Biologia - Matura Czerwiec 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 14.

Kategoria: Gady Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Jednym z osiągnięć ewolucyjnych gadów było wykształcenie błon płodowych. Na schemacie przedstawiono rozmieszczenie błon płodowych w rozwijającym się jaju.

a)Spośród podanych opisów błon płodowych zaznacz ten, który jest poprawnym opisem schematu.
  1. 1 – owodnia, 2 – kosmówka, 3 – omocznia.
  2. 1 – omocznia, 2 – owodnia, 3 – kosmówka.
  3. 1 – owodnia, 2 – omocznia, 3 – kosmówka.
  4. 1 – kosmówka, 2 – omocznia, 3 – owodnia.
b)Wyjaśnij, jakie znaczenie dla życia gadów na lądzie miało wykształcenie się błon płodowych w procesie ewolucji.

Rozwiązanie

a)
Za poprawne zaznaczenie opisu błon płodowych – 1 pkt.

Poprawna odpowiedź: C

b)
Za uwzględnienie w odpowiedzi przystosowania w rozwoju do środowiska lądowego, głównie deficytu wody – 1 pkt.

Przykłady odpowiedzi:

  • zapewniają zarodkowi środowisko wodne lub/i wymianę gazową lub/i wydalanie zbędnych produktów przemiany materii w czasie rozwoju (na lądzie),
  • uniezależniają rozwój gadów /rozwój jaja gadów od wodnego środowiska życia / umożliwiają rozwój zarodka /rozwój jaja poza wodnym środowiskiem życia.