Biologia - Matura Czerwiec 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 18.

Kategoria: Układ wydalniczy Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

W tabeli przedstawiono średnią zawartość wybranych substancji w osoczu krwi i w dwóch innych płynach (A i B) organizmu człowieka, z których jeden jest moczem pierwotnym, a drugi moczem ostatecznym.

Rodzaj substancji Zawartość substancji w g/cm3 płynu
w osoczu krwi
w płynie A
w płynie B
Glukoza 0,1 0 0,1
Mocznik 0,03 2,0 0,03
Białko 8,0 0 0
Sole nieorganiczne 0,72 1,5 0,72
a)Podaj, który z płynów (A czy B) jest moczem ostatecznym zdrowego człowieka. Odpowiedź uzasadnij.
b)Podaj nazwę procesu, którego skutkiem jest różnica w składzie chemicznym moczu pierwotnego i moczu ostatecznego, oraz określ na czym ten proces polega.

Rozwiązanie

a)
Za prawidłowe wskazanie rodzaju płynu wraz z uzasadnieniem odniesionym do braku lub obecności właściwej substancji – 1pkt.

Przykłady odpowiedzi:

  • płyn A, ponieważ w moczu zdrowego człowieka nie ma / nie powinno być glukozy /cukru (i białka),
  • płyn A, gdyż jest większa zawartość mocznika / soli nieorganicznych (w porównaniu z moczem pierwotnym / osoczem krwi).

b)
Za poprawną nazwę procesu i określenie na czym polega – 1 pkt.

Przykłady odpowiedzi:
wchłanianie zwrotne / resorpcja, która polega na wchłanianiu z moczu pierwotnego składników potrzebnych / przydatnych organizmowi,

Uwagi
Uznaje się również odpowiedź dotyczącą sekrecji kanalikowej.