Biologia - Matura Czerwiec 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 12.

Kategoria: Parzydełkowce Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Parzydełkowce mogą występować w postaci osiadłych polipów lub swobodnie unoszących się w wodzie meduz. Obie postacie są promieniście symetryczne. Polip ma kształt cylindryczny, a meduza – dzwonowaty. U polipa otwór gębowy znajduje się na górze ciała, a u meduzy od spodu. Ściana ciała tych zwierząt jest zbudowana z dwóch warstw tkanki nabłonkowej: ektodermy (epidermy) i endodermy (gastrodermy) oraz występującej między nimi, cieńszej u polipa, niekomórkowej mezoglei. Wnętrze ciała stanowi jama gastralna.

Na podstawie tekstu skonstruuj i wypełnij tabelę porównującą budowę polipa i meduzy. Uwzględnij cztery cechy.

 

 

 

 

Rozwiązanie

Za poprawnie opisane kolumny i wiersze tabeli (w sumie cztery cechy, polip, meduza) – 1 pkt.

Przykład odpowiedzi:

  • kolumny (lub wiersze): (cechy/ cechy budowy), (postać) polip, meduza,
  • wiersze (lub kolumny): rodzaj symetrii/symetria (ciała), kształt (ciała), ściana ciała /grubość /warstwa (niekomórkowej) mezoglei, położenie otworu gębowego.

Za poprawne wyselekcjonowanie informacji wpisanych do tabeli zgodnie z opisem wierszy i kolumn pod warunkiem, że wpisano cztery cechy, w tym trzy różniące polipa i meduzę – 1 pkt.

Przykład odpowiedzi (może być układ odwrotny, tzn. trzy wiersze tabeli i pięć kolumn):

(Cechy /cechy budowy) Polip Meduza
Rodzaj symetrii/symetria (ciała) promienista promienista
Kształt (ciała) cylindryczny dzwonowaty
Ściana ciała dwie warstwy (epiderma i gastroderma) oddzielone cienką warstwą mezoglei Dwie warstwy (epiderma i gastroderma) oddzielone grubą warstwą mezoglei
Położenie otworu gębowego na górze od spodu / na dole

* Jeżeli w tabeli umieszczono dodatkową (piątą) cechę poprawną merytorycznie, to nie ma to wpływu na punktację.

Uwagi:
Cecha ściana ciała może uwzględniać tylko różnicę dotyczącą grubości mezoglei.