowoż._PP/PR (może też być certyfikat językowy) + (mat lub biol lub fiz lub chem lub geogr; PP lub PR) W = j.obcy nowoż._PP/PR + wybrany przedmiot
Za PR nie ma dodatkowych punktów w stosunku do PP
Przelicznik punktów za certyfikat językowy w tabeli nr 12 załącznika nr 2 do uchwały.
200 - - Od 24.05.2021 do 12.07.2021
Ogłoszenie wyników: 14.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 11 j.polski + mat + dowolny inny przedmiot; PP lub PR W = j.polski*0,15 + mat*0,05 + wybrany przedmiot*0,8
PP*1, PR*2
200 - - Od 1.06.2021 do 7.07.2021
Ogłoszenie wyników 9.07.2021
Zobacz opinie
Uniwersytet Rzeszowski 10 biol + (chem lub fiz lub mat); PP lub PR W = biol + wybrany przedmiot
PP*1; PR*2
400 - - Od 31.05.2021 do 16.07.2021
Ogłoszenie wyników: 20.07.2021
Oczekujemy na opinie
Uniwersytet Szczeciński 11 (j.polski lub biol lub chem lub fiz) + (j.obcy nowoż. lub biol lub chem lub fiz) + (j.obcy nowoż. lub wos lub geogr lub mat) W = (przedmiot_1 PR*0,5 lub PP*0,25) + (przedmiot_2 PR*0,3 lub PP*0,15) + (przedmiot_3 PR*0,2 lub PP*0,1) 100 - - Od 14.06.2021 do 9.07.2021
Ogłoszenie wyników: 15.07.2021
Oczekujemy na opinie

[1] - http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/zdrowie-publiczne
Uczelniom, które nie figurowały w rankingu nie przypisano liczby porządkowej.

Zmianę w wymaganych przedmiotach i przeliczniku w stosunku do poprzedniego roku zaznaczono czerwoną czcionką. Wzrost progu w stosunku do zeszłorocznej rekrutacji zaznaczono czerwoną czcionką, natomiast spadek zieloną (kolor wartości procentowych).

Objaśnienie skrótów:

PR - poziom rozszerzony; PP - poziom podstawowy; biol - biologia; chem - chemia; fiz - fizyka; mat - matematyka; j.obcy nowoż. - język obcy nowożytny; hist - historia; geogr - geografia; inf - informatyka; filoz - filozofia
PP*0,7 oznacza mnożenie wyniku z matury poziomu podstawowego razy 0,7 (i analogicznie dla podobnych zapisów)

Komentarze

Obrazek użytkownika Aleksandra Gronkiewicz

z tego co mi sie wydaje, to progi w zielonej gorze na lekarski byly nizsze niz 156. To samo na UKSW- prog ostateczny byl na pewno nizszy o 2 punkty.

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Z progami jest ten problem, że nie wszystkie uczelnie podają jakie progi były w poprzednich latach, dlatego część danych powstaje po spisaniu ich przez uczestników rekrutacji w danym roku (np. na stronie namedycyne.eu). Nie są to dane w 100% dokładne, ale jak to mówią, lepsze takie niż żadne :)

Każda wartość progu z tabeli linkuje do strony źródłowej. Próg z Zielonej Góry jest zaczerpnięty właśnie z takich "spisywanych" zestawień, być może faktycznie był niższy, natomiast próg z UKSW zaczerpnąłem z oficjalnej strony uczelni, więc przynajmniej w teorii powinien być bardziej wiarygodny.

W każdym bądź razie progi zeszłoroczne traktowałbym bardzo orientacyjnie, bo różnice z roku na rok mogą wynosić nawet po kilkanaście punktów (na profilu na Instagramie opublikowałem dzisiaj zestawienie różnic punktowych z roku na rok).

Wartości podane w tabeli zostawię takie jakie są, bo mogę podać ich źródło, ale jeżeli ktoś ma inne informacje to zapraszam do komentowania :)

Obrazek użytkownika biały lisek

Wiadomo co się stało z progiem na lek-dent na UJ? W poprzednim zestawieniu było 65 % teraz 80%.... A wymagane przedmioty te same czyli biologia i chemia

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Próg 80% wystąpił w rekrutacji zeszłorocznej czyli 2020/2021 i wtedy faktycznie wymagana była biologia i chemia, natomiast próg 65% z poprzedniego zestawienia dotyczy rekrutacji 2019/2020, a wtedy wymagana była również matematyka (https://biologhelp.pl/kierunki-medyczne-rekrutacja-2019-2020). Może to być nieco mylące, ale w każdym zestawieniu podaję progi z roku poprzedniego w stosunku do warunków rekrutacji, ponieważ w chwili tworzenia tabel nie są znane progi dla aktualnej rekrutacji.

Obrazek użytkownika biały lisek

Dziękuję za odpowiedź :) !

