Biologia - Matura Czerwiec 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 25.

Kategoria: Genetyka - pozostałe Typ: Podaj/wymień

Na rysunku przedstawiono dwie pary chromosomów homologicznych po zajściu pewnego procesu w czasie profazy pierwszego podziału mejotycznego.

a)Podaj nazwę tego procesu.
b)Podaj nazwę rodzaju zmienności genetycznej, która może być następstwem tego procesu, jeżeli przebiega on prawidłowo.

Rozwiązanie

Za podanie poprawnej nazwy procesu i nazwy zmienności – po 1 pkt.

Poprawne odpowiedzi:

a) nazwa procesu – crossing-over (1 pkt)
b) nazwa zmienności – (zmienność) rekombinacyjna (1 pkt).