Biologia - Biomedica 2022, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 5.

Kategoria: Mszaki Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Poniżej przedstawiono rycinę obrazującą budowę mszaka.

5.1. (0–1)

Podaj, które pokolenie mszaka jest zdolne do samożywności. Odpowiedź uzasadnij.

5.2. (0–1)

Układ listków w gametoficie jest skrętoległy. Wyjaśnij, jaki ma to związek z intensywnością fotosyntezy.

5.3. (0–1)

Sporofit mszaków jest odpowiedzialny głównie za rozmnażanie. Wyjaśnij, dlaczego sporofit zwykle obumiera po wysypaniu zarodników.

To zadanie pochodzi ze zbioru matura 2022 wydawnictwa Biomedica
Kup pełny zbiór zadań

Rozwiązanie

5.1. (0–1)

Gametofit, ponieważ posiada on listki zawierające chloroplasty, dzięki czemu jest zdolny do fotosyntezy. Sporofit natomiast czerpie substancje odżywcze od gametofitu.

5.2. (0–1)

Skrętoległy układ listków powoduje, że nie blokują sobie nawzajem dostępu do światła. Zwiększa to efektywną powierzchnię asymilacyjną, dzięki czemu wzrasta intensywność fotosyntezy.

5.3. (0–1)

Sporofit jest całkowicie uzależniony od gametofitu, ponieważ nie jest w stanie odżywiać się samodzielnie. Zatem po spełnieniu swojej funkcji obumiera, aby nie narażać rośliny na niepotrzebne i nadmierne wydatki energetyczne.