Biologia - Matura Czerwiec 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 20.

Kategoria: Układ immunologiczny Wirusy, wiroidy, priony Typ: Podaj/wymień

Interferony to substancje białkowe wytwarzane przez komórki zwierzęce, głównie leukocyty, w odpowiedzi na infekcję wirusową. W swoim działaniu interferony nie wykazują swoistości (gatunkowej) wobec wirusów.

W jaki sposób interferony zwalczają wirusy? Podaj dwa przykłady.

Rozwiązanie

Za każdy poprawnie podany przykład sposobu zwalczania wirusów – po 1 pkt.

  • Interferon/interferony nie wykazują swoistości wirusowej, więc każdy wirus wnikający do organizmu może być zaatakowany / zniszczony.
  • Interferony hamują namnażanie się wirusów, gdyż mogą hamować syntezę białek wirusowych / translację białek wirusowych / replikację wirusów.
  • Interferony uaktywniają różne grupy komórek układu odpornościowego, które rozpoznają komórki zakażone wirusem i niszczą je

Uwagi:
Uznaje się odp. „Interferony aktywują procesy doprowadzające do degradacji wirusowego RNA”.