Biologia - Matura Czerwiec 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj/wymień

U ludzi grupy krwi są determinowane przez trzy allele: IA, IB oraz i0. Allele IA, IB dominują nad allelem i0. Względem siebie nie wykazują dominacji.
Na schemacie przedstawiono dziedziczenie grup krwi w pewnej rodzinie. Numerami 1–3 oznaczono członków rodziny o nieustalonej grupie krwi, literami A, B, AB, 0 oznaczono grupy krwi u pozostałych członków rodziny.

a)Podaj grupy krwi, których nie mogła mieć żadna z osób oznaczonych na schemacie numerami 1 i 2.
b)Podaj wszystkie możliwe genotypy osób oznaczonych na schemacie numerami 1 i 3.

Rozwiązanie

a)
Za poprawne podanie grup krwi obu osób (1 i 2) – 1 pkt.

Poprawne odpowiedzi:
AB, 0 / 0, AB / osoba 1 – AB, osoba 2 – 0 / osoba 1 – 0, osoba 2 – AB.

b)
Za poprawne podanie genotypów osoby 1. i 3. – 1 pkt.

Poprawna odpowiedź:

  • osoba 1. – IAi0, IBi0,
  • osoba 3 – IA IB.

Uwagi:
Uznaje się symbol allelu recesywnego „i.”