Biologia - Matura Czerwiec 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 10.

Kategoria: Tkanki roślinne Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Transport substancji w drewnie i łyku, które tworzą wiązkę przewodzącą u roślin okrytonasiennych odbywa się z różną szybkością, np. maksymalna szybkość przewodzenia wody przez naczynia drewna u roślin zielnych wynosi 100 cm na minutę, a szybkość przewodzenia asymilatów przez rurki sitowe łyka wynosi 2,8–11 cm na minutę.

Spośród niżej wymienionych cech tkanek roślinnych, wybierz dwie cechy budowy naczyń świadczące o przystosowaniu do opisanej funkcji i wyjaśnij ich znaczenie.

  1. Niewielkie światło komórek w związku z silnie zgrubiałymi ścianami.
  2. Częściowy lub całkowity zanik ścian poprzecznych między członami naczyń.
  3. Komórki żywe silnie zwakuolizowane.
  4. Martwe komórki bez protoplastu.

Rozwiązanie

Za podkreślenie cechy naczyń B lub D wraz z uzasadnieniem wartości przystosowawczej tej cechy – po 1 pkt.

Przykłady odpowiedzi:

  • B. (częściowy lub całkowity zanik ścian poprzecznych między członami naczyń) ułatwia / usprawnia przewodzenie/ transport / (swobodny) przepływ wody między członami naczyń ,
  • B. ściany poprzeczne spowalniałyby przewodzenie /transport / swobodny) przepływ wody między członami naczyń,
  • D. martwe komórki bez protoplastu / cecha ta ułatwia transport / przewodzenie / swobodny) przepływ wody w komórkach / protoplast w komórce utrudniałby przewodzenie /transport / swobodny) przepływ wody.

Uwagi:
Za zaznaczenie tylko dwóch cech (bez uzasadnienia) – 1 pkt.