Biologia - Matura Czerwiec 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 24.

Kategoria: Genetyka - pozostałe Typ: Podaj/wymień

Liczba chromosomów jest wartością stałą dla każdego gatunku. Może ona jednak ulec zmianie na skutek zaburzeń w rozchodzeniu się chromosomów homologicznych albo w wyniku zwielokrotnienia całego zestawu chromosomów.

Podaj liczbę chromosomów w zmutowanych osobnikach:

a)muszki owocowej (2n = 8) w przypadku monosomii .
b)jęczmienia (2n = 14) w przypadku triploidalności .

Rozwiązanie

a)
Za podanie liczby chromosomów w monosomii – 1 pkt

Poprawna odpowiedź: 7

b)
Za podanie liczby chromosomów triploida – 1 pkt

Poprawna odpowiedź: 21