Biologia - Matura Czerwiec 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 11.

Kategoria: Fizjologia roślin Metody badawcze i doświadczenia Typ: Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie

Auksyny to hormony roślinne syntetyzowane m.in. w stożkach wzrostu pędu i korzenia. Poniższy schemat przedstawia przebieg doświadczenia z użyciem roztworu auksyny umieszczonego w bloczku agarowym (rys. B) oraz z usunięciem pąka głównego (rys. C).

Sformułuj:

a)problem badawczy do tego doświadczenia;
b)wniosek wynikający z tego doświadczenia.

Rozwiązanie

a)
Za poprawnie sformułowany problem badawczy – 1 pkt

Przykłady odpowiedzi:

  • Wpływ auksyn na rozwój pąków bocznych u roślin
  • Wpływ auksyn na występowanie dominacji wierzchołkowej u roślin
  • Czy po usunięciu pąku głównego roślina będzie się krzewić.

b)
Za poprawnie sformułowany wniosek – 1 pkt

Przykłady odpowiedzi:

  • auksyny wytwarzane w stożku pędu głównego decydują o jego dominacji wierzchołkowej
  • auksyny wytwarzane w stożku pędu głównego hamują rozwój pąków bocznych.