Biologia - Biomedica 2022, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 29.

Kategoria: Wpływ człowieka na środowisko i jego ochrona Typ: Podaj/wymień

Smog to w uproszczeniu zanieczyszczenie powietrza szkodliwymi pyłami, któremu towarzyszą niekorzystne warunki przyczyniające się do zwiększenia zagęszczenia tych pyłów (np. bezwietrzna pogoda). Wśród głównych składników smogu wymienia się: tlenki siarki, tlenki węgla, cząstki pyłu, tlenki azotu, węglowodory, ozon. Smog jest przyczyną wielu negatywnych skutków w środowisku.

29.1. (0–1)

Podaj dwa negatywne skutki działania smogu:

  1. na środowisko:
  2. na organizm człowieka:

29.2. (0–1)

Podaj dwa sposoby zmniejszania negatywnych skutków działania smogu:

  1. na organizm człowieka:
  2. na środowisko przyrodnicze:
To zadanie pochodzi ze zbioru matura 2022 wydawnictwa Biomedica
Kup pełny zbiór zadań

Rozwiązanie

29.1. (0–1)

  1. Przyczynia się do tworzenia kwaśnych deszczy, które następnie niszczą florę; ozon uszkadza części nadziemne roślin; zmniejsza dostępność promieni słonecznych dla roślin; przyczynia się do występowania chorób u zwierząt, zmniejszając liczebność gatunków.
  2. Zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na astmę; uszkadza nabłonek dróg oddechowych; jest czynnikiem sprzyjającym alergiom,

29.2. (0–1)

  1. Stosowanie masek ochronnych; unikanie miejsc o szczególnych natężeniu smogu, np. poprzez pozyskiwanie odpowiednich informacji na stronach internetowych.
  2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń przez racjonalne wykorzystanie źródeł energii; stosowanie filtrów / katalizatorów spalin; okresowe zamykanie ruchu drogowego / pracy fabryk.