Biologia - Biomedica 2022, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 10.

Kategoria: Fizjologia roślin Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Podaj/wymień

Do życia roślinom okrytonasiennym niezbędna jest między innymi woda. Jest ona pobierana najczęściej z gleby dzięki korzeniom. Główną siłą napędzającą pobieranie wody z gleby jest transpiracja zachodząca w nadziemnych częściach roślin.

10.1. (0–1)

Wyjaśnij, jaki jest związek między transpiracją w częściach nadziemnych rośliny, a pobieraniem wody z gleby przez korzenie.

10.2. (0–1)

Wymień po jednym czynniku – wewnętrznym i zewnętrznym, który powoduje zwiększenie intensywności transpiracji.

10.3. (0–1)

W przypadku, gdy transpiracja zachodzi z minimalną wydajnością, proces pobierania wody musi być wspomagany w sposób aktywny. W procesie tym zachodzi, zależne od energii, wchłanianie jonów soli mineralnych z gleby. Określ, w jaki sposób proces ten przyczynia się do wchłaniania wody.

To zadanie pochodzi ze zbioru matura 2022 wydawnictwa Biomedica
Kup pełny zbiór zadań

Rozwiązanie

10.1. (0–1)

Transpiracja powoduje ubytek wody w częściach nadziemnych rośliny. Powoduje to spadek ciśnienia turgorowego i wzrost ciśnienia osmotycznego w górnej części rośliny (spadek potencjału wodnego), wytwarzanie gradientu ciśnień w drewnie, między dolną a górną częścią rośliny, prowadzi do zasysania wody w górę, począwszy od korzenia. Napędza to bierne wchłanianie wody przez korzenie z otoczenia.

10.2. (0–1)

wewnętrzny - zwiększenie liczby otwartych aparatów szparkowych
zewnętrzny - spadek wilgotności powietrza

10.3. (0–1)

Aktywny transport soli mineralnych do wnętrza rośliny powoduje zwiększenie w niej ciśnienia osmotycznego, co z kolei pociąga za sobą, na drodze osmozy, napływ wody.

Komentarz wideo

Film do tego zadania jeszcze nie powstał. Kliknij poniższy przycisk, jeżeli chcesz aby Powtórka z biologii stworzyła komentarz wideo do tego zadania. Kliknięcie zwiększy szansę na powstanie takiego materiału w pierwszej kolejności.

Wysłano zgłoszenie. Subskrybuj nas aby być na bieżąco:

Więcej informacji o komentarzach wideo i ich dostępności Przeglądaj zadania z komentarzami wideo