Obrazek użytkownika oliwa14

Witam,
jak to w końcu wygląda w Warszawie na farmacji? Próg z roku 2020 (123) jest przy matematyce pp *0,5 czy *0,25?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Witam,

w 2020 r na przelicznik punktów na farmację na WUM-ie wynosił 0,25 dla matematyki, stąd próg dotyczy tego właśnie przelicznika. Przeliczniki podane w tabelach powyżej dotyczą aktualnej rekrutacji, dla której progi jeszcze nie zostały ustalone.

Obrazek użytkownika Michał009

Witam serdecznie, mam pytanie czy mając 68% z biologii, 75% z chemii i 80% z matematyki podstawowej mam szanse dostać się na kierunek lekarski (studia stacjonarne) na którymś z uniwersytetów? Jeżeli tak to na, który szansa ta byłaby najwyższa?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Witam serdecznie, mając przedstawione przez Pana dane oraz dane z tabeli powyżej (kolumna "przelicznik") można z powodzeniem podstawić wyniki matur do wzorów i wyliczyć punktację dla każdej uczelni, a następnie porównać wynik z zeszłorocznym progiem. Na tej podstawie będzie Pan w stanie samodzielnie odpowiedzieć z pewnym przybliżeniem na zadane pytanie.

Obrazek użytkownika Klaudia Płonka

Bardzo proszę o pomoc. Już powinno być 5 list rekrutacyjnych na lekarski do Opola. Do tej pory była tylko jedna i jej wyniki zniknęły ok. 1-2 dni przed terminem drugiej listy i od tamtej pory nie ma nic. Ktoś wie o co chodzi?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Proponuję w tej sprawie zgłosić się do działu rekrutacji danej uczelni, istnieje największe prawdopodobieństwo, że to właśnie tam uzyskasz najszersze i wiarygodne informacje. Na stronie Uniwersytetu Opolskiego widnieje następująca informacja:

"Pytania dotyczące rekrutacji lub konkretnych studiów będących w ofercie Uniwersytetu Opolskiego prosimy zadawać ze strony studiów, korzystając z przycisku Zadaj pytanie w związku z tymi studiami, lub bezpośrednio ze strony Moje konto → Pomoc. Tak zadane pytanie trafi bezpośrednio do koordynatora rekrutacji lub studiów, który będzie w stanie udzielić rzeczowych i precyzyjnych wyjaśnień."

Proponuję zatem skorzystać z formularza pomocy na swoim koncie w portalu rekrutacyjnym.

Obrazek użytkownika O_O

Czy powinienem zacząć się martwić jeśli z matury próbnej mam wyniki 70(biologia) i 75%(chemia), a na majowej chciałbym przekroczyć 80% z obu?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Osobiście uważam, że może nie tyle martwić co popracować nad materiałem i porozwiązywać zadania maturalne. Samo zmartwienie i stres raczej nie wpłyną korzystnie na wynik ;) Powodzenia ;)

Obrazek użytkownika agnieszkamol

[ usunięty komentarz ]

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Witam, od ostatniej rekrutacji nastąpiła zmiana w zasadach rekrutacji na pielęgniarstwo na UJ, aktualnie zamiast dwóch wystarczy jeden przedmiot wybrany spośród wymienionych: chemia, biologia, język angielski lub matematyka. Warunkiem jest, żeby przedmiot ten był zdany na poziomie rozszerzonym. Punkty rekrutacyjne w tym wypadku to po prostu liczba punktów procentowych zdobytych na maturze. W rekrutacji 2021 próg punktowy wyniósł 71,43 pkt, co oznacza, że gdybyś chciała dostać się na ten kierunek rok temu za pomocą chemii musiałabyś mieć wynik 72%. Niestety nikt nie odpowie na pytanie jakie będą progi w tym roku, ponieważ wpływa na to zbyt dużo czynników, stąd też nikt nie odpowie na postawione przez Ciebie pytanie, czy z wynikiem 70% z chemii dostaniesz się na UJ. Trzeba zadbać, by wynik ten był jak najwyższy, ponieważ jak sama widzisz 70% oscyluje w granicy dolnego progu z zeszłego roku - próg tegoroczny może być niższy, ten sam albo wyższy. Życzę powodzenia :)

Obrazek użytkownika Tajski_imprezowicz

Witam, mam pytanie odnośnie farmacji na WUM. W 2020 roku przelicznik matematyki podstawowej wynosił 0,25, a w 2021 0,5. Mimo tego progi pozostały praktycznie takie same. To jakiś błąd czy np. 2021 dalej był przeliczany po staremu? Z góry dziękuje za odpowiedź.

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Witam,

w tabelach w nie ma błędu (ponownie sprawdziłem) trzeba jednak brać pod uwagę, że próg punktowy pochodzi z rekrutacji poprzedniej, z 2020 r, a więc kiedy obowiązywały stare zasady rekrutacji. Niemniej zmiana w przeliczniku nie wpłynęła znacząco na próg punktowy, gdyż ten w rekrutacji 2021 (kiedy liczono już wg. nowych zasad) wyniósł dla farmacji 124 pkt. Jestem w trakcie przygotowywania aktualnego zestawienia z zeszłorocznymi progami